Waar iedereen goede zorg en ondersteuning krijgt

Iedereen verdient goede zorg en ondersteuning. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrienden elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar met de ondersteuning die je nodig hebt. In het ziekenhuis, thuis, in het verpleeghuis en in het revalidatiecentrum ontvang je zorg. De gemeente zorgt ervoor dat Delftenaren zo goed mogelijk begeleid en ondersteund worden. Nieuwe aanvragen worden binnen de gestelde termijn behandeld.

De VVD wil dat Delftenaren zelfredzaam zijn en de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Dat betekent ook dat mensen die, tijdelijk of permanent, niet volledig zelfstandig kunnen functioneren ondersteuning krijgen. De VVD gaat uit van wat iemand wel kan. De ondersteuning die daarnaast nodig is, wordt door de gemeente geboden. Wij vinden het belangrijk om bij één gezin, één hulpverlener en één plan te hebben.

Wij willen dat iedereen in Delft de ondersteuning krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving. Daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg en ondersteuning op maat aanbiedt.

 • De zorg en ondersteuning is toegankelijk voor iedereen. De regels voor het aanvragen van ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen. Daarom vinden wij het van belang dat de gemeente onafhankelijke hulp biedt bij het aanvragen van ondersteuning. Dit is iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.
 • De kosten voor de begeleiding en ondersteuning zijn beheersbaar en betaalbaar.
 • Er wordt meer en actief ingezet op het leveren van maatwerk aan Delftenaren die begeleiding of ondersteuning nodig hebben.
 • De gemeente draagt bij aan het realiseren van een informatiepunt waar mantelzorgers de juiste informatie kunnen vinden.
 • Het is eerlijk dat je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage, zodat overheidsgeld alleen terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben.
 • De zorgdiensten worden scherp ingekocht en zijn toegankelijk voor nieuwe, kleine en lokale aanbieders waarbij oog is voor innovatie.
 • De inkoop van begeleiding en ondersteuning wordt gedaan op basis van resultaat. Hierbij gaat het erom dat de begeleiding en ondersteuning een meetbaar effect heeft voor degene die de ondersteuning ontvangt. Het resultaat staat voorop, Delftenaren moeten er beter van worden en de klachten moeten worden verminderd.
 • Er komt één ondersteuningsloket voor Delftenaren met een integraal ondersteuningsaanbod met daarin de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo.
 • Zorg- en welzijnsorganisaties werken samen en treden gecoördineerd op.
 • We willen meer inzet op preventie, zodat voorkomen wordt dat Delftenaren voor hun deelname aan de samenleving afhankelijk worden van zorg en ondersteuning.
 • Wij willen dat de pilot van het integraal persoonsgebondenbudget wordt uitgebreid. Op die manier kunnen meer Delftenaren, die ondersteuning nodig hebben, hier gebruik van maken.