Waar je met plezier aan het werk gaat

We vinden werk van groot belang voor mens en samenleving. Met werk verdienen we ons geld voor een goed leven. Werk zorgt ook voor contact met andere mensen en leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. Delft telde in 2016 ruim 6500 werklozen, meer dan 3000 van hen ontvingen een bijstandsuitkering. Een groot gedeelte van deze groep zou het liefst op eigen benen staan. Daarom is het belangrijk dat iedereen die kan werken, ook werkt. Verder willen wij dat de gemeente afspraken maakt met bedrijven waar werk voorhanden is. Dit natuurlijk het liefst in Delft, maar anders buiten onze stad. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken, is er langdurige ondersteuning.

De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld om hun baan verliezen, maar uitkeringen kosten uiteindelijk alle Delftenaren veel geld. Uitkeringen zijn dus in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, gaat zo snel mogelijk weer aan het werk. Daarom is iedereen met een uitkering in Delft verplicht een opleiding te volgen of werkzaamheden uit te voeren.

 • Iemand die van een uitkering naar een baan gaat, moet er ook financieel merkbaar op vooruit gaan.
 • Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente bij gelijke geschiktheid opdrachten zoveel mogelijk aan Delftse ondernemers. Dit wil de VVD bewerkstelligen door de gemeentelijke inkoop, aanbesteding, subsidiĆ«ring en waar nodig de inkoopverordening aan te passen.
 • We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.
 • De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen tijdelijk aangepast werk verrichten totdat zij hersteld zijn. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk.
 • Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet in de vorm van een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg.
 • Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten zoals het onderhouden van het openbaar groen. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van Delft verhogen tegen lage kosten.
 • Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie wil verrichten, verliest zijn of haar uitkering.
 • Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkering naar een betaalde baan gaan. Werk moet lonen. Armoederegelingen die dit belemmeren door de zogenoemde armoedeval, schaffen we af.
 • Fraude met uitkeringen is diefstal. Alle onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd, bovenop de boete die kan worden opgelegd.
 • Er wordt door Werkse! actief op gestuurd dat iemand met een uitkering moet solliciteren op banen met een reistijd tot anderhalf uur per enkele reis.
 • De VVD wil dat je alleen een bijstandsuitkering kunt ontvangen als je de Nederlandse taal goed beheerst of actief leert. Als dat niet het geval is, wordt de bijstandsuitkering verlaagd.