Nieuws

 • Eerste commissievergadering nieuwe politieke jaar staat in teken van afvalinzameling

  07 september − Afgelopen week startte het nieuwe politieke jaar met een commissievergadering Ruimte en Verkeer. Een van de belangrijkste onderwerpen was HNI, ofwel: Het Nieuwe Inzamelen. U weet wel, die methode van afvalinzameling waarbij inwoners wordt gevraagd vóóraf zelf al zoveel mogelijk afvalsoorten te scheiden, óók plastic, metaal en drinkpakken (PMD). Dat wordt ook wel bronscheiding genoemd. Daartegenover staat nascheiding van PMD, waarin PMD achteraf machinaal van het restafval worden gescheiden. Afvalscheiding is belangrijk om de hoeveelheid restafval zo klein mogelijk te maken, dat is namelijk het afval dat we niet kunnen hergebruiken. Lees verder

 • Aftrap nieuw politiek jaar in Coronatijd

  07 september − De meeste van ons zijn nu weer terug van een zomer ´staycation´ hier in Nederland, of een vakantie daarbuiten. Hopelijk kunnen we er weer met z´n allen met frisse energie tegenaan in deze nog steeds woelige Covid-19 tijden. Lees verder

 • Op afstand, maar eindelijk weer een VVD-bijeenkomst

  03 augustus − De maand juli kenmerkt zich door de start van een welverdiend zomerreces. Het betekent echter niet dat het bestuur stilzit. In tegendeel. Met onder andere de ledenvergadering, nieuwe-leden-koffie, zomerbarbecue en bestuursdag was er weer genoeg te doen. Een maand die wat mij betreft in het teken stond van elkaar – eindelijk – fysiek weer zien en spreken op een VVD Delft-bijeenkomst. Iets wat in mijn optiek van groot belang is, maar we helaas sinds de maandelijkse borrel van 6 maart 2020 niet meer hebben kunnen doen. Lees verder

 • Voorbereid op de toekomst: De tussenbalans

  08 juli − Dit college bereidt Delft voor op de toekomst en de kaderbrief 2020 maakt de tussenbalans op. De VVD is tevreden over dit college en de wijze waarop we in de raad met elkaar schouder aan schouder optrekken voor ons Delft. Grote transities zijn in gang gezet en de eerste resultaten worden zichtbaar, maar uiteraard zijn er ook wensen. In dit artikel maak ik de balans op. Wij willen eerst stilstaan bij de transities die door dit college in gang zijn gezet en waar wij als VVD tevreden over zijn. Vervolgens zullen wij ingaan op transities die nog aandacht behoeven op weg naar een betaalbaar, bedrijvig, bereikbaar, leefbaar, veilig en duurzaam Delft. Lees verder

 • VVD Delft zet zich in voor goede banden tussen MBO Techniek en nieuwe bedrijvigheid.

  08 juli − Er wordt de afgelopen tijd hard geïnvesteerd in de Delftse economie. Zowel bij YES!Delft als op de DSM biocampus wordt er hard gewerkt aan initiatieven voor Scale-ups om nieuwe technische bedrijven naar Delft te halen. Dit is belangrijk, want er is veel behoefte aan ruimte voor groeiende bedrijven en het levert een mooie kans om meer bedrijven aan Delft te binden. En dat is belangrijk, want hoe meer bedrijven, bijvoorbeeld in de maakindustrie, zich in Delft vestigen, hoe meer kansen er zijn voor het ontstaan van banen. Deze banen kunnen bijvoorbeeld worden ingevuld door technisch geschoolde vakmensen. Helaas is daar juist een tekort aan, ook in Delft. Lees verder

 • Voorzitterswissel tijdens een unieke fysiek-digitale ledenvergadering

  06 juli − Woensdag 1 juli 2020 vond de voorjaarsledenvergadering van de VVD Delft plaats in het WestCord Hotel te Delft. Een unieke fysiek-digitale vergadering die maar weer eens laat zien hoe veelzijdig en innovatief de VVD Delft is. Wat mij betreft een ledenvergadering om niet snel te vergeten! Lees verder

 • Lancering liberale denktank

  05 juli − Op 1 juli is de liberale denktank gelanceerd. De fractie krijgt steeds vaker te maken met erg complexe vraagstukken. De denktank zal de fractie hierin gaan ondersteunen. Als deelnemer van de denktank krijg je de mogelijkheid om de fractie hierin te helpen door ze te voorzien van inzichten en advies. Geïnterreseerd? Lees verder

 • Delft groeit en verdicht: wat betekent dit voor het verkeer en vervoer?

  02 juli − Op 16 juni bespraken we in de commissie R&V het concept Mobiliteitsplan 2040. In dit plan beschrijft het gemeentebestuur zijn visie op de uitdagingen op het gebied mobiliteit in Delft. Delft groeit en verdicht, zeker met alle ambities die we nog hebben op het gebied van wonen en werken. In die beperkte ruimte moeten we alle vervoersvoorzieningen daarom zo optimaal mogelijk inzetten én faciliteren. Alleen dan kunnen we een goede balans vinden tussen leefbaarheid bereikbaarheid. Maar laten we dat wel met respect voor al die verschillende vervoersmogelijkheden doen, omdat ze elk hun kansen, nut én voordelen hebben. Lees verder

 • Afspraken over de sociale huurwoningen in de regio Haaglanden

  02 juli − Een evenwichtige woonvoorraad is belangrijk voor het verdienmodel, dat wil zeggen het betaalbaar houden van Delft. Daarom wil de VVD het aandeel middeldure huur en koopwoningen in Delft uitbreiden, want ook de leraar, de elektricien en de verpleegkundige moeten in Delft een woning kunnen vinden. Lees verder

 • Van botsende vrijheden naar iedereen Delftenaar

  22 juni − Onlangs presenteerde VVD wethouder Hatte van der Woude haar inspirerende visie op integratie, met de veelzeggende titel Iedereen Delftenaar. De VVD is positief over de Delftse aanpak van bruggen bouwen en verbinden die de wethouder voorstelt. Ook maakt deze visie duidelijk dat wij onze ogen niet mogen sluiten voor organisaties en individuen die niet zitten te wachten op verbinding en die saamhorigheid en integratie in de weg staan. Naar aanleiding hiervan hebben wij de wethouder in de commissievergadering van 14 mei gevraagd of zij hierop wil doorpakken en een onderzoek kan doen naar de aanwezigheid van casussen die in strijd zijn met artikel 1 van de grondwet, zoals opgesloten/ verborgen vrouwen, besnijdenis, eerwraak en uithuwelijking. Daarnaast hebben wij in Delft een uitvoeringsprogramma gewelddadig Jihadisme, waarmee polarisatie en radicalisering in onze wijken wordt tegen gegaan. Tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2019 hebben wij de burgemeester opgeroepen tot het uitvoeren van een ‘quick scan’ om te bezien of er in Delft aanwijzingen zijn voor zogenaamde parallelle werelden. De uitkomsten van het onderzoek van wethouder Van der Woude en de quick scan moeten leiden tot een scherper beeld van of er gedragingen zijn in Delft die op gespannen voet staan met onze democratische rechtsorde. Lees verder

 • Van regionale kaders naar concrete aanpak voor de energietransitie in Delft: niet makkelijk, wel noodzakelijk

  15 juni − Deze week bespraken we in de gemeenteraad de conceptversie van de Regionale Energietransitie, kortom: de RES. Een RES is een strategie om een regio in Nederland – in ons geval de regio Rotterdam-Den Haag – te voorzien van duurzame elektriciteit en warmte. Het beschrijft onder andere het aanbod, de vraag, en de geplande infrastructuur voor warmte. De gemeente heeft op basis van het Klimaatakkoord de taak de RES naar ons eigen Delftse beleid en regels te vertalen. En daar wordt het voor Delft echt relevant, maar ook complex. Lees verder

 • Delftse ondernemers kleuren samen Delfts Blauw

  01 juni − Delft kleurt met de blauwe lopers! Waarschijnlijk heeft u het zelf al gezien, maar voor veel Delftse ondernemers ligt er momenteel een Blauwe Loper voor de deur. Niet alleen in de binnenstad, maar bijvoorbeeld ook in de Hoven. Het is een mooie manier om de Delftenaren te laten zien dat de ondernemers weer geopend zijn. Lees verder

 • Duidelijke afspraken over bereikbaarheid en parkeren in Delft: ja! Autobezitters pesten: nee!

  19 mei − Het Coronavirus heeft ons sinds afgelopen maart helemaal in zijn greep. De impact van het virus én van de getroffen maatregelen, is gigantisch. In het bijzonder voor ondernemers, professionals in het onderwijs, ouderen, en natuurlijk ook voor al die helden in de zorg, handhaving en hulpverlening. De crisis staat uiteraard ook hoog op de agenda van de lokale politiek. Elke week is er een korte digitale raadsvergadering om de laatste ontwikkelingen, zorgen en maatregelen met elkaar te bespreken. Lees verder

 • Ondernemen in de coronacrisis

  05 mei − 5 mei 2020 Bevrijdingsdag, het is exact 75 jaar geleden dat we zijn bevrijd maar nu, onder het juk van het coronavirus, hebben wij vrijwillig wat van onze vrijheid opgegeven. De coronacrisis heeft iedereen hard geraakt en met name onze Delftse ondernemers. Lees verder

 • Lockdown, maar geen stilstand in Delft

  04 mei − Sinds mijn vorige bericht zijn we al enigszins gewend geraakt aan het leven in de “intelligente lockdown”. De scholen voegden zich pijlsnel naar hun nieuwe situatie. Intussen weten we dat de basisscholen vanaf 11 mei weer open gaan. De Delftse schoolbestuurders die ik hier afgelopen week over sprak waren er positief over! Ze hebben er het beste van gemaakt, maar les in het echt is toch beter, om meerdere redenen. Lees verder

 • Alles gaat, voelt, moet en loopt anders deze weken, ook voor de gemeenteraad

  05 april − Zondag 15 maart kwam ik terug van een onbezorgd weekje skiën in Frankrijk. Tot die zondag leek daar niets aan de hand te zijn. Kroegen en restaurants vol, pistes toegankelijk, met zijn 20-en in de skiliften: voor de Fransen leek het tot dat moment allemaal geen enkel probleem. Het woord corona las ik alleen in de NOS-berichten uit Nederland en wat bezorgde appjes van familie of vrienden. Lees verder

 • Een Kamerlid werkt ook vanuit huis

  05 april − Beste liberale Delftenaren, de dagelijkse cijfers van het RIVM over COVID-19 lijken vaak abstract en onpersoonlijk. Totdat er iets gebeurt waardoor het heel dichtbij komt. Voor mij was dat het bericht van het overlijden van Hans Horlings, CDA-wethouder uit Midden-Delfland, 58 jaar. Dan worden de cijfers plotseling heel confronterend en echt. Dan word je er weer bewust van dat achter die cijfers echte mensen zitten. Mensen met gezinnen, familie en vrienden. Ik leef dan ook intens mee de nabestaanden van Hans Horlings en alle andere nabestaanden van deze crisis. Lees verder

 • Één Delft: samen door de crisis

  24 maart − Bij de Marine heb ik geleerd dat je in tijden van crisis de bedrijfsvoering en besluitvorming zo moet inrichten dat de slagkracht maximaal is en vitale processen zo lang als mogelijk geborgd kunnen worden. De samenleving is geen marineschip, maar op dit moment bevinden wij ons in een crisis van ongekende omvang. Ongekende tijden vergen ongekende maatregelen. Het is geen tijd voor politiek gewin en het uitvergroten van verschillen het is tijd voor eenheid, samenwerking en focus. De VVD schaart zich achter de aanpak van het college en trekt intensief op met alle andere partijen in de Delft om degenen die het hardst geraakt worden door de coronacrisis te ondersteunen. Lees verder

 • Update van de wethouder in roerige tijden

  22 maart − Er was voor een wethouder onderwijs, jeugd en kinderopvang genoeg te doen deze week. De situatie is ongekend. Vorige week zondagochtend zat ik met schoolbestuurders voor spoedberaad in een verlaten stadskantoor. Afgelopen dinsdag vergaderde het college daar ook. Met verder alleen een handvol medewerkers, de glazenwasser die er toevallig was, en de mensen van handhaving in het gebouw. We proberen de ontwikkelingen met man en macht het hoofd te bieden, en ik moet zeggen, er wordt keihard gewerkt door iedereen. We zijn bijna naadloos overgeschakeld op werken via video en telefoon. Dat gaat goed! Nu na een week, wil ik jullie graag even bijpraten. Lees verder

 • Zo investeren wethouders in kansen voor jongeren

  26 februari − Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2019 het initiatief genomen voor een bestuurlijk leernetwerk preventie jeugd. Jeugdwethouders konden hier hun kennis van en ervaringen met jeugdpreventie met elkaar delen en elkaar helpen om nieuwe stappen te zetten voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Zo ook Delftse wethouder Hatte van der Woude. Lees verder