Nieuws

 • Blik vooruit

  06 april − Het is een bewogen maand geweest. Natuurlijk zijn onze gedachten vooral nog bij de uitkomsten van het debat over het formatieproces. Het is voor bepaalde partijen de aanleiding geweest om een discussie te starten over het leiderschap van Mark Rutte. Zoals Christianne van der Wal en Sophie Hermans al schreven hebben politici van andere partijen het recht op een eigen mening, maar gaan wij - de leden - over wie onze leider is. Met elkaar hierover het gesprek blijven voeren is belangrijk. Binnen ons lokale netwerk weten we elkaar gelukkig snel te vinden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben bel of mail mij of onze fractievoorzitter dan direct. Lees verder

 • Circulaire economie: van visie naar grip op uitvoering

  06 april − Als VVD begrijpen wij dat de druk op schaarse grondstoffen toeneemt en dat we onze ecologische voetprint moeten verkleinen. Dus ja ook als Delft moeten we iets doen, maar in welk tempo en met welke maatregelen? Afgelopen maand hebben we in de Raadscommissie Ruimte & Verkeer het visie document Circulaire Economie ‘Op weg naar een Circulair Delft in 2050’ besproken. Het verhaal klinkt natuurlijk fantastisch, iets waar je bijna niet tegen kunt zijn. Maar hoe zit het met de uitvoering? Dat vinden wij als VVD het belangrijkste, want het dient wel haalbaar en betaalbaar te zijn voor zowel de Gemeente Delft als voor Delftenaren. Daarom geven wij als VVD altijd kaders mee voor de uitvoering. Lees verder

 • Internationale School Delft

  06 april − Op dinsdag 16 maart jl. is de projectovereenkomst getekend voor een internationale middelbare school in Delft. De nieuwe International School Delft (ISD) is afgelopen jaar begonnen met een halve klas in tijdelijke huisvesting, maar zal vanaf het schooljaar 2022-2023 een eigen pand krijgen op de locatie van Gele Scheikunde. Lees verder

 • Inbreng VVD Herstelplan 2021

  06 april − Vanwege het meerjarig tekort op de programmabegroting 2021-2024 staat Delft sinds 1 januari 2021 onder preventief financieel toezicht door de provincie. Op 30 maart jl. is er daarom in de gemeenteraad het herstelplan van de gemeente Delft besproken en vastgesteld. Met de maatregelen in dit herstelplan neemt het college de verantwoordelijkheid om keuzes te maken en bereiken we als Delft vanaf 2024 een structureel sluitende begroting. Keuzes die nodig zijn zolang het Rijk geen reële compensatie biedt voor de kosten van gemeenten. Lees verder

 • Terug van weggeweest

  02 april − Ik heb mijn afscheidsspeech er toch nog eens op na gelezen, maar toen ik in juni 2018 na 12 jaar lokaal bestuur afscheid nam van de gemeenteraad, had ik niet het voornemen nog eens in de politieke arena terug te keren. En toch is dat gebeurd! De vraag van de bestuursvoorzitter van de VVD Delft of ik wethouder Hatte van der Woude zou willen vervangen, mocht zij gekozen worden tot lid van de Tweede Kamer, heb ik na rijp beraad positief beantwoord. Lees verder

 • ‘De lijn staat al uit. Ik zet die voort’

  27 maart − Hatte van der Woude verruilt na bijna drie jaar wethouderschap het Delftse stadskantoor voor het Haagse Binnenhof. Zij wordt voor de resterende duur van deze collegeperiode opgevolgd door een oudgediende: Lennart Harpe. Lees verder

 • Met ‘knallers’ afscheid nemen van Delft: een levendig Van Foreestplein en start bouw Bethelpark

  25 maart − Deze week heeft Hatte van der Woude formeel haar ontslag als wethouder ingediend. Zij mag zich nu gaan richten op het eervolle werk als Tweede Kamerlid. Via deze weg nogmaals onze felicitaties! Gelukkig hebben we een heel waardige opvolger gevonden in Lennart Harpe, uiteraard geen onbekende voor de VVD Delft. Lees verder

 • Delftse VVD-wethouder Hatte van der Woude vertrekt naar Tweede Kamer

  18 maart − Hatte van der Woude staat op nummer 32 van de VVD-kieslijst. Met de huidige verkiezingsuitslag is het zeker dat zij deel gaat uitmaken van de Tweede Kamerfractie. Lees verder

 • Nieuwe leden: een warm welkom!

  28 februari − In januari en februari hebben zich weer een aantal nieuwe leden gemeld bij de VVD Delft. Ik vind dat persoonlijk best bijzonder, want de trend lijkt nog steeds dat we ons niet meer zo snel verbinden aan een politieke vereniging. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook pas in 2017 lid werd van de VVD. Ja, ik was maatschappelijk betrokken, ja, ik stemde VVD, ja, politiek boeide me onwijs, ja, ik wilde mee denken over hoe we ons land en onze stad nog een beetje mooier kunnen maken. Maar moest ik daarvoor lid worden van een politieke partij? Tot 2017 vond ik eigenlijk van niet. Lees verder

 • Delftse VVD’ers denken mee over een succesvolle energietransitie en klimaatadaptatie!

  14 januari − De afgelopen maanden hebben zeven enthousiaste VVD-leden de handen ineengeslagen om de VVD-fractie te adviseren over de energietransitie en klimaatadaptatie. In twee verschillende denktanks is nagedacht over de vraag welke liberale aandachtspunten centraal moeten staan in de Delftse aanpak op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. De twee Denktanks hebben een groot aantal artikelen, onderzoeken en stukken gelezen, uitvoerig met elkaar gediscussieerd en uiteindelijk deze week hun resultaten aan de VVD-fractie en het VVD-bestuur gepresenteerd. De Denktank Energietransitie heeft een checklist opgeleverd, de ETER. De Denktank Klimaatadaptie heeft een initiatief bedacht om de urgentie van ons klimaat op een toegankelijke manier onder de aandacht van Delftenaren te brengen. We zijn trots op hun inzet en het resultaat! Lees verder

 • Een terugblik op 2020

  29 december − Nooit hadden we kunnen voorspellen dat 2020 zo zou verlopen. De impact van het coronavirus is enorm geweest. Terugkijkend kan ik stellen dat de eerste prioriteit in onze begroting - maakindustrie en maakonderwijs - nog relevanter is geworden door de coronacrisis. Ik ben er heel erg trots op dat de raad hier bij de laatste begroting mee heeft ingestemd. Herwaardering van vakmanschap! We komen hiermee een stap dichter bij de techniekschool voor VMBO en MBO op de campus. Een goede zaak, want jongeren hebben betere kansen op een baan nodig, en de samenleving heeft innovatieve makers en doeners voor de toekomst nodig. Lees verder

 • Gevechtswacht op post: De VVD-fractie zeilt scherp aan de wind en houdt koers

  22 december − Het is bijna een jaar geleden dat wij VVD’ers bij elkaar kwamen in Café de V om het jaar 2020 in te luiden. Op dat moment was er geen wolkje aan de lucht en konden wij niet vermoeden dat de wereld er een jaar later totaal anders uit zou zien. De kalme blauwe zee veranderde dit voorjaar in een kolkende donkergrijze oceaan. Wij bevinden ons momenteel in een crisis van ongekende omvang. Het coronavirus veroorzaakt een wereldwijde gezondheids- en economische crisis en treft ook Nederland hard. Onze vrijheid staat onder druk en het zal lastig zijn om de welvaart te behouden die wij de afgelopen jaren hebben gekend. Lees verder

 • BOA's bedankt!

  04 december − Vrijdagmiddag 4 december is er namens VVD Delft een taart overhandigd aan onze BOA's in de stad. De leefbaarheid en veiligheid van onze stad gedurende de COVID-19 periode valt en staat met deze inzet Dit vinden wij als VVD Delft reden genoeg om een blijk van waardering te geven. Dimitri van Rijn heeft in zijn korte toespraak benadrukt dat de Delftse Politiek voor, naast en achter onze BOA's staan. Lees verder

 • Hoe ziet Delft eruit in 2040?

  02 november − Het jaar 2040 is nog ver weg, en tóch denken we nu al na over hoe onze stad er dan uit zou moeten zien. Dat doen we in het kader van de Omgevingsvisie 2040. De Omgevingsvisie maken we naar aanleiding van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet gaat – zo is al enige tijd de ambitie – alle huidige wetten en regels voor wonen, openbare ruimte, infrastructuur, milieu en water vervangen. Namens de VVD Delft zit Avinash in de raadwerkgroep Omgevingsvisie. Deze week organiseerde hij samen met enkele werkgroepleden een raadsbrede discussiebijeenkomst over de Omgevingsvisie. Allerlei thema’s kwamen aan bod: van een inclusieve en toegankelijke buitenruimte voor iedereen tot stapeling van functies en ruimtegebruik. Als VVD Delft waren we goed vertegenwoordigd, want ook raadsleden Miranda en Tessa en wethouder Hatte van der Woude waren aanwezig. Lees verder

 • Inbreng VVD Begroting 2021-2024

  21 oktober − Voorzitter, wij bevinden ons momenteel in een crisis van ongekende omvang. Onze vrijheid staat onder druk en het zal lastig zijn om de welvaart die wij de afgelopen jaren hebben gekend te behouden. Nu meer dan ooit moeten wij ons inzetten om te beschermen wat waardevol is en iedereen zal moeten leveren en inleveren. Deze tijden vragen om verantwoordelijkheid en solidariteit. Vrijheid zonder verantwoordelijkheid en solidariteit leidt tot vrijblijvendheid en voor vrijblijvendheid is geen plaats. Lees verder

 • Samen koersvast, juist in Coronatijden

  05 oktober − Zaterdag 26 september kwamen de fractie van de VVD Delft en VVD wethouder Hatte van der Woude bij elkaar om de politieke prioriteiten voor de resterende coalitieperiode te bepalen. Uiteraard op anderhalve meter afstand van elkaar in het Vakwerkhuis te Delft. Met plezier was ik namens het bestuur bij deze strategiedag aanwezig en kan ik u vertellen dat de VVD-fractie – ook in coronatijden – koersvast is en bruist! Lees verder

 • Nieuw Delft met een nieuwe fietsenstalling, maar is het nu voldoende?

  05 oktober − De derde fietsenstalling rond het station van Delft is recent geopend. Deze stalling levert 2.400 extra fietsparkeerplaatsen op. Dat is mooi, want het tekort was fors. Maar is het genoeg, ook gezien de ambities die het college heeft op het gebied van mobiliteit in Delft? Het aantal fietsen neemt de komende jaren alleen maar verder toe. Waar moeten die staan, en hoe voorkomen we overlast in de openbare ruimte? En dat niet alleen: hoe zorgen we ook voor voldoende doorstroming en veiligheid van al die fietsers? Wat ons betreft is dit één van de centrale gesprekspunten in het Mobiliteitsplan Delft 2040. En ook uw inbreng is daarbij gewenst! Lees verder

 • Perspectief op een woning voor iedereen in Delft

  05 oktober − Het thema wonen staat al enkele maanden hoog op de agenda van de raad. Afgelopen donderdag (1 okt 2020) sprak de raad zich uit over een initiatiefvoorstel passende woningen voor ouderen, rekenkamer onderzoek en woonmonitor. Er heerst schaarste op de Delftse woningenmarkt. Daarom vraagt de VVD blijvend aandacht voor het bijbouwen van goedkope en middeldure huur- en koopwoningen. Lees verder

 • Ondernemers nemen verantwoordelijkheid in mobiliteitsvraagstuk Delft

  30 september − Delft heeft voor de komende jaren volop ambities op het gebied van wonen en werken. We streven onder andere naar meer banen in de maakindustrie en meer middeldure en dure woningen. Maar daarmee groeit en verdicht de stad ook. En in die beperkte ruimte wordt de vraag steeds relevanter hoe we ons snel en veilig kunnen verplaatsen, en toch een leefbare en bereikbare stad blijven. Lees verder

 • Hoor wie klopt daar kinderen..? Ooh kijk het is de lange tirannieke arm van de staat..!

  28 september − Als VVD vinden wij dat alle gedragingen die strijdig zijn met artikel 1 van de grondwet moeten worden aangepakt. Daarom vragen wij als VVD ook voortdurend aandacht voor de eventuele aanwezigheid van parallelle werelden en casussen die zich niet verhouden met onze democratische rechtsorde. Aan de andere kant vraagt vrijheid om bescheidenheid en terughoudendheid van de staat, maar helaas leven wij steeds meer in een tirannie van urgentie en onmiddellijkheid. Dit wordt pijnlijk duidelijk in de discussie rondom Zwarte Piet. Lees verder