Waar aandacht is voor kunst en cultuur

Cultuur in Delft is van ons allemaal. We vinden dat musea zo veel mogelijk zelf moeten ondernemen. De VVD vindt daarbij erfgoedbehoud en cultureel ondernemerschap het belangrijkste.

We willen dat de gemeente Delft focust op museum Prinsenhof. Er worden daarom door de gemeente geen nieuwe musea met belastinggeld ondersteund. Musea kunnen ook geheel of gedeeltelijk door particulieren, marktpartijen of andere innovatieve vormen van bekostiging worden geëxploiteerd. De VVD wil daarom dat culturele organisaties meer vanuit een ondernemende benadering hun organisaties gaan besturen. Vanuit dit culturele ondernemerschap kan de cultuursector meer op eigen benen staan en zich voor haar financiering meer richten op bezoekers, donateurs en sponsoren. Instellingen dienen dan ook niet enkel afhankelijk te zijn van overheidssubsidies maar streven naar financiële zelfstandigheid.

De VVD wil dat er aandacht is voor de cultuurhistorie van Delft. Dit kan bijvoorbeeld met themajaren zoals het Vermeerjaar in 2016. Voor een historische en technisch innovatieve stad als Delft geldt dat plannen rond cultuur kansrijk zijn als ze wortelen in het verleden en kijken naar de toekomst. Tegelijkertijd moet er beleid zijn dat ervoor zorgt dat het Delftse culturele erfgoed optimaal wordt ontsloten en waarbij aanbod, tentoonstellingen en evenementen op elkaar worden afgestemd, in samenhang met de regio.

  • Het huidige museale aanbod zoals dat nu is blijft behouden.
  • De VVD wil dat museum Prinsenhof wordt verzelfstandigd. Hierbij hoort een subsidierelatie met de gemeente.
  • VAK/DOK stimuleert kunst en cultuur in Delft voor iedereen. VAK/DOK richt zich op de kunst en cultuur waar Delftenaren behoefte aan hebben. Ook streeft VAK/DOK ernaar om zelfstandig te zijn in haar bedrijfsvoering.
  • Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en cultuur van Delft leren kennen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het reeds bestaande culturele aanbod. Er worden geen cultuurprogramma’s op basis van doelgroep ontwikkeld.
  • Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaasintocht, carnaval, lichtjesavond, de taptoe en het varend corso.
  • Cultuur is geen voorrecht van een kleine groep mensen maar voor ons allemaal. Subsidieaanvragen worden daarom getoetst op toegankelijkheid voor iedereen.
  • Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag zien hoe de subsidie past in hun culturele ondernemingsplan. Daarnaast dient subsidie altijd een aanvulling te zijn op vanuit de onderneming gerealiseerde inkomsten.
  • Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige vergunningen en veiligheidseisen. Vergunningverlening kan dan ook eenvoudiger.
  • De VVD is voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket met drie vergunningen: klein, midden en groot. Hierbij betekent een kleine vergunning de laagste kosten en kortste doorlooptijd.