Waar criminelen hard worden aangepakt

Wij vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Woninginbraken en fietsendiefstallen worden zover mogelijk teruggedrongen. Criminaliteit wordt hard aangepakt. Nog te vaak blijven criminelen ongestraft. De VVD wil dat daders van winkeldiefstal of woninginbraak worden opgespoord en aangepakt. Meldingen van bewoners worden serieus genomen. De politie maakt gebruik van informatie uit de buurt voor een gerichte aanpak.

Geweld is nooit acceptabel. Hufters pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, kunnen ongestoord hun werk verrichten. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden en moeten die ook gebruiken.

 • De politie is zo veel mogelijk zichtbaar op straat. Juist de wijkagenten, die de buurten en bewoners goed kennen, stralen vertrouwen uit en geven Delftenaren een veilig gevoel. Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat, waardoor de kleine criminaliteit wordt bestreden.
 • De politie grijpt in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op gemeentelijke steun.
 • Woninginbraak is een hardnekkig probleem in Delft. Samen met de politie moet een plan worden gemaakt om woninginbraak tegen te gaan. Daders worden aangepakt en inwoners worden voorgelicht over goede sloten en tips om de kans op inbraak te verkleinen.
 • Er worden nog altijd veel fietsen gestolen in Delft. Heling en diefstal van fietsen wordt aangepakt. Slachtoffers die hun fiets bijvoorbeeld op internet terugvinden, worden door de politie geholpen.
 • De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten gebruikt om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief gebruik van haar bevoegdheden om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden zoals het afkondigen van een gebiedsverbod, samenscholingsverbod, noodbevel, noodverordening en preventief fouilleren.
 • Het strak volgen van veelplegers door de politie voorkomt criminaliteit. Door hen een gebiedsontzegging op te leggen, wordt geweld en overlast tegengegaan.
 • Jongeren die zich misdragen worden aangepakt. Zijzelf of hun ouders worden verantwoordelijk gesteld. Misdragingen worden gemeld aan jeugdinstanties.
 • Terugkerende Syriëgangers en IS-strijders kunnen een enorme ontwrichtende invloed hebben op onze samenleving. De VVD wil dat er alles aan gedaan wordt om radicalisering in onze wijken de kop in te drukken.
 • Schade en de kosten van handhaving worden verhaald op de veroorzakers.
 • Graffiti zorgt voor verloedering van de openbare ruimte en moet worden verwijderd. Makers van graffiti worden opgespoord, vervolgd en betalen de schoonmaakkosten.
 • De gemeente pakt drugscriminaliteit aan en de burgemeester gebruikt haar bevoegdheden om drugspanden te sluiten.
 • In Delft worden alleen lokale experimenten met drugsbeleid gestart als dit door de rijksoverheid wordt gevraagd.
 • Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor biedt.