Waar nieuwkomers zich aanpassen

We vinden het normaal dat we mensen die uit oorlogsgebied komen opvangen, maar als het veilig is dan gaan ze weer terug naar hun thuisland. In Delft dragen we ons steentje bij aan opvang voor statushouders, zoals de Rijksoverheid voorschrijft.

  • We willen dat nieuwkomers zich aanpassen, zodra ze in Delft komen. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die mag werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door middel van cursussen in de Nederlandse taal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bestaande aanbod aan taalcursussen.
  • De gemeente Delft neemt niet meer statushouders op dan is voorgeschreven door de Rijksoverheid.
  • We sluiten niemand uit. Er zijn in Delft heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. Hierbij juichen wij toe dat ze in aanraking komen met alle Delftenaren. Daarom wil de VVD dat er voor deze groep geen nieuw aanbod wordt gecreëerd maar dat wordt aangesloten bij de initiatieven die er al zijn.
  • Voor haatpredikers is er in Delft geen plaats. We willen dat de gemeente een proactieve houding aanneemt in het voorkomen dat imams haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te ondermijnen.
  • Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. Delft ondersteunt hen dus niet en verleent hen geen opvang.
  • In Delft zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig. Wie bijvoorbeeld joods, homo of ex-moslim is moet dat zonder consequenties kunnen tonen. Wij verwachten dat alle inwoners van Delft, zowel oudkomers en nieuwkomers, deze normen respecteren.