Waar ruimte is voor ondernemers

De VVD vindt dat ondernemers de drijvende kracht van de economie zijn, ook in Delft. Het zijn de ondernemers die banen scheppen en welvaart naar Delft brengen. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van Delft. Het is goed dat Delft bruist van ondernemerschap en veel ondernemersverenigingen kent. We willen dat de gemeente ondernemers faciliteert door goed samen te werken met ondernemersverenigingen. Delft moet voor ondernemers en bedrijven een aantrekkelijke stad zijn om succesvol te worden. De stad biedt daarom ondernemers de ruimte om nieuwe bedrijven te starten, of bestaande bedrijven uit te breiden. De vrijheid van ondernemers wordt zo min mogelijk belemmerd door regelgeving. Daarom blijven we ons inzetten voor lagere administratieve lasten. De VVD is voor een overheid die ondernemers vertrouwt, daarom wordt het aantal controles en inspecties afgebouwd, als ze succesvol worden doorlopen. De VVD vindt dat iedereen die een eigen onderneming start niet lastiggevallen moet worden. Steeds meer mensen zijn ZZP’er (zelfstandige zonder personeel). Ook deze ondernemers zijn van onschatbare waarde voor de Delftse arbeidsmarkt en moeten niet worden tegengewerkt.

 • In Delft is elke ondernemer welkom van betonvlechter tot softwareprogrammeur.
 • De VVD wil dat er voldoende plek is om bedrijven te starten. Bestaande bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om te groeien. Hiervoor wordt ruimte gereserveerd.
 • Wij willen creatief omgaan met leegstaande of onbenutte ruimtes door deze in te zetten voor startende of groeiende ondernemers.
 • We zorgen ervoor dat winkelcentra, zoals bij de Van Foreestweg, er aantrekkelijk en goed onderhouden uitzien. Dit zorgt ervoor dat het fijn ondernemen is en mensen van buitenaf zich welkom voelen.
 • Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De VVD wil de openingstijden voor winkels en horeca verruimen.
 • Vergunningsaanvragen die niet binnen de afgesproken termijn worden beantwoord, moeten automatisch worden verstrekt.
 • De gemeente betaalt rekeningen binnen dertig dagen omdat ondernemers van inkomsten afhankelijk zijn en niet lang op hun geld kunnen wachten.
 • We willen overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet te handhaven regels schrappen. Eén wethouder wordt verantwoordelijk voor de coördinatie van vermindering van de regeldruk.
 • De gemeente streeft na dat aanvragers van kleine, simpele vergunningen binnen één dag te horen krijgen of ze de vergunning krijgen of niet.
 • Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de Delftse economie. Daarom moeten ook recreatieve ondernemers zo min mogelijk worden belemmerd.
 • Dankzij lokale initiatieven van ondernemers zijn er mooie kleine evenementen. Hiervoor moet een kleine evenementenvergunning mogelijk zijn.
 • Delft heeft een speciale band met water. Daarom moeten er meer mogelijkheden zijn om van water te genieten, zoals de verhuur van fluisterboten en waterfietsen op de grachten.
 • Boeren aan de rand van Delft krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.