Waar Delftenaren volop de ruimte krijgen voor eigen initiatief

De VVD vindt het belangrijk dat alle Delftenaren meedoen in de samenleving. Werk heeft hierin een belangrijke rol. Wij streven er dan ook naar dat alle Delftenaren een baan hebben die bij hen past, of dat zij op een andere manier hun steentje bijdragen. Mensen met een uitkering kunnen ook meedoen in de vorm van een tegenprestatie. Op deze manier helpen zij om de stad beter te maken. Als mensen gezamenlijk een kwaliteitsimpuls aan de wijk willen geven, steunt de VVD dat. Op deze manier zorgt meedoen voor meer kwaliteit van leven en voor een hogere kwaliteit van Delft.

We vinden het een goede ontwikkeling dat steeds meer mensen zelf het initiatief nemen voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun wijk en buurt. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld gezamenlijk beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie valt hieronder. Wij juichen deze initiatieven toe, omdat op deze manier het mogelijk blijft om de vele activiteiten in de stad in stand te houden. Verder sluit het aan bij ons streven naar een krachtige gemeente met zelfstandige en zelfredzame inwoners.

  • Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente een leukere plek om in te wonen
  • De VVD wil dat initiatieven van zorgcoöperaties en particulieren worden gefaciliteerd.
  • De gemeente stimuleert en faciliteert het doen van vrijwilligerswerk.
  • Om vrijwilligers in het zonnetje te zetten, wordt er een Delftse waarderingsprijs geïntroduceerd.