Nieuws

 • Stem op een Delftenaar, stem op de VVD!

  Woensdag vinden de verkiezingen voor de provincie en het waterschap plaats. Voor zowel de Provinciale Staten als voor het Hoogheemraadschap heeft de VVD Delft uitstekende kandidaten die uw steun kunnen gebruiken. Lees verder

 • Delft is klaar met betutteling

  05 maart − Waar is de tijd gebleven dat men elkaar gewoon aansprak op ongewenst gedrag, zonder dat daar regelgeving voor gemaakt moest worden? De VVD Delft is klaar met de betuttelingen van de samenleving, nu weer om te willen verbieden dat bij scholen en speeltuinen gerookt wordt zonder dit te handhaven. Lees verder

 • Prioriteiten aan de Rotterdamseweg

  07 februari − De raad van Delft heeft uitgebreid gesproken over een tuin aan de Rotterdamseweg. Even later wordt dezelfde tijd besteed aan het zeer uitgebreide plan voor Schieoevers. Voor ons maar weer eens het bewijs dat het heel lastig is om de ogen op de bal te houden. Lees verder

 • Werken boven wonen op Schieoevers

  06 februari − De beste sociale voorziening is een baan en dat is precies waar de VVD werk van maakt. Delft kent zo’n 3600 werkzoekenden met een uitkering. Deze mensen hebben een verschillende opleidingsachtergrond en zijn op zoek naar een baan in Delft. Door de ligging en aanwezige milieuruimte biedt Schieoevers plaats aan maakbedrijven met banen op ieder niveau, van academisch geschoolden tot praktisch opgeleiden. Lees verder

 • Meer balans in de Delftse woningmarkt

  05 februari − De VVD vindt het belangrijk dat Delftenaren in Delft kunnen wonen. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeente inzet op doorstroom. Op dit moment zit de woningmarkt helemaal op slot. Wij willen dat er weer beweging komt in de vastzittende Delftse woningmarkt. Lees verder

 • Sluiting Club Caesar en coffeeshop The Game: de burgemeester beslist

  15 december − Afgelopen donderdag werd de burgemeester gevraagd naar de huidige situatie van coffeeshop The Game in de Breestraat, die inmiddels al enige weken wéér gesloten is. En dat niet alleen: er werd ook gevraagd naar de sluiting van Club Caesar, gesloten per eind november. Had de burgemeester zich laten verleiden om in reactie op een incident meteen het slot op de deur te gooien? Nee, zo luidde haar stellige antwoord. Lees verder

 • Door Financiële Winkel nog verder in de malaise

  27 november − De VVD Delft is geschrokken van de berichtgeving over een onderzoek naar misstanden bij de Financiële Winkel van Delft. In dat bericht staat dat tientallen mensen gedupeerd zijn door fouten bij schuldhulpverlening in Delft. De VVD Delft wil dat iedereen die bij de Financiële Winkel aanklopt erop moet kunnen vertrouwen daar de juiste informatie krijgen, op tijd wordt geholpen, schulden afnemen en verdere schulden worden voorkomen. Lees verder

 • Avalex: omgekeerd inzamelen = verkeerd inzamelen?

  06 november − In de wijken Harnaschpolder en Hof van Delft wordt sinds enkele maanden ervaring opgedaan met "het nieuwe inzamelen" (HNI). De gedachte is dat wanneer je het lastig maakt voor inwoners om restafval weg te brengen, ze minder restafval zullen produceren. Het tegendeel is waar. Lees verder

 • Kansen voor Yperstraat en Yperdek?

  22 september − Misschien kent u de plek wel. Het ligt in het centrum verscholen tussen het Bastiaansplein en de Beestenmarkt en er staat een groot stalen parkeerdek. Daarachter een kleine speeltuin en ernaast bedrijven voor autohuur, autoreparatie en een kale bouwvlakte. Al met al oogt het rommelig en zijn er hangjongeren. En dus heeft onder meer de VVD aan het college gevraag of dit gebied rond Yperstraat en Yperdek niet beter verdient en welke kansen er zijn. Lees verder

 • Gewoon de prijs vragen die er voor staat: heel normaal toch?!

  20 september − Lees de schoolboeken er maar op na: een gemeenteraad zoekt het contact met inwoners, bepaalt waar het met de gemeente heen moet en controleert het bestuur. Drie heldere taken dus. Goed controleren kan volgens mij alleen als het college volledig en transparant is. Over wat hij precies aan resultaten heeft behaald én hoeveel geld dat heeft gekost. Lees verder

 • Beste raadsleden van Delft, laten we Delft niet vergeten

  18 september − Het was zover, ik mocht voor de eerste keer het woord voeren in de commissievergadering Sociaal Domein en Wonen. Ik heb er dan ook lang naar uitgekeken. In de staart van afgelopen periode (2014-2018) heeft het toenmalig College van B&W een koersdocument opgesteld waarin het probeert op te sommen wat de ambities zijn van de gemeente Delft voor onderwijs. In deze commissievergadering kwam naar voren dat het document geen echt doel of oorzaak heeft. Lees verder

 • Oud-raadslid Marc Koster van Groos overleden

  27 augustus − Op 18 augustus jl. is voormalig VVD-raadslid Marc Koster van Groos overleden. Lees verder

 • Museum Prinsenhof & Agathaplein: van stemmingmakerij naar feiten op een rij

  19 juli − De afgelopen dagen lijkt er veel onrust te zijn over de plannen voor het Sint Agathaplein en het museum Prinsenhof. De VVD staat ook vóór de belangrijke historische waarde van het plein, maar we willen toch graag de feiten kort op een rij zetten. Die maken hopelijk duidelijk dat de plannen voor het museum en het plein nog helemaal niet zo definitief zijn als wordt verteld op Twitter en Facebook. Lees verder

 • Algemene beschouwingen coalitieakkoord 2018-2022

  14 juni − "De vraag is niet of we de gaskraan op termijn dicht gaat, maar de vraag is hoe die mevrouw in de Poptahof straks moet gaan koken en wie haar inductiekookplaat gaat betalen." Lees verder

 • Aanslagen in Delft vragen om snelle uitbreiding cameratoezicht

  13 juni − De VVD roept de gemeenteraad op om af te wijken van de stringente regels aangaande cameratoezicht en de burgemeester de ruimte te geven tot het direct plaatsen van camera's in zowel belangrijke horeca- en uitgaansgebieden in de stad als bij de overige coffeeshops. Cameratoezicht op zogenaamde hotspots draagt bij aan een versterking van het veiligheidsgevoel, heeft een preventieve werking en helpt daders op te sporen en te vervolgen. Lees verder

 • Bedankt en tot ziens!

  © Gemeente Delft

  05 juni − Op woensdag 13 juni worden de nieuwe wethouders benoemd door de gemeenteraad. Op diezelfde avond eindigt mijn wethouderschap, dat ik de afgelopen vier jaar met heel veel plezier heb uitgeoefend. Lees verder

 • Coalitieakkoord voor Delft!

  01 juni − De VVD-fractie heeft met GroenLinks, STIP, D66 en PvdA vandaag een coalitieakkoord bereikt voor de periode 2018-2022. Lees verder

 • Oppositie of coalitie?

  03 april − Het ziet ernaar uit dat het bestuur van Delft een ruk naar links maakt in een stad die al jarenlang door links werd gedomineerd. Opmerkelijk, alsof Delft nog niet links en duur genoeg was. Lees verder

 • Ruim baan voor maakindustrie aan Schieoevers

  12 maart − Het bedrijventerrein Schieoevers, het grootste bedrijventerrein van Delft, is van grote economische betekenis voor Delft. Er moeten in dit gebied niet zoveel woningen komen dat daardoor de fysiek beschikbare ruimte voor bedrijvigheid in het gedrang komt en daarom heeft de VVD samen met andere partijen een motie ingediend. Lees verder

 • Investeren in sport

  05 maart − De VVD Delft vindt sporten belangrijk en daarom vindt de VVD het terecht dat de gemeente na jaren van bezuinigingen weer gaat investeren in de Delftse sportaccommodaties en in de verenigingen. De gemeente moet sporten zo goed als mogelijk faciliteren en stimuleren. Sportaccommodaties dienen modern (passend bij de tijd) en toegankelijk te zijn voor alle Delftenaren. Lees verder