• VVD-lid worden iets voor jou? Probeer nu voor slechts € 25,-

  VVD-lid worden iets voor jou? Probeer nu voor slechts € 25,- Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap ook iets voor jou is. Lees verder

 • VVD wil zo snel mogelijk cameratoezicht bij club Ceasar

  12 september − Na het schietincident in de vroege ochtend van maandag 21 augustus in de buurt van nachtclub Ceasar is de maat voor de VVD vol. De VVD pleit voor een harde aanpak en roept de burgemeester op om zo snel mogelijk over te gaan tot het plaatsen van camera’s op en rondom deze zogenaamde hotspot. Lees verder

 • Spektakel op de startbaan!

  07 juli − Op woensdagavond 28 juni bracht de VVD Delft een werkbezoek aan Rotterdam The Hague Airport. "Krrgggg... piep... krgg...u heeft permissie om baan 24 te betreden... krrgg," klinkt door de radio van de buschauffeur. Lees verder

 • Kwaliteitswethouders

  06 juli − Het besturen van een stad als Delft is niet voor iedereen weggelegd. Een discussie over kennis en kunde van onze bestuurders is dan ook heel terecht. Toch blijkt het heel lastig om op voorhand een set competenties te formuleren waaraan zo’n kandidaat-wethouder aan zou moeten voldoen. Lees verder

 • Scheurbrommers deze zomer op de bon!

  22 juni − De VVD heeft weer aandacht gevraagd voor het aanpakken van rondscheurende bezorgbrommers in het voetgangersgebied in de binnenstad. In 2015 hebben we dat ook gedaan en sindsdien is er volgens ons nog te weinig gedaan aan handhaving. Lees verder

 • VVD wil hardere aanpak van fietsendiefstal en inzet van camera's op hotspots

  28 mei − Eén van de belangrijkste pilaren waarop onze vrijheid berust is veiligheid. Een veilig Delft zonder overlast is dan ook één van de speerpunten van de VVD. Wij vinden dat LHBT’s voor hun geaardheid moeten kunnen uitkomen zonder een aframmeling te krijgen, dat vrouwen in het donker in de Buitenhof over straat moeten kunnen fietsen zonder angst te hebben te worden aangerand, dat de postbode zijn fiets moet kunnen neerzetten zonder dat deze direct wordt gestolen en dat een oude man veilig de Oude Delft kan oversteken zonder omver gekegeld te worden door een scheurbrommer. Lees verder

 • VVD positief over elektisch varen op Delftse grachten!

  22 mei − De VVD is net als bewoners, ondernemers en waterrecreanten positief over de mogelijkheden omtrent elektrisch varen op de Delftse grachten en op de Grote plas van Delftse Hout. Bevaarbaarheid van de Delftse grachten zorgt voor een gezellige en levendige binnenstad! Lees verder

 • VVD Delft wil weten wat de concrete kansen van de Roadmap Next Economy van de MRDH voor Delft zijn

  18 mei − De Roadmap Next Economy is een antwoord op de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schonere brandstoffen en energie. Veranderingen volgen elkaar zo snel op dat een nieuwe economie niet uit kan blijven. Hiervoor is samen met Rotterdam en Den Haag een strategie en actieprogramma opgesteld. De VVD wil dat Delft de voortrekkersrol houdt en verder versterkt met goede voorbeelden. Lees verder

 • Bart Smals lijsttrekker voor Delftse gemeenteraadsverkiezing

  11 mei − Bart Smals zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 opnieuw de lijsttrekker zijn voor de VVD in Delft. De leden hebben hem tijdens de ledenvergadering op woensdag 10 mei unaniem gekozen. Lees verder

 • De gemeente moet geen huurschulden overnemen

  13 april − In de commissievergadering Sociaal Domein en Wonen op 7 februari jl. is gesproken over de onderwerpen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De VVD is van mening dat de lijn uitgezet door het college een prima lijn is. Die lijn is: opvangen bieden waar nodig en uithuisplaatsing en schuldenproblematiek is altijd maatwerk. Lees verder

 • VVD stelt vragen over 'scheurbrommers'

  05 april − Eind 2014 heeft de VVD aandacht gevraagd voor de overlast en verkeersonveiligheid door scheurbrommers in de binnenstad. Het is nu 2017 en de overlast is niet afgenomen. Reden om nogmaals schriftelijke vragen te stellen aan het college. De VVD wil onder andere weten hoeveel ontheffingen er zijn verleend, hoeveel bekeuringen zijn uitgedeeld en hoe het precies geregeld is met de handhaving. Lees verder

 • Armoede tegengaan door gemeentelijke lastenverlichting

  21 maart − Het college stelt voor om extra geld uit te trekken voor overblijfkosten en schoolontbijt. De VVD is voor investeringen in armoede, maar wel in die instrumenten die leiden tot een vermindering van armoede of die de effecten van armoede opheffen. Wij willen juist de doorsnee huishoudens ontlasten. En dat kan door te beginnen met lastenverlichting. Omlaag met die gemeentebelastingen! Lees verder

 • Wilt u zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018?

  01 maart − Wij zoeken liberale belangenbehartigers voor de Delftse gemeenteraad. Wilt u zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018? Lees verder

 • Museum Prinsenhof wordt een museum van wereldklasse

  13 februari − Door het binnenhalen van ’t straatje van Vermeer werd eind 2015 de slechte staat van de beveiliging van het museum Prinsenhof aan het licht gebracht en bleek met spoed een investering van € 2,2 miljoen noodzakelijk. De VVD concludeert dat, hoewel het proces niet de schoonheidsprijs verdient en er duidelijke leerpunten zijn voor het college, de gedane investeringen noodzakelijk en reëel waren. Lees verder

 • Resultaat onderzoek grote projecten

  03 februari − Na het lezen van het eindrapport van onderzoek naar grote projecten in Delft houdt de VVD een dubbel gevoel. Het is duidelijk geworden dat Delft bij deze projecten steeds een te grote broek aan heeft getrokken en veel te optimistisch is geweest over het eigen kunnen, over de risicobeheersing en over de financiële gevolgen van gemaakte keuzes. We krijgen een hele mooie Spoorzone, maar zijn wel bijna failliet gegaan. Heel dubbel. Lees verder

 • Delft verwijst Avalex-begroting 2017 naar prullenbak

  01 februari − In de commissie Ruimte en Verkeer van 24 januari spraken we over de begroting van Avalex voor 2017. De VVD is kritisch op de begroting van Avalex voor 2017. Met name zijn we kritisch over de toenemende kosten voor Delft. Lees verder

 • VVD maakt keuzes bij toerisme

  © R.T.H.J. Hospers

  30 januari − De VVD vindt dat we in Delft moeten inzetten op thema’s waarmee we kunnen scoren bij toeristen. Volgens ons zijn dat thema's als Vermeer, Oranje en Delfts Blauw. Lees verder

 • Huisvesting voor Delftenaren gaat voor

  31 december − De gemeente Delft en het links georiënteerde deel van de gemeenteraad is zeer betrokken bij het huisvesten van statushouders in Delft en lijkt er alles aan te doen om zo veel als mogelijk statushouders naar Delft te halen. Lees verder

 • Cultureel ondernemerschap in de Kromstraat

  24 december − De VVD is heel blij met het feit dat het klimaat in de Kromstraat sterk verbeterd is ten opzichte van een jaar of 10 geleden. En de ondernemers aan de Kromstraat hebben daar een belangrijk aandeel in gehad. Echter, er is geen enkel verband tussen eigenaarschap van de panden en deze ontwikkelingen, behalve dan natuurlijk de oorspronkelijke reden om de VOM (Vastgoed Ontwikkelings Maatschappij) op te richten: dubieuze eigenaren. Lees verder

 • "Achteruit inparkeren"

  14 december − De VVD vindt het belangrijk dat Delft goed bereikbaar is met de auto. Dit maakt Delft niet alleen prettig om te wonen maar is ook belangrijk voor werk en Delftse ondernemers. Een auto is al lang geen luxe meer. Je hebt je auto nodig om naar je werk te gaan, de kinderen naar school te brengen, boodschappen te doen en om familie te bezoeken. Parkeren moet daarom betaalbaar zijn. Lees verder