Peter van Oevelen

Penningmeester

Ik ben Peter van Oevelen en woon sinds 2006 in het mooie Delft. 

Delft lijkt wel voor een groot deel op het Zeeuwse Middelburg, waar ik geboren en getogen ben. Een prachtige binnen stad met een hart voor het toerisme, waar veel ondernemers ook hun brood mee verdienen. Delft heeft overigens ook een binding met Middelburg gehad, want in de (late) Middeleeuwen was Delft een exporteur van alle plaatselijke micro bierbrouwerijen, naar diverse steden o.a. de Zeeuwse hoofdstad. Ik ben werkzaam als adviseur personeelsverzekeringen voor bedrijven met werknemers, en ons kantoor is in Rotterdam gevestigd. 

Sedert medio 2017 ben ik lid geworden van de VVD, en binnen ons bestuur ben ik sinds mei 2019, algemeen bestuurslid. Naast mijn werk, wil ik graag nog meer betrokken zijn bij onze vereniging en ben daarom eerst algemeen bestuurslid geworden. Voor de corona tijd hield ik mij o.a. bezig met bijeenkomsten zoals een rondleiding eind 2019 naar DSM Delft. Hopelijk kunnen we nu meer fysiek, uitjes organiseren.

Vanaf eind april 2022 ben ik – door het vertrek van onze vorige penningmeester Jurrian de Lange – binnen het bestuur de nieuwe penningmeester geworden en via onze Algemene Ledenvergadering van april 2022, als zodanig benoemd.

Als liberaal heb ik hart voor de stad, om lid te zijn van een partij die deze stad ook nog prettiger wil maken om te wonen/werken en ook veiliger wil maken. Betaalbare lasten voor iedereen in de stad is belangrijk, en willen we ons gezamenlijk hard voor blijven maken, samen met onze gemeenteraadsleden. E-mail: peter.vanoevelen@vvddelft.nl