Nieuws

 • Doe mee!

  Werk met ons mee aan een nog beter Delft. Lees verder

 • Bezoek Tweede Kamerlid Peter de Groot – Wonen

  26 september − Op maandag 11 september kwam Peter de Groot, Tweede kamerlid met het thema Wonen in zijn portefeuille, op uitnodiging van de leden van de Onderzoekende Dialoog op bezoek in Delft. Wij spraken over de plannen van het Delftse college ten aanzien van wonen. Deze plannen voor Delft zijn terug te lezen in de concept woonvisie. Lees verder

 • Geen einde maar een nieuw begin

  14 juli − Ik heb besloten mij niet meer kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. Vol energie en gedrevenheid zal ik tot de verkiezingen in november doorgaan met mijn Kamerwerk. Maar toch alvast een terugblik: De afgelopen jaren waren een ongelofelijk avontuur, veeleisend, maar zeker ook heel eervol. Lees verder

 • Kadernota 2023

  30 juni − Donderdag 22 juni waren Avinash en ik namens de VVD fractie aanwezig bij de commissie bespreking van de Kadernota 2023. Met het uitkomen van de Kadernota 2023 werd direct duidelijk dat met het wegvallen van de Delftse VVD, het college een goede financiële controle en evenwicht mist. Dit college verhoogt namelijk het financieel risicoprofiel, laat de netto rentelasten stijgen om in deze periode meer geld te kunnen uitgeven, zet incidentele middelen structureel in en dient een niet sluitende begroting in waarbij het gat wordt gedicht met incidenteel geld. Wetende dat het Rijk in 2026 gaat bezuinigen en vanaf dan structureel minder in het gemeentefonds wordt gestort. Investeren klinkt mooi, maar hierdoor wordt ingeteerd op de algemene reserve. Dit college leeft op de pof en heeft het huishoudboekje niet op orde. In goede jaren dien je geld te sparen voor magere jaren. Degene die hier uiteindelijk de rekening voor betaalt is de gewone Delftenaar. Lees verder

 • Delftse VVD leden geven input voor de Woonvisie

  01 juni − Woensdag 3 mei was de start van de Onderzoekende Dialoog. Een aantal Delftse liberalen hebben gehoor gegeven aan de oproep van Miranda om tijdens de Onderzoekende Dialoog mee te denken. Dit keer is gekozen voor het thema wonen. Er wordt namelijk door het college van B&W gewerkt aan een nieuwe woonvisie. Deze visie wordt de leidraad voor de plannen rondom wonen in de jaren 2023 – 2030. We hebben het gehad over de uitvoerbaarheid – of het gebrek daaraan – van de huidige plannen, over het grote aandeel sociale huur en over hoe volgens ons Delft eruit moet gaan zien. Voor ons was het belangrijk om een gezonde mix van allerlei soorten woningen voor verschillende groepen in Delft te hebben: gezinnen/studenten, starters/ouderen en sociale/duurdere huur/koop. Miranda vertelt hieronder hoe ze dit gesprek heeft kunnen gebruiken. Lees verder

 • Tramlijn 19: the story continues…

  01 juni − Een nieuw hoofdstuk in het boek dat heet “De ellende van tramlijn 19”. Want ja, hij gaat binnenkort écht over de Sebastiaansbrug naar de campus van de TU rijden. Maar nee, dat doet hij niet ná 19.00 uur, ook niet in het weekend, en ook niet verder dan de Kruithuisweg. Dat betekent een achteruitgang van de OV-dienstverlening dan nu nog het geval is, namelijk met een buslijn die zowel vaker, langer als verder rijdt. Wat er mis ging? Een een-tweetje tussen de TU en een regionaal samenwerkingsverband, de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). Vorige week vertrok ik voor een lang Pinksterweekend met het vliegtuig vanaf Rotterdam The Hague Airport. Dat betekende eerst een stuk lopen naar het station met onze koffers, dan met de trein naar Rotterdam Centraal en daarna met een bus weer een heel stuk ‘terug’ naar het vliegveld. Reistijd van deur tot deur: een uur. Manlief informeerde maar weer eens bij me: “Jij hebt dat tramdossier 19 toch in je portefeuille? Wanneer gaat hij nou eens doorrijden naar het vliegveld? Dat scheelt de helft aan reistijd!”. Ik moest hem teleurstellen: tram 19 die doorrijdt naar het vliegveld, dat zie ik eigenlijk niet meer gebeuren. Sterker nog: hij gaat voorlopig niet eens door tot het zuidelijkste puntje van de campus. En als kers op de taart: in de avonden en weekenden mag hij ook niet rijden. Lees verder

 • Delftse Vrijheid, Verdraagzaamheid en Diversiteit

  17 mei − Met mijn vrienden drink ik wel eens een drankje in onze mooie Delftse binnenstad, iets gebruikelijks wat veel Delftenaren doen. Zo was ik gezellig met een groep vrienden op een willekeurige avond in de stad. We hebben veel gelachen en het werd al laat. Samen met gewoon een vriend waren wij de laatste twee die overbleven. Aan het einde van de avond liepen we al kletsend richting het station. Tijdens onze wandeling begaven we ons langs een groep jongeren. Je voelde dat ze het over ons hadden en dat vind ik persoonlijk geen probleem. Tot we voorbij de groep jongeren waren en werden nageroepen: “HOMOO’S”. Het bleef niet bij één keer. Er werden nog een aantal scheldwoorden aan toegevoegd. Wat een humor hadden de groep jongeren met elkaar. Die vriend en ik liepen rustig door, zo onverschillig mogelijk. Toch raakte het mij, al probeerde ik dat niet te laten zien. Waar was het voor nodig om zoiets te roepen? Het is niet de eerste keer in Delft dat ik word nageroepen en uitgescholden. Het zal ook niet de laatste keer zijn. Mijn moeder en ik lopen vaker arm in arm over straat, door de binnenstad of als we samen er op uit zijn. Dat is gezellig, dat kan en dat mag. Daar hoor ik niemand over. Hand-in-hand over straat lopen met mijn partner durven wij niet. Uit angst om belaagd te worden. Ik vraag mij dan wel eens af of het tussen m’n oren zit. Ik ga dan toch aan mezelf twijfelen. Ligt het dan aan mij? Hoe vrij ben je dan? Lees verder

 • Onbelemmerd meedoen

  28 april − De Delftse VVD wil een Delft zonder figuurlijke, letterlijke, digitale of fysieke drempels, zodat iedereen op basis van gelijkwaardigheid en in vrijheid kan participeren in sport, cultuur, werk en zoveel als mogelijk zelfstandig invulling kan geven aan het eigen leven. Het kunnen meedoen is voor mensen met een beperking of handicap niet altijd vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is dit wel een grondrecht, vastgelegd in het VN-verdrag Handicap [1]. Elke gemeente in Nederland is verplicht om een lokale inclusieagenda op te stellen. De afgelopen periode heb ik mij namens onze VVD-fractie ingezet hiervoor. Inmiddels is een unaniem aangenomen motie [2], waarmee in co-creatie met een Delfts burgerinitiatief uitvoering wordt gegeven aan de Delftse inclusieagenda. Lees verder

 • Gelatinebrug: een cruciale verbinding, maar hoeveel mag het kosten?

  17 april − De Delftse VVD wil dat Delft goed bereikbaar is met de auto, het openbaar vervoer, de fiets en te voet. Over de Gelatinebrug als ‘extra’ brug over de Schie wordt al jaren gesproken. De brug is hard nodig voor het verbeteren van de verbinding tussen oost en west Delft, voor het ontlasten van de Abtswoudsebrug en voor de bereikbaarheid van en naar Station Delft Campus, Schieoevers en de TU Delft. Maar waar de brug in 2019 nog bijna € 9,5 miljoen zou gaan kosten, werd de raad vorige maand geïnformeerd dat de geraamde kosten inmiddels op € 27,7 miljoen liggen. Lees verder

 • Ondernemersperspectief in de “Maakstad” Schieoevers Noord

  30 maart − Schieovers Noord wordt dé plek in Delft waar werken, wonen en recreëren moeten gaan samenkomen. De Delftse VVD toont zich al jaren nauw betrokken bij de planvorming voor dit gebied. Ons uitgangspunt daarbij is: werken boven wonen. De zittende bedrijven in het gebied moeten hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. Afgelopen week werd er weer een nieuwe stap voor het gebied gezet: de raad kreeg het Beeldkwaliteitsplan voor Kabeldistrict ter vaststelling aangeboden. Lees verder

 • Delft moet meer betaalbare woningen voor gezinnen bouwen

  03 maart − Een paar weken geleden werd ik benaderd door een columnist van de Delft op Zondag met de vraag of ik wil deelnemen aan een stadsgesprek over de staat van de Delftse woningmarkt in DOK. Er zijn vier stadsgesprekken gepland, die steeds de laatste vrijdag van de maand gehouden worden in DOK. Uiteraard zei ik direct ja, want over wonen in Delft valt veel te vertellen. De aanloop naar de middag verliep wat rommelig. Het doel en de opzet van de bijeenkomst bleven lang onduidelijk en we werden ook nog eens verkeerd gequote in de DoZ (dd 19-02-2023). Gelukkig is de online versie snel rechtgezet en leverde het mij tijdens het stadsgesprek de openingsquote op. Lees verder

 • Maak jij het verschil in Delft? Denk mee met de fractie!

  11 februari − Wil jij meedenken over actuele Delftse thema’s? Wil jij leden van de fractie inspireren met jouw liberale visie op Delft? Doe dan mee met de “Onderzoekende Dialoog”! Jouw input kan door de fractie gebruikt worden om in Delft het verschil te maken. Op basis van actuelen Delftse vraagstukken gaan we met elkaar een open dialoog aan. De eerste Onderzoekende Dialoog doen we samen met ons raadslid Miranda Voogt, met als thema “de nieuwe woonvisie”. Lees verder

 • Nationale voorleesdagen in de Buitenhof

  05 februari − Woensdagochtend begon mijn dag fantastisch! Ik mocht namelijk in het kader van de Nationale voorleesdagen, voorlezen aan een groep kinderen van de Titus Brandsmaschool. Dat deed ik omdat ik leesvaardigheid en taalontwikkeling van kinderen erg belangrijk vind. Taal is de sleutel tot succes op school, de arbeidsmarkt en voor een fijne deelname aan de maatschappij. Daarnaast is voorlezen niet alleen leuk, het heeft ook positief effect op de ontwikkeling van kinderen, zowel op emotioneel, cognitief als sociaal vlak. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. Lees verder

 • Goedkoper en effectiever afvalbeleid voor iedere Delftenaar

  05 februari − De Delftse VVD vindt dat de afvalverwerking in Delft slimmer en beter moet. Maatwerk per wijk is hiervoor belangrijk. Dat betekent stoppen met het generiek – in heel Delft – door inwoners laten voorscheiden van PMD (plastic, metaal en drankenkartons) en restafval. In sommige wijken is het nascheiden van PMD en restafval namelijk echt veel makkelijker, goedkoper en effectiever. Lees verder

 • Delftse politiek is nooit saai

  29 december − Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar haalde geen van de door de Delftse VVD ingediende moties een meerderheid, maar de Delftse VVD fractie laat zich niet uit het veld slaan. Wij blijven zorgen voor de nodige checks & balances en zetten ons in voor een beter, veilig en financieel gezond Delft. Dat is met dit college ook heel erg nodig. Dit college komt met het ene financiële versnellingsverzoek na het ander, vaak met plannen die veel verder gaan dan alleen de wettelijke taken. Geld dat ook had kunnen worden ingezet voor Delftenaren: het verlagen van de gemeentelijke lasten, het schoonhouden, heel en veilig houden van de stad, het opknappen van Delftse speeltuinen of het op orde brengen van de Delftse sportvoorzieningen. In dit college mist een financieel degelijke partij die overzicht houdt, ervoor zorgt dat Delft niet meer doet en uitgeeft dan (financieel) verstandig is en de lasten voor Delftenaren niet laat stijgen. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen: Programmabegroting Delft 2023-2026

  25 november − De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van mobiliteit, energie, economie, wonen en zorg, zodat het in Delft nog fijner, duurzamer, veiliger en prettiger leven en wonen is. Mooi dat het nieuwe college zich vooral wil gaan focussen op de uitvoering van het uitstekende beleid dat het vorige college heeft opgesteld. De zogenaamde progressieve coalitie geeft aan dat het coalitieakkoord een akkoord op hoofdlijnen is dat verder uitgewerkt moet worden met zowel de gemeenteraad als de stad. We kunnen allemaal blijven hangen in ons grote gelijk, maar deze uitzonderlijke tijd van chaos en onzekerheid vraagt zowel om een andere wijze van opereren als om stabiliteit & eenheid van bestuur. Als oppositie zijn wij daarom ingegaan op de uitnodiging van de coalitie. Wij hebben de handschoen voortvarend opgepakt, ons als oppositiepartijen over onze schaduwen heen gezet, de handen ineen geslagen en gekeken naar wat ons onderling bindt. Wij willen en moeten een constructieve bijdrage leveren aan een mooier, beter en sterker Delft en daarom hebben wij als oppositie onze visie op en ideeën voor Delft vertaald in het befaamde en concrete vijf-punten-plan. Een plan van en voor alle Delftenaren. Lees verder

 • De Delftse VVD dendert samen met oppositiepartijen door

  25 november − De Delftenaar moet weer centraal komen te staan in de plannen voor de komende jaren. Daarom hebben de oppositiepartijen VVD, Hart voor Delft, SP, CDA, Onafhankelijk Delft en Volt de begroting van 2023 met concrete ideeën voor een mooier, sterker en beter Delft voor iedereen kunnen verrijken. De coalitiepartijen presenteerden vrij snel na de formatie het akkoord voor de komende vier jaar. Om de stem van alle Delftenaren, dus ook die van de minderheid, door te laten klinken in het akkoord sloegen de oppositiepartijen de handen ineen. Het resultaat? Een gezamenlijk alternatief oppositieakkoord waarin verschillen onderling de motor vormden voor een prachtig rijk plan vol praktische oplossingen en mooie ideeën voor alle Delftenaren. We zijn nu een aantal maanden verder en dus dringt zich de belangrijke vraag op: hoe verging het de oppositie? Wat heeft de oppositie voor elkaar gekregen? Lees verder

 • VVD Delft rekent af met beleid dat niet werkt.

  03 oktober − Het door de Delftenaar afgedragen belastinggeld moet door de gemeente goed worden besteed. Daarom moeten de doelen en prestaties die bij verstrekking van een (meer)jaarlijkse subsidie worden gerealiseerd inzichtelijk en kenbaar zijn voor stad en raad. Het op de gemeentelijke website gepresenteerde subsidieregister biedt nu niet dat inzicht. Daarom heeft de VVD het college de opdracht gegeven om een subsidie-overzicht op de website van de gemeente te zetten met daarop alle meerjarige subsidies die zijn verstrekt en inzichtelijk te maken wat de door de subsidieontvanger uit te voeren activiteiten opleveren voor de stad en op welke wijze de subsidie bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Lees verder

 • €6 miljoen uitgeven? Niet zonder goede spelregels!

  03 oktober − Gevel-tot-gevel aanpakken van de openbare ruimte: klinkt fantastisch toch? Dat is het op papier zeker ook. Deze aanpak draag er aan bij dat wanneer de straat open komt te liggen door rioleringsprojecten, er daarna beter wordt nagedacht over hoe we die straten weer groener en klimaatadaptiever kunnen inrichten. In de begroting voor 2022 en verder hebben we er als raad €6,- miljoen voor vrijgemaakt. De focus ligt op een aantal grote rioleringsprojecten in Tanthof, Buitenhof en Voorhof. Toch waren we in zowel de commissie- als raadsvergadering kritisch op het voorstel. Lees verder

 • Bart Smals: “Het zijn roerige tijden in Den Haag”.

  05 september − Toen ik bovenstaande zin opschreef realiseerde ik me dat ik dat al heel vaak gezegd heb, en dat deze woorden wellicht hun betekenis aan het verliezen zijn. En eigenlijk is dat het meest kenmerkend aan de Haagse politiek: Elke dag is er wel iets anders wat de aandacht vraagt of waar je je zorgen om maakt. Zo zijn er nu natuurlijk de vele crises waar je je als Kamerlid toch ook een mening over moet vormen. Crises die in mijn opinie meer of juist minder aandacht behoeven. Lees verder