• Algemeen

  Algemeen

  “De snelste manier om kwijt te raken wat we hebben, is door er krampachtig aan vast te houden” (Mark Rutte)

  Lees meer
 • Lokaal bestuur

  Algemeen

  De VVD wil dat Delft in de top 3 staat van meest betaalbare gemeenten in de regio

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Algemeen

  Een gezonde veilige leefomgeving en een goede infrastructuur zijn van groot belang voor de economie

  Lees meer
 • Samenleving

  Algemeen

  De VVD Delft wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en de regie over hun eigen leven kunnen voeren.

  Lees meer
 • Economie

  Algemeen

  Een sterke economie zorgt voor banen, biedt welvaart voor inwoners en kansen voor ondernemers.

  Lees meer
 • Lokaal bestuur

  Bestuur & dienstverlening

  De VVD wil een daadkrachtig overheidsbestuur dat in dienst staat van de burger en niet andersom.

  Lees meer
 • Lokaal bestuur

  Delft in de wereld, ...

  Wat de VVD betreft is Delft een gastvrije stad met een blik naar buiten die internationale contacten verwelkomt.

  Lees meer
 • Lokaal bestuur

  Gemeentefinanciën

  De VVD wil lagere woonlasten voor inwoners en bedrijven.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Afvalstoffen en reiniging

  De VVD wil dat Delft nog schoner is en een goede organisatie van de hele afvalketen.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Bouwen & wonen

  Lagere woonlasten door een verlaging van de OZB, de afvalstoffenheffing en meer energiezuinige woningen.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Openbare ruimte en groen

  De VVD wil een groene en schone stad waarin het veilig en prettig wonen, recreëren en spelen is.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Veiligheid

  De VVD wil een veilige stad voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Verkeer, openbaar ...

  De VVD wil verder dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor auto’s en fietsen.

  Lees meer
 • Samenleving

  Cultuur

  De VVD wil dat culturele organisaties meer vanuit een commerciële benadering hun organisaties gaan besturen.

  Lees meer
 • Samenleving

  Jeugdzorg

  De VVD wil dat ieder kind het recht heeft ongestoord op te groeien in een veilige omgeving.

  Lees meer
 • Samenleving

  Maatschappelijke zorg

  De VVD wil uitgaan van het principe “Wat kan iemand wel”.

  Lees meer
 • Samenleving

  Medische zorg

  De VVD wil aan elke Delftenaar de zorg geven die men nodig heeft in plaats van de zorg die men claimt.

  Lees meer
 • Samenleving

  Onderwijs

  Onderwijs is de basis is voor vooruitgang en een goed functionerende democratie.

  Lees meer
 • Samenleving

  Sport & Vrije tijd

  De VVD Delft wil dat de gemeente stimuleert dat inwoners meer gaan sporten.

  Lees meer
 • Economie

  Arbeidsparticipatie

  De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt.

  Lees meer
 • Economie

  Duurzaamheid

  Voor de VVD is een duurzame stad een stad met een schone leefomgeving waarin zuinig wordt omgegaan met energie.

  Lees meer
 • Economie

  Kenniseconomie en ...

  Uitvinden, vernieuwen en ontdekken zijn het fundament onder de economie in Delft.

  Lees meer
 • Economie

  Ondernemerschap

  De VVD wil dat Delft voor ondernemers en bedrijven een aantrekkelijke stad is om succesvol te zijn.

  Lees meer
 • Economie

  Toerisme en recreatie

  Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de economie in Delft.

  Lees meer
 • Economie

  Water

  Water- en deltatechnologie zijn onderdeel van de identiteit van Delft.

  Lees meer