Waar Delft gebruik maakt van de kracht van de regio

Delft ligt tussen Rotterdam en Den Haag en in één van de meest verstedelijkte gebieden van Nederland met meer dan twee miljoen inwoners. Aangezien het leven niet stopt bij de gemeentegrens, is de VVD niet alleen actief in de gemeente Delft, maar ook in buurgemeenten. VVD’ers denken over veel zaken hetzelfde, daardoor kunnen we gezamenlijk meer voor elkaar krijgen. De VVD zet dan ook in op samen verbinden, samen groeien en samen vooruit door het regionale gevoel te versterken en kansen in de regio optimaal te benutten.

  • Ons doel is dat Delft en haar buurgemeenten elkaar niet beconcurreren, maar samenwerken op belangrijke thema’s als zorg, ondersteuning, wegen, openbaar vervoer en milieu. De VVD in Delft werkt samen met alle VVD-afdelingen van buurgemeenten om hiervoor te zorgen.
  • Het is belangrijk dat er hoogwaardige OV-verbindingen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn. Daarom moeten we samen met de regio zorgen voor een rechtstreekse tramverbinding tussen Delft, het centrum van Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport.
  • De VVD wil dat op station Delft Zuid elke tien minuten een trein richting Rotterdam en Den Haag vertrekt. Daarom willen we een verbinding van vier treinsporen tussen Delft Zuid en Schiedam.
  • De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld samenwerken op gebied van onderwijs zodat kinderen naar de school van hun keuze kunnen, ook als dit in een buurgemeente is.