• Oppositie of coalitie?

  03 april − Het ziet ernaar uit dat het bestuur van Delft een ruk naar links maakt in een stad die al jarenlang door links werd gedomineerd. Opmerkelijk, alsof Delft nog niet links en duur genoeg was. Lees verder

 • Ruim baan voor maakindustrie aan Schieoevers

  12 maart − Het bedrijventerrein Schieoevers, het grootste bedrijventerrein van Delft, is van grote economische betekenis voor Delft. Er moeten in dit gebied niet zoveel woningen komen dat daardoor de fysiek beschikbare ruimte voor bedrijvigheid in het gedrang komt en daarom heeft de VVD samen met andere partijen een motie ingediend. Lees verder

 • Investeren in sport

  05 maart − De VVD Delft vindt sporten belangrijk en daarom vindt de VVD het terecht dat de gemeente na jaren van bezuinigingen weer gaat investeren in de Delftse sportaccommodaties en in de verenigingen. De gemeente moet sporten zo goed als mogelijk faciliteren en stimuleren. Sportaccommodaties dienen modern (passend bij de tijd) en toegankelijk te zijn voor alle Delftenaren. Lees verder

 • Hatte van der Woude kandidaat-wethouder VVD Delft

  02 maart − Hatte van der Woude is de kandidaat-wethouder voor het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart namens de VVD Delft. Dat heeft de partij vrijdag bekendgemaakt. Hatte van der Woude was eerder ook raadslid in de Delftse gemeenteraad voor de VVD. Lees verder

 • Waarom senioren op de VVD Delft stemmen

  01 maart − Ouderenbeleid, wat is dat eigenlijk? Er rijst bij meteen een vraag op: wat is oud? Wanneer ben je oud? Vroeger vond de gemeente iedereen die 55 jaar was oud. Je ging met 65 jaar met pensioen en kreeg gratis openbaarvervoer en een 55+ woning. Echter, tijden veranderen. Hoe oud iemand zich voelt is relatief. Lees verder

 • Stadskantoor duur en toch te klein?

  22 februari − Nog voor het nieuwe Stadskantoor gebouwd werd, heeft de VVD ervoor gezorgd dat de bouwkosten en de jaarlijkse exploitatiekosten werden berekend. Het bleek een enorm bedrag te zijn. Door de 'motie Harpe' is er toen een bovengrens gesteld aan wat het Stadskantoor van Delft mag kosten. Lees verder

 • Pleidooi voor plaatsen kanon Bolwerk

  21 februari − Gerrit Jan Valk van het CDA en Ruud Lek van de VVD willen de historische waarde van het onlangs feestelijk opgeleverde Bolwerk verhogen met een kanon. Zij vragen het college van Delft daarom om een historisch kanon op het Bolwerk te plaatsen. Lees verder

 • Kies VVD op 21 maart. Kies voor doen!

  21 februari − Op 21 maart kun jij naar de stembus. Je kiest dan voor de gemeenteraad van Delft. Woorden bouwen geen huizen, buurten knappen zichzelf niet op en straten worden niet vanzelf veiliger. Daar moet je wat voor doen. Op 21 maart kun jij hiervoor kiezen. Kies VVD op 21 maart. Kies voor doen! Lees verder

 • Delftse partijen zetten bijl in referenda

  07 februari − De VVD Delft is tegen referenda. Een representatieve democratie vereist een sterke positie van volksvertegenwoordigers. Het vraagt om capabele volksvertegenwoordigers die weten wat er speelt in de wijk en problemen met daadkracht aanpakken. Diverse Delftse politieke partijen willen met hun pleidooi voor referenda echter de positie van de gekozen volksvertegenwoordigers verzwakken en de bijl zetten in de representatieve democratie. Lees verder

 • Nascheiding ook voor Delfts afval?

  19 januari − Wethouder Harpe gaat uitzoeken of ook het Delftse afval kan worden nagescheiden. Lees verder

 • Kunnen we stoppen met Avalex?

  16 januari − Kunnen we stoppen met Avalex? Dat is een veelgehoorde vraag in onze achterban. De afgelopen jaren zagen we de tarieven voor afval steeds stijgen, terwijl de kliko's minder vaak worden geleegd. Lees verder

 • Secretaris Michiel Soeters overleden

  13 december − Helaas moeten wij u mededelen dat ons lid en secretaris van het bestuur Michiel Soeters afgelopen zaterdag in de leeftijd van 72 jaar is overleden. Lees verder

 • De VVD staat midden in Ons Delft!

  29 november − Het verkiezingsprogramma van de VVD Delft voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 is vastgesteld. Het is een programma waarin de Delftenaar centraal staat. Het is een programma voor alle Delftenaren! Lees verder

 • De geschiedenis leert ons dat wij iedere keer opnieuw dezelfde lessen moeten leren

  16 november − Toen de VVD in 2014 toetrad tot het college was Delft nagenoeg failliet. De gemeente gaf veel meer geld uit dan er binnenkwam en de schuldpositie was onacceptabel hoog. Een financieel strak en sober beleid was onvermijdelijk. De VVD stond daar de afgelopen jaren pal voor. Eerst komt het zuur, dan het zoet. Lees verder

 • Wethouder Lennart Harpe zet punt achter politieke loopbaan

  04 november − Wethouder Lennart Harpe (VVD) keert na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 niet terug in de Delftse politiek. Harpe werd in mei 2014 benoemd tot wethouder in het huidige college van B&W. Daarvoor was hij acht jaar raadslid voor de VVD, waarvan zes jaar fractievoorzitter. Lees verder

 • Evenementenbeleid dat bijdraagt aan een mooie en bruisende stad

  28 oktober − Delft heeft een mooie en bruisende stad, evenementen dragen daaraan bij. In de binnenstad willen op een kleine oppervlakte ondernemers geld verdienen, jongeren feesten en bewoners genieten van welverdiende rust. Deze diverse belangen zijn in de meeste gevallen geharmoniseerd. Lees verder

 • VVD wil meer winkels en cáfes in TU-wijk

  11 oktober − In Delft is het binnenkort niet meer mogelijk een woning zomaar geschikt te maken voor studentenbewoning. Bestaande studentenhuizen blijven natuurlijk wel gewoon bestaan. Lees verder

 • Filantropie met andermans geld

  09 oktober − Net als alle andere gemeenten in Nederland moet Delft ook zorgen voor de huisvesting van statushouders die aan ons zijn toegewezen. En elke keer dat dit onderwerp in de politiek besproken wordt, lijkt het een wedstrijd te worden waarbij verschillende fracties tegen elkaar opbieden wie het zieligste verhaal kan vertellen. Lees verder

 • Eindelijk aanpak scheurbrommers!

  29 september − Net voor de zomer heeft het college na aandringen en schriftelijke vragen van de VVD beloofd om meer te handhaven op scheurbrommers in het voetgangersgebied in de binnenstad. Zichtbaar was deze zomer dat scheurbrommers daadwerkelijk aangehouden zijn en dat de koeriers door de handhavers duidelijk op de spelregels in het gebied zijn gewezen. Ook is gesproken met de bedrijven, waar deze scheurbrommers bij horen. De VVD rekent erop dat de brommers zich nu weten te gedragen en we allemaal kunnen genieten van een veilige binnenstad. Lees verder

 • VVD wil zo snel mogelijk cameratoezicht bij club Ceasar

  12 september − Na het schietincident in de vroege ochtend van maandag 21 augustus in de buurt van nachtclub Ceasar is de maat voor de VVD vol. De VVD pleit voor een harde aanpak en roept de burgemeester op om zo snel mogelijk over te gaan tot het plaatsen van camera’s op en rondom deze zogenaamde hotspot. Lees verder