Waar ruimte is voor sport

We vinden dat sport goed is voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten en willen dat de gemeente stimuleert dat inwoners meer gaan sporten. Ook willen we dat de gemeente Delft stimuleert dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de schoolgaande jeugd te laten bewegen. De VVD vindt dat de gemeente bij de inrichting van de openbare ruimte rekening moet houden met het inrichten van sport- en spelvoorzieningen zoals trapveldjes voor de jeugd. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de behoeften van de buurt, bijvoorbeeld door te kijken naar de bevolkingsopbouw.

  • We vinden dat voor het gebruik van sportvoorzieningen een redelijke bijdrage gevraagd mag worden. Dit kan met geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
  • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
  • Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hieraan.
  • Sportvoorzieningen zijn voor alle Delftenaren. Daarom stimuleert de VVD multifunctioneel gebruik van sportvoorzieningen en schoolgebouwen gedurende de gehele week.
  • Elke sport is even belangrijk. De VVD wil dat de financiĆ«le middelen en ondersteuning voor sportverenigingen zo wordt verdeeld dat rekening wordt gehouden met de kosten van de sport en het ledenaantal. Verder stimuleert de gemeente dat sportclubs ook via andere wegen, zoals donaties en sponsoring, geld ophalen.