Nieuws

 • VVD Delft rekent af met beleid dat niet werkt.

  03 oktober − Het door de Delftenaar afgedragen belastinggeld moet door de gemeente goed worden besteed. Daarom moeten de doelen en prestaties die bij verstrekking van een (meer)jaarlijkse subsidie worden gerealiseerd inzichtelijk en kenbaar zijn voor stad en raad. Het op de gemeentelijke website gepresenteerde subsidieregister biedt nu niet dat inzicht. Daarom heeft de VVD het college de opdracht gegeven om een subsidie-overzicht op de website van de gemeente te zetten met daarop alle meerjarige subsidies die zijn verstrekt en inzichtelijk te maken wat de door de subsidieontvanger uit te voeren activiteiten opleveren voor de stad en op welke wijze de subsidie bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Lees verder

 • €6 miljoen uitgeven? Niet zonder goede spelregels!

  03 oktober − Gevel-tot-gevel aanpakken van de openbare ruimte: klinkt fantastisch toch? Dat is het op papier zeker ook. Deze aanpak draag er aan bij dat wanneer de straat open komt te liggen door rioleringsprojecten, er daarna beter wordt nagedacht over hoe we die straten weer groener en klimaatadaptiever kunnen inrichten. In de begroting voor 2022 en verder hebben we er als raad €6,- miljoen voor vrijgemaakt. De focus ligt op een aantal grote rioleringsprojecten in Tanthof, Buitenhof en Voorhof. Toch waren we in zowel de commissie- als raadsvergadering kritisch op het voorstel. Lees verder

 • Bart Smals: “Het zijn roerige tijden in Den Haag”.

  05 september − Toen ik bovenstaande zin opschreef realiseerde ik me dat ik dat al heel vaak gezegd heb, en dat deze woorden wellicht hun betekenis aan het verliezen zijn. En eigenlijk is dat het meest kenmerkend aan de Haagse politiek: Elke dag is er wel iets anders wat de aandacht vraagt of waar je je zorgen om maakt. Zo zijn er nu natuurlijk de vele crises waar je je als Kamerlid toch ook een mening over moet vormen. Crises die in mijn opinie meer of juist minder aandacht behoeven. Lees verder

 • Francine Heijnen: het Delftse Statenlid.

  09 juli − De VVD in Zuid-Holland verwelkomt Francine Heijnen uit Delft als nieuw Statenlid. De 28-jarige geboren Katwijkse is de opvolger van Karima Bouchtaoui, die wethouder is geworden in Zaltbommel. Francine is eerder in Delft bestuurslid Opleiding & Talentmanagement geweest. Verder heeft ze meegeschreven aan het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de Delftse VVD en is ze actief geweest bij diverse VVD-campagnes. Lees verder

 • Geld voor uitvoer oppositieakkoord De Delftenaar centraal

  04 juli − Het nieuwe coalitieakkoord is een feit. Een coalitieakkoord dat sterk op hoofdlijnen is en verder uitgewerkt moet worden. De coalitiepartijen hebben zowel de oppositiepartijen als de stad gevraagd om tot die gezamenlijke uitwerking te komen. Als kersverse oppositiepartij hebben wij, samen met de andere oppositiepartijen, de uitnodiging van de coalitie met beide handen aangegrepen. Wij hebben daarom onze visie op en concrete ideeën voor Delft vertaald in een vijf-punten-plan. Met dit vijf-punten-plan laten wij als verenigde oppositie zien dat wij bereid zijn om mee te denken over hoe Delft de komende jaren een stad voor alle Delftenaren kan zijn. Afgelopen donderdag hebben we tijdens de raadsvergadering daarom een motie ingediend om kort na het einde van het zomerreces een (openbare) raadsconferentie houden. Lees verder

 • Onverklaarbaar en achter gesloten deuren: de Verenigde Oppositie blikt terug op de formatie

  16 juni − Gisteren werd tijdens de raadsvergadering het coalitieakoord gepresenteerd. Dimitri heeft samen met andere fractievoorzitters de oppositie verenigd, wat heeft geleid tot een vijf puntenplan. Dimitri heeft dit plan gepresenteerd, samen met onze blik op het (in)formatieproces en het coalitieakkoord. Lees verder

 • Van constructieve coalitiepartij naar oppositieleider

  06 juni − De afgelopen jaren heeft de Delftse VVD als coalitiepartij het verschil gemaakt. Op basis van eerlijke, loyale, transparante en liberale politiek heeft de fractie keihard gewerkt aan een mooier en beter Delft. Tijdens de verkiezingen zijn wij beloond voor een politiek waarin de Delftenaar centraal staat. Helaas zal de VVD, ondanks de realistische politiek, de flitsende campagne en de goede verkiezingsuitslag, niet terugkeren in een nieuw college. Op 25 mei jl. is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en op 15 juni zal dit akkoord worden besproken tijdens een ingelaste Raadsvergadering. Lees verder

 • Terugblik Algemene Ledenvergadering

  02 mei − Op woensdag 20 april vond ledenvergadering van de Delftse VVD plaats. Een belangrijke avond waarin onder andere het secretarieel jaarverslag 2021 en de financiële jaarstukken 2021 zijn vastgesteld en goedgekeurd. Tijdens deze avond is ook afscheid genomen van Jurriaan de Lange als penningmeester. Via deze weg wil het bestuur hem nogmaals danken voor zijn jarenlange inzet. Peter van Oevelen is geïnstalleerd als de nieuwe penningmeester van de afdeling. Lees verder

 • Over rijdende treinen en ontspoorde colleges

  01 mei − Zoals iedereen weet vliegt de tijd. Dinsdag 23 maart 2021 – de dag waarop de gemeenteraad van Delft mij wederom benoemde tot wethouder – lijkt wel gisteren. Inmiddels zijn we ruim een jaar, vele ervaringen en een gemeenteraadsverkiezing verder. Ik heb met plezier het stokje van wethouder Hatte van der Woude overgenomen. Haar vertrek naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal vroeg om een snelle invulling van de functie. Het college van B&W was inmiddels drie jaar op weg en ik sprong dus op een rijdende trein. Als voormalig wethouder in de periode 2014-2018 weet ik wat de functie inhoudt en hoe het spel gespeeld wordt. Maar veel ervaring met de portefeuille Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie had ik niet. Spannend dus om op geheel nieuwe beleidsterreinen aan de slag te gaan. Hatte heeft gezorgd voor een goede overdracht van lopende dossiers en de beleidsambtenaren hebben mij verder vertrouwd gemaakt met o.a. het sociaal domein en de wereld van het onderwijs. Het werk was gelukkig meer dan op de winkel passen en de periode rustig uitdienen. Veel was al in gang gezet, maar er lag nog genoeg wat vroeg om aanscherping en afronding. En dat alles in een periode waarin de Coronapandemie nog stevig huishield. Lees verder

 • Tussenbericht Informateur

  04 april − De informateur, Pieter Guldemond, heeft met alle partijen gesproken en geeft in een video boodschap meer informatie hierover. Er worden nog geen concrete samenstelleingen genoemd, maar hij geeft aan dat alle partijen constructief in de wedstrijd zitten. Lees verder

 • Terugblik op de Verkiezingen

  19 maart − Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag hebben we mee mogen doen aan het feest van de democratie. Na lange periode hard werken was het dan eindelijk zover: we mochten stemmen. Nu alle stemmen geteld zijn is de uitslag bekend: 3 zetels voor de Delftse VVD! Lees verder

 • Democratie, een kijkje achter de schermen

  13 maart − Inmiddels ben ik al een tijdje kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Delft. Deze bijdrage is niet bedoeld als stemwijzer. Nee, ik wil delen wat mij opvalt als kandidaat. Het kijkje achter de schermen van de lokale democratie. Kijk je mee? Allereerst denk ik echt dat het heel goed zou zijn als iedere Nederlander een keer ervaart wat het is om kandidaat te zijn. In het echt of in een simulatie. Maakt niet uit voor welke partij. Het leert je zoveel meer over onze democratie in de praktijk. En ook over de misvattingen. Er zijn zoveel misvattingen. Waardoor mensen slecht geïnformeerd naar de stembus gaan. Ook daarom dit stukje. Lees verder

 • Regenboogdebat

  02 maart − Op zaterdag 26 februari was ik namens de VVD Delft aanwezig bij het regenboog debat, georganiseerd door DWH. Dat is het debat dat gaat over het LHBTIQ+ beleid. Lees verder

 • Scholen schuiven niet in Tanthof

  02 maart − De scholen blijven op hun huidige plek en in aanvulling op de bouw van de scholen is er een integrale wijkagenda opgesteld, waarmee gewerkt wordt aan het toevoegen van nieuwe woningen voor senioren. Dat is een grote wens van de VVD Delft omdat hiermee woningen in Tanthof vrijkomen voor gezinnen. Daarnaast draagt de integrale wijkagenda ook bij aan de leefbaarheid, het groen, de voorzieningen en het behoud van de winkelcentra. De wijkbewoners worden betrokken bij de verdere invulling van deze plannen. Lees verder

 • Korte Samenvatting Verkiezingsprogramma 2022-2026

  02 maart − Bekijk hier de beknopte samenvatting van ons verkiezingsprogramma. Lees verder

 • English Summary

  01 maart − VVD Delft is a city council party in Delft on which you can vote on 14, 15 or 16th of march this year, when the municipal elections will be held. VVD Delft can be found on list number 5 and we would like to highlight our five most important points here. Lees verder

 • Elektrische deelscooters in Delft: helemaal niet zo ‘groen’ als wordt beweerd

  10 februari − Afgelopen week zagen wij een online artikel over deelscooters: “De kleur is het enige groene aan deelscooters Felyx”. Na een klacht van Actiegroep Scootervrij heeft de Reclamecodecommissie de uitspraak gedaan dat de duurzaamheidsclaims van deelscooterbedrijven zoals Felyx en GO overdreven zijn. Zo genereert een elektrische deelscooter twee keer zoveel CO2-uitstoot als een eigen elektrische scooter. En uit onderzoek blijkt dat slechts de helft van de scootterritjes een OV- of autorit vervangt. De andere helft vervangt fietsen en lopen. We zijn erg benieuwd hoe dit er in Delft uit ziet en wat het oordeel van het college is over de duurzaamheid van deze deelscooters. Daarom hebben we hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Deze vragen vindt u hier: Lees verder

 • Verkiezingsdebat "Buitenhof Bruist"

  04 februari − Vrijdagavond ging Buitenhof bewoner Miranda Voogt namens de VVD Delft in debat over de wijk Buitenhof. De VVD wil dat de Buitenhof een wijk is waar je plezierig en veilig woont. Er moeten meer middeldure huur- en koopwoningen bij, zodat er een gezonde balans ontstaat tussen de verschillende soorten woningen. En het onderhoudsniveau van de sociale huurwoningen verbeteren en woningen isoleren, zodat mensen geen al te hoge energierekening krijgen. Daarnaast willen wij ons inzetten voor een groen, schoon en veilig buitenhof. Een schone buurt draagt bij aan het leefplezier. En camerabewaking op probleemplekken en meer agenten en BOA’s zichtbaar op straat maakt de Buitenhof veiliger. Verder willen wij ruimte geven aan initiatieven van wijkbewoners en aan ondernemers, zodat er meer MKB, horeca, kleine buurtwinkels en terrasjes komen. Ondernemers helpen bij een fijne sfeer in wijken en vergroten de werkgelegenheid. Lees verder

 • Maakstad aan de Schie: VVD Delft stelt werken boven wonen in ontwikkeling van Schieoevers

  01 februari − Volgens de VVD Delft moet Delft een aantrekkelijke stad zijn om te ondernemen, zowel voor starters als voor bestaande bedrijven die willen groeien. Voor de maakindustrie willen we volop ruimte bieden in het gebied Schieoevers. Daar stellen wij werken boven wonen. In het Ontwikkelplan Schieoevers Noord noemen we het gebied zelfs trots ‘Maakstad aan de Schie’. Wij vinden het belangrijk dat de huidige bedrijven in het gebied niet worden beknot en nieuwe bedrijven mooie ontwikkelkansen krijgen. Deze positionering zou wat ons betreft in alle communicatie over Schieoevers Noord een plaats moeten krijgen. We zien echter dat her en der Schieoevers toch vooral of zelfs alleen maar als woonwijk wordt genoemd. Lees verder

 • Van het gas af, maar door de gasprijs toch meer betalen voor een warmtenet?!

  28 januari − Op 24 januari verscheen in de Volkskrant een artikel met de titel “Ik ben toch van het gas af, waarom betaal ik dan opeens zoveel meer voor het warmtenet?” . In het artikel is te lezen dat ongeveer 500.000 Nederlandse huishoudens vanaf deze maand fors meer betalen voor de warmte via een warmtenet. De reden voor die stijging is de hoge gasprijs. Veel bewoners zijn daar boos over. Want hun woningen zijn toch juist ‘van het gas af’? Naar aanleiding van de zorgen in het artikel heeft de VVD Delft het college vandaag schriftelijke vragen gesteld over het Open Warmtenet Delft, dat in onze eigen stad in voorbereiding is. Lees verder