Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

De VVD wil dat Delft een stad is waar iedereen zich thuis voelt. Om dit te bereiken is het belangrijk dat Delftenaren goed kunnen wonen, succesvol kunnen ondernemen en prettig kunnen recreƫren. Daarnaast willen wij dat Delft goed bereikbaar is met de auto, het openbaar vervoer (OV), de fiets en te voet. In Delft wordt respectvol met elkaar omgegaan, waar je ook vandaan komt.

Bij de VVD geloven we in de kracht van mensen en dat iedereen het beste uit zijn of haar leven moet kunnen halen. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. In zware tijden zijn we er voor elkaar. Wij willen samenwerken met alle Delftenaren om Delft nog mooier en succesvoller te maken, zodat we een fijne stad blijven waarin iedereen wil wonen.

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar jij je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

 • Wij willen meer huur- en koopwoningen in het middensegment, zodat starters een geschikte woning kunnen vinden. Zelfbouw moet worden gestimuleerd door meer kavels daarvoor beschikbaar te stellen.
 • De VVD wil meer huur- en koopwoningen in het hoge segment, zoals in wijken als Vrijenban en Wippolder.
 • Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. De VVD wil daarom de belasting op eigen woningbezit (OZB) verlagen tot onder het landelijk gemiddelde.
 • De VVD wil dat bij nieuwbouwprojecten de bouw van koopwoningen voorrang heeft op sociale huurwoningen.
 • Delft streeft naar maximaal 30% sociale huurwoningen van het totale woningaanbod. Wij willen dat de gemeente afspraken maakt met buurgemeenten voor een meer evenwichtige verdeling van sociale huurwoningen in de regio.
 • Iedereen heeft evenveel recht op een woning. Daarom schaffen we de voorrang op een sociale huurwoning voor statushouders af.
 • Wij streven naar een levendige TU-campus waar nieuwe studentenwoningen worden geconcentreerd.
 • Studentenwoningen in de stad blijven welkom. Een gezonde balans tussen zelfstandige en onzelfstandige bewoning in Delft is noodzakelijk.
 • Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe levensloopbestendige woonvormen.
 • Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat woningcorporaties door de gemeente gestimuleerd worden om scheefwonen actief tegen te gaan. Scheefwoners worden aangemoedigd om door te stromen naar andere woningen.
 • De regels voor het uitbouwen of aanpassen van woningen moeten duidelijk zijn. Bestemmingsplannen zijn actueel en digitaal beschikbaar. De welstandscommissie zorgt dat het unieke straatbeeld van Delft intact blijft.