Waar de gemeente dienstbaar en modern is

De gemeente is belangrijk voor de samenleving in Delft. Van de taken die de gemeente uitvoert, heeft iedereen profijt, zoals het ophalen van huisvuil en het verstrekken van paspoorten. De VVD staat voor een overheid die zich focust op haar kerntaken, deze goed uitvoert en zorgvuldig omgaat met belastinggeld. Hierdoor wordt voorkomen dat zij te veel geld vraagt van haar inwoners of ondernemers in de weg zit met regels die geen toegevoegde waarde hebben. Daarnaast staat de VVD voor een gemeente die over haar eigen grenzen heen kijkt en samenwerkt in de regio, zodat kansen optimaal benut worden.

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar haar bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen wanneer het ons uitkomt.

  • We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon beantwoordt, wanneer je haar belt en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom. Er is dus geen wirwar aan loketten.
  • We willen dat het gemeentehuis vaker buiten kantooruren open is, voor zaken die je niet digitaal kunt regelen.
  • Een nieuw ID of rijbewijs kun je, tegen meerkosten, laten bezorgen op een zelf gekozen tijd en plek, bijvoorbeeld op je werk.
  • De gemeente zorgt ervoor dat de ICT bij de tijd is, dat persoonsinformatie altijd beveiligd wordt en dat de privacy gewaarborgd is.
  • We vinden een transparante overheid belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken. WOB-verzoeken en -antwoorden worden voortaan online gepubliceerd.
  • Een referendum zorgt er niet voor dat de Delftenaar beter betrokken wordt bij de Delftse politiek. Daarom wil de VVD geen referenda in Delft.
  • Alle subsidies en gemeentesteun in elke vorm aan organisaties, zoals huurverlagingen en –kortingen, moeten transparant zijn en horen via de subsidieregels te worden toegekend. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
  • De VVD zet in op het verminderen van de subsidie-uitgaven, omdat dit via de gemeentelijke belasting betaald wordt door de Delftenaren. Subsidie kent vrijwel altijd een tijdelijk karakter.
  • Privacy is een groot goed. Het is dus belangrijk dat de gemeente de persoonsgegevens van inwoners adequaat beveiligt. Wij willen dat de gemeente samenwerkt met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan en te bestraffen.
  • De gemeente Delft is geen huurbaas. Daarom wil de VVD dat de gemeente zoveel mogelijk vastgoed afstoot.