Nieuws

 • Wonen in Delft houdt de gemoederen bezig

  18 juni − Het woondossier heeft de fractie van VVD Delft de afgelopen periode flink bezighouden. Zo stelden wij schriftelijke vragen over het bericht dat de regio achterblijft in het aantal te bouwen sociale huurwoningen en dat terwijl Delft in haar bod heeft aangegeven juist meer te gaan bouwen. Lees verder

 • VVD Delft neemt actie om ondernemers door de crisis te helpen

  18 juni − Als VVD Delft staan wij pal voor onze ondernemers. Vooral de horecaondernemers en de organisatoren van evenementen verkeren in zwaar weer. Daarom hebben wij samen met STIP en GroenLinks een initiatiefvoorstel geschreven met daarin een aantal tijdelijke maatregelen. Ons steunvoorstel bestaat uit drie pijlers: Lees verder

 • Meet the Campagneleider 2022

  07 juni − Ik ben Bianca Bodde, ondernemer en als jullie nieuwe campagneleider hoop ik natuurlijk op een geweldig resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022! Delft is een mooie stad die het verdient om meer VVD’ers in de raad te hebben. Mijn eerste kennismaking met campagnevoeren was voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, een ontzettend leuke, leerzame maar ook vooral gezellige tijd. Lees verder

 • “Dat verklaar en beloof ik”, mijn woorden van 100 weken geleden – Avinash Krishnasing

  26 mei − De avond van de installatie. Ik steek mijn twee vingers in de lucht en luister naar de woorden van onze burgemeester. Mijn eerste vijf woorden in de raadszaal: “Dat verklaar en beloof ik”. Het is de dag dat ik geïnstalleerd werd als commissielid in de gemeenteraad van Delft. Een bijzondere en mooie rol die ik mag vervullen. Geloven in de kracht van mensen is daarbij honderd weken lang mijn leidraad geweest. Ik wil ruimte scheppen in het oplossende vermogen van Delftenaren en ondernemers. Mensen eigen verantwoordelijkheid geven is de erkenning van hun enorme capaciteiten. Dat is voor mij de betekenis van een dienstbare en faciliterende gemeente. Lees verder

 • Wethouder Lennart Harpe stelt zich voor

  24 mei − Ik ben wethouder Lennart Harpe en ik neem het stokje over van oud-wethouder Hatte van der Woude die inmiddels Tweede Kamerlid is. Lees verder

 • Een maand Kamerlid: de eerste bespiegelingen

  02 mei − Ongeveer een maand ben ik nu Kamerlid, en is Lennart Harpe aan de slag als mijn opvolger. Terugkijkend is de overgang van wethouder naar Kamerlid erg abrupt geweest. Van 200% van mijn tijd bezig met het herstelplan voor Delft, naar volledig iets anders. Naast de nauwe samenwerking met de VVD fractie en met name onze fractievoorzitter Dimitri, was het contact met het VVD bestuur van Delft en de campagnecommissie zeer intensief tijdens de campagne. Dankzij hun inzet kon ik me ook in campagnetijd gewoon op mijn werk als wethouder richten (en mooi resultaat mensen: meer dan 3000 stemmen voor de Delftse kandidaten). Meteen na de verkiezingen werd ik door het fractiebestuur in een inwerkprogramma gestopt, iets wat ik overigens erg verstandig vind. Maar het afscheid van Delft was mede hierdoor heel “cold turkey”. Tijd om nu wat eerste bespiegelingen te delen! Lees verder

 • Wil jij jezelf ideologisch verrijken? Doe dan mee aan de Permanente Dialoog ter Ideologische Zelfverrijking!

  02 mei − Vrijheid is een proces. Wat vrijheid betekent varieert met de ontwikkeling van de tijd. Op dit moment wordt het liberalisme zoals de VVD het beleeft, gedragen door de vijf kernwaarden van de VVD: Vrijheid – Verantwoordelijkheid – Verdraagzaamheid – Sociale Rechtvaardigheid – Gelijkwaardigheid. Lees verder

 • Horeca op de Burgwal krijgt ruimte voor terrassen

  28 april − VVD Delft staat pal voor de Delftse ondernemers: na aandringen van onze fractie krijgen ondernemers aan de Burgwal toch een tijdelijk terras. Lees verder

 • Blik vooruit

  06 april − Het is een bewogen maand geweest. Natuurlijk zijn onze gedachten vooral nog bij de uitkomsten van het debat over het formatieproces. Het is voor bepaalde partijen de aanleiding geweest om een discussie te starten over het leiderschap van Mark Rutte. Zoals Christianne van der Wal en Sophie Hermans al schreven hebben politici van andere partijen het recht op een eigen mening, maar gaan wij - de leden - over wie onze leider is. Met elkaar hierover het gesprek blijven voeren is belangrijk. Binnen ons lokale netwerk weten we elkaar gelukkig snel te vinden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben bel of mail mij of onze fractievoorzitter dan direct. Lees verder

 • Circulaire economie: van visie naar grip op uitvoering

  06 april − Als VVD begrijpen wij dat de druk op schaarse grondstoffen toeneemt en dat we onze ecologische voetprint moeten verkleinen. Dus ja ook als Delft moeten we iets doen, maar in welk tempo en met welke maatregelen? Afgelopen maand hebben we in de Raadscommissie Ruimte & Verkeer het visie document Circulaire Economie ‘Op weg naar een Circulair Delft in 2050’ besproken. Het verhaal klinkt natuurlijk fantastisch, iets waar je bijna niet tegen kunt zijn. Maar hoe zit het met de uitvoering? Dat vinden wij als VVD het belangrijkste, want het dient wel haalbaar en betaalbaar te zijn voor zowel de Gemeente Delft als voor Delftenaren. Daarom geven wij als VVD altijd kaders mee voor de uitvoering. Lees verder

 • Internationale School Delft

  06 april − Op dinsdag 16 maart jl. is de projectovereenkomst getekend voor een internationale middelbare school in Delft. De nieuwe International School Delft (ISD) is afgelopen jaar begonnen met een halve klas in tijdelijke huisvesting, maar zal vanaf het schooljaar 2022-2023 een eigen pand krijgen op de locatie van Gele Scheikunde. Lees verder

 • Inbreng VVD Herstelplan 2021

  06 april − Vanwege het meerjarig tekort op de programmabegroting 2021-2024 staat Delft sinds 1 januari 2021 onder preventief financieel toezicht door de provincie. Op 30 maart jl. is er daarom in de gemeenteraad het herstelplan van de gemeente Delft besproken en vastgesteld. Met de maatregelen in dit herstelplan neemt het college de verantwoordelijkheid om keuzes te maken en bereiken we als Delft vanaf 2024 een structureel sluitende begroting. Keuzes die nodig zijn zolang het Rijk geen reële compensatie biedt voor de kosten van gemeenten. Lees verder

 • Terug van weggeweest

  02 april − Ik heb mijn afscheidsspeech er toch nog eens op na gelezen, maar toen ik in juni 2018 na 12 jaar lokaal bestuur afscheid nam van de gemeenteraad, had ik niet het voornemen nog eens in de politieke arena terug te keren. En toch is dat gebeurd! De vraag van de bestuursvoorzitter van de VVD Delft of ik wethouder Hatte van der Woude zou willen vervangen, mocht zij gekozen worden tot lid van de Tweede Kamer, heb ik na rijp beraad positief beantwoord. Lees verder

 • ‘De lijn staat al uit. Ik zet die voort’

  27 maart − Hatte van der Woude verruilt na bijna drie jaar wethouderschap het Delftse stadskantoor voor het Haagse Binnenhof. Zij wordt voor de resterende duur van deze collegeperiode opgevolgd door een oudgediende: Lennart Harpe. Lees verder

 • Met ‘knallers’ afscheid nemen van Delft: een levendig Van Foreestplein en start bouw Bethelpark

  25 maart − Deze week heeft Hatte van der Woude formeel haar ontslag als wethouder ingediend. Zij mag zich nu gaan richten op het eervolle werk als Tweede Kamerlid. Via deze weg nogmaals onze felicitaties! Gelukkig hebben we een heel waardige opvolger gevonden in Lennart Harpe, uiteraard geen onbekende voor de VVD Delft. Lees verder

 • Delftse VVD-wethouder Hatte van der Woude vertrekt naar Tweede Kamer

  18 maart − Hatte van der Woude staat op nummer 32 van de VVD-kieslijst. Met de huidige verkiezingsuitslag is het zeker dat zij deel gaat uitmaken van de Tweede Kamerfractie. Lees verder

 • Nieuwe leden: een warm welkom!

  28 februari − In januari en februari hebben zich weer een aantal nieuwe leden gemeld bij de VVD Delft. Ik vind dat persoonlijk best bijzonder, want de trend lijkt nog steeds dat we ons niet meer zo snel verbinden aan een politieke vereniging. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook pas in 2017 lid werd van de VVD. Ja, ik was maatschappelijk betrokken, ja, ik stemde VVD, ja, politiek boeide me onwijs, ja, ik wilde mee denken over hoe we ons land en onze stad nog een beetje mooier kunnen maken. Maar moest ik daarvoor lid worden van een politieke partij? Tot 2017 vond ik eigenlijk van niet. Lees verder

 • Delftse VVD’ers denken mee over een succesvolle energietransitie en klimaatadaptatie!

  14 januari − De afgelopen maanden hebben zeven enthousiaste VVD-leden de handen ineengeslagen om de VVD-fractie te adviseren over de energietransitie en klimaatadaptatie. In twee verschillende denktanks is nagedacht over de vraag welke liberale aandachtspunten centraal moeten staan in de Delftse aanpak op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. De twee Denktanks hebben een groot aantal artikelen, onderzoeken en stukken gelezen, uitvoerig met elkaar gediscussieerd en uiteindelijk deze week hun resultaten aan de VVD-fractie en het VVD-bestuur gepresenteerd. De Denktank Energietransitie heeft een checklist opgeleverd, de ETER. De Denktank Klimaatadaptie heeft een initiatief bedacht om de urgentie van ons klimaat op een toegankelijke manier onder de aandacht van Delftenaren te brengen. We zijn trots op hun inzet en het resultaat! Lees verder

 • Een terugblik op 2020

  29 december − Nooit hadden we kunnen voorspellen dat 2020 zo zou verlopen. De impact van het coronavirus is enorm geweest. Terugkijkend kan ik stellen dat de eerste prioriteit in onze begroting - maakindustrie en maakonderwijs - nog relevanter is geworden door de coronacrisis. Ik ben er heel erg trots op dat de raad hier bij de laatste begroting mee heeft ingestemd. Herwaardering van vakmanschap! We komen hiermee een stap dichter bij de techniekschool voor VMBO en MBO op de campus. Een goede zaak, want jongeren hebben betere kansen op een baan nodig, en de samenleving heeft innovatieve makers en doeners voor de toekomst nodig. Lees verder

 • Gevechtswacht op post: De VVD-fractie zeilt scherp aan de wind en houdt koers

  22 december − Het is bijna een jaar geleden dat wij VVD’ers bij elkaar kwamen in Café de V om het jaar 2020 in te luiden. Op dat moment was er geen wolkje aan de lucht en konden wij niet vermoeden dat de wereld er een jaar later totaal anders uit zou zien. De kalme blauwe zee veranderde dit voorjaar in een kolkende donkergrijze oceaan. Wij bevinden ons momenteel in een crisis van ongekende omvang. Het coronavirus veroorzaakt een wereldwijde gezondheids- en economische crisis en treft ook Nederland hard. Onze vrijheid staat onder druk en het zal lastig zijn om de welvaart te behouden die wij de afgelopen jaren hebben gekend. Lees verder