Waar de TU Delft en Delftenaren elkaar versterken

Delft is de belangrijkste technische stad van de randstad en daar is de VVD trots op. Delft, de TU Delft en de hogescholen kunnen niet zonder elkaar. Daarnaast is de TU Delft een grote werkgever voor Delft. Ook heeft Delft een goede voedingsbodem voor startups, met YES!Delft en het Technopolisgebied.

De TU Delft is de afgelopen jaren gegroeid en het aantal studenten is flink gestegen. Bijna één op de vijf inwoners van Delft is student. Deze groei biedt veel kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee: er is nog steeds een tekort aan woonruimte voor studenten en niet-studenten hebben soms moeite met veranderende verhoudingen in hun straat.

 • De VVD wil dat de TU-campus een levendige en gezellige stadswijk wordt met veel aanbod aan faciliteiten zoals cafés, restaurants en een supermarkt. Hier werkt de gemeente actief aan mee door onder andere aanpassing van het bestemmingsplan.
 • Studentenwoningen in de stad blijven welkom. Een gezonde balans tussen zelfstandige en onzelfstandige bewoning in Delft is noodzakelijk.
 • Het huidige OV-systeem is niet aangepast aan de grote groepen studenten in Delft. Daarom wil de VVD dat de gemeente vaart maakt met de aanleg van de Sint Sebastiaansbrug en de tram naar de TU-wijk om een OV-studentenroute te creëren die de belangrijkste hotspots van studenten met elkaar verbindt, zoals de universiteit, hogescholen, stations en studentencomplexen.
 • De VVD wil dat de gemeente innovaties van startups en de TU Delft faciliteert. Deze innovaties kunnen de leefbaarheid in de stad bevorderen. Dankzij Swapfiets leasen bijvoorbeeld veel Delftenaren een fiets, waardoor het aantal zwerffietsen afneemt.
 • Wij willen dat Delft een aantrekkelijke stad is om in te leven voor studenten, werkende studenten, afgestudeerden, wetenschappelijk personeel en andere medewerkers van TU Delft en hogescholen. Daarom moet er een goed aanbod aan betaalbare huurwoningen zijn van 700 tot 1000 euro per maand en voldoende starterswoningen in de koopsector.
 • De TU Delft biedt ruimte aan starters, YES!Delft en bedrijven zodat deze door kunnen groeien. Op deze manier komen er banen bij. De VVD wil dat TU-initiatieven die uitmonden in werk voor Delftenaren, kans maken op een prijs of onderscheiding.
 • Op de TU-campus wordt de nieuwbouw van studentenwoningen geconcentreerd, ook voor internationale studenten. Dit helpt om van de campus een levendige en gezellige stadswijk te maken.
 • De TU Delft moet de campus optimaal kunnen benutten om uit te breiden en te moderniseren zodat het een levendige en gezellige stadswijk wordt.
 • We vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in de stad, maar dat er bij terugkerende overlast duidelijke afspraken moeten worden gemaakt en gehandhaafd.
 • We willen dat er genoeg parkeerplaatsen zijn op de campus van de TU Delft voor medewerkers en studenten.
 • Delft moet optimaal profiteren van de brede beschikbaarheid van studenten voor bijvoorbeeld computerhulp, ouderenbegeleiding en hulp bij huiswerk.