Waar de overheid je niet in de weg zit

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven die voor de samenleving van belang zijn stimuleert en faciliteert. Het geven van advies, delen van specifieke kennis, wegnemen van overbodige regels en leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties zijn hier voorbeelden van. Het is belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij besluitvorming. Daarom wil de VVD dat de gemeente naast de overleggen met bewoners- en ondernemersverenigingen ook met individuele bewoners en ondernemers rechtstreeks communiceert. Zo wordt meer ingezet op inspraak en samenspraak.

  • De VVD wil een compacte en krachtige overheid. Daarom willen we geen groei van het aantal gemeenteambtenaren.
  • De gemeente streeft continu naar het verbeteren van regels, zodat ondernemerschap maximaal wordt gefaciliteerd en niet in de weg wordt gezeten.
  • De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering. Delft zorgt voor een soepele invoering van dit nieuwe systeem.
  • De gemeente is niet beter in ondernemen dan ondernemers. Daarom worden niet-kerntaken zoals musea en groenvoorziening zoveel mogelijk naar de markt gebracht.
  • De VVD wil een etage van het gemeentekantoor verhuren aan bedrijven. Op die manier gaan voor Delftenaren de kosten van de gemeente omlaag.
  • Delft heeft een speciale band met water. De VVD wil dat er één wethouder komt die verantwoordelijk is voor al het waterbeleid.