Nieuws

 • Naar een toekomstbestendige wijk Tanthof waarin het aantrekkelijk is om te leven en te leren

  14 oktober − In de discussies rondom de scholenschuif in de wijk Tanthof zijn er grofweg twee punten van zorg te onderscheiden: •Het al dan niet geclusterd bouwen van drie scholen; •De geschiktheid van de twee locaties als vestigingsplaats. De VVD kan instemmen met de behoefte van de schoolbesturen en de lijn van het college om geclusterd te bouwen op één locatie. Het scheelt veel ruimte en geld als de scholen functies kunnen delen, zoals kinderopvang en een sporthal. Daarnaast is er inhoudelijke synergie te bereiken door op één locatie een cluster van drie scholen, dus geen megaschool, te bouwen in plaats van op twee plaatsen. Ook biedt nieuwbouw wat de VVD betreft de kans om de nieuwe scholen duurzaam en groen in te richten met ruimte voor nieuwe en innovatieve vormen van onderwijs. Goed voor de wijk en goed voor onze kinderen. Lees verder

 • Wat een belevenis!

  07 oktober − Met heel veel plezier heb ik mij de afgelopen vijf jaar ingezet voor Delft. Het is wellicht onbescheiden, maar ik durf te beweren dat we met de VVD echt succesvol zijn geweest. We hebben de stad door een lastige financiële tijd geloodst, en toch is er ruimte geweest voor mooie ontwikkelingen. De metamorfose die Delft nu ondergaat in het stationsgebied is ongeëvenaard en zal nog heel lang zijn positieve effect hebben op de ontwikkeling van Delft. Daarnaast heeft de VVD gestreden voor een gunstig klimaat voor bedrijven zoals bij de ontwikkeling van de Schieoevers. Kortom, we hebben de afgelopen jaren een onvervalst VVD-geluid kunnen laten horen. Lees verder

 • De juiste parkeerder op de juiste plek in Delft

  02 oktober − Het was een bijzondere avond, de raadvergadering van 26 september. Dat kwam in de eerste plaats door het afscheid van onze fractievoorzitter Bart Smals, de installatie van VVD-commissielid Casper Kroes én mijn eigen installatie als raadslid. En dat niet alleen: ik mocht ook meteen twee inhoudelijke agendapunten voor mijn rekening nemen. De eerste was het voorstel van het college voor een mobiliteitshub in Nieuw Delft. De tweede het voorstel voor het invoeren van parkeerregulering in de Bomenwijk en het Agnetapark. Lees verder

 • Een baan is de beste sociale voorziening

  04 september − De VVD heeft vorig jaar ingestemd met het experiment Sociaal Uitzendbureau. Dat experiment heeft veel geld gekost en na 1 jaar zijn 2 mensen aan een baan geholpen. Daarom roept de VVD op om per direct de inzet rondom het Sociaal Uitzendbureau te staken. Uit het experiment blijkt dat de gemeente niet beter in staat is om mensen aan het werk te helpen dan de markt. Wij vragen de wethouder om per direct te stoppen met het experiment en de taak om mensen aan werk te helpen weer over te laten aan de markt. Ook vragen wij de wethouder om te onderzoeken waarom het niet is gelukt om deze mensen aan werk te helpen, zodat we hiervan kunnen leren. Lees verder

 • VVD-fractie maakt frisse start in nieuwe samenstelling!

  02 september − Op zondag 1 september is de fractie van de VVD Delft voortvarend begonnen in de nieuwe samenstelling. Lees verder

 • De nieuwe fractievoorzitter stelt zich voor

  02 september − Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 26 september aanstaande zal Dimitri van Rijn het fractievoorzitterschap officieel overnemen van Bart Smals. Dimitri stelt zich in graag wat uitgebreider aan u voor en legt uit wat hem politiek drijf. Zo stelt hij onder ander dat de gemeente de belangrijkste overheidslaag is omdat deze het dichtst bij de inwoners staat. Lees verder

 • Het MBO is beroepsonderwijs, geen "opvang voor kwetsbare mensen"

  05 augustus − Het MBO wordt geduwd in het hokje van de "kwetsbare jongeren" en in gemeentelijke stukken geschaard onder koppen als "sociale en inclusieve samenleving" in plaats van daar waar het hoort: bij de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, in verbinding met de economie, de maakindustrie, duurzaamheid. Hatte van der Woude schrijft over haar inzet voor middelbaar beroepsonderwijs in Delft. Lees verder

 • Afval voor- of nascheiden?

  20 juni − Delft heeft een eigen afvalbedrijf, samen met enkele andere gemeenten in de regio: Avalex. De VVD vindt dat afval moet worden ingezameld op een dienstverlenende manier voor de inwoners van Delft. Dus makkelijk, dichtbij en goedkoop. En niet de hele tuin vol met grote avalbakken. Dit alles op een manier die het milieu zo min mogelijk schaadt. Lees verder

 • Vuurwerk verbieden: geen haalbaar idee

  19 juni − Het lijkt nog ver weg: Oud en Nieuw, de jaarwisseling naar 2020. Toch ontvingen de raadsleden in mei al een brief over de maatregelen in aanloop naar het feestgedruis. Sommige tegenstanders van vuurwerk opperen wel eens om vuurwerkvrije zones in te stellen. Of zelfs vuurwerk helemaal te verbieden. In Delft zijn meerdere fracties daar voorstander van. Lees verder

 • Fractievoorzitter Bart Smals verlaat Delftse politiek

  18 juni − VVD-fractievoorzitter Bart Smals heeft aangekondigd op 26 september 2019 afscheid te nemen van de Delftse gemeenteraad. "Samen met mijn fractie heb ik geprobeerd Delft weer een beetje mooier te maken," zo vat hij zijn afscheid samen. Lees verder

 • Terugblik politiek café integratie & radicalisering

  17 mei − “Ik ben een jonge vrouw die allerlei kansen heeft gekregen: een opleiding, een fijne baan. Maar helaas zien we in Nederland nog steeds vrouwen die onderdrukt worden. Zij hebben of krijgen niet die vrijheid om hun eigen keuzes te maken. Dat is een groot probleem, en dat moeten we aanpakken.” Lees verder

 • VVD Delft: Oostpoort open tijdens Open Monumentendag

  16 mei − Er was eens een stad met acht toegangspoorten. Die stad heette Delft en die poorten waren verbonden door een stadsmuur. Een muur ter bescherming van de stad, met poorten die ‘s avonds op slot gingen. Dat is lang geleden. Lees verder

 • Verkoopopbrengst Eneco-aandelen goed besteden

  15 mei − De opbrengst van de verkoop van de Delftse aandelen in Eneco moet goed besteed worden en niet over de balk gesmeten worden. Dat stelt de Delftse VVD-fractie tijdens het raadsdebat dat op 16 mei hierover gevoerd zal worden. Lees verder

 • Geef gewelddadig jihadisme geen kans in Delft

  10 april − De vermeende banden van het Cornelius Haga Lyceum en een terroristische organisatie, de aanslagen in Utrecht & Nieuw-Zeeland en de doodsbedreigingen aan het adres van Thierry Baudet. Het zijn trieste voorbeelden van gebeurtenissen die maken dat ook wij in Delft waakzaam moeten blijven. Lees verder

 • 9 maanden wethouder

  © Gemeente Delft

  09 april − De eerste negen maanden van mijn wethouderschap zitten erop. En na negen maanden wil je toch wat laten zien! Daarom een eerste column van mijn hand over ontwikkelingen, actualiteiten en in brede zin wat ik zoal meemaak. Lees verder

 • Willem van Valkenburg lid Hoogheemraadschap van Delfland

  08 april − De VVD heeft met de verkiezing op 20 maart voor het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland voldoende stemmen behaald voor vijf zetels. Delfts VVD-lid Willem van Valkenburg is één van die vijf en werd op 28 maart beëdigd. Lees verder

 • Delft is klaar met betutteling

  05 maart − Waar is de tijd gebleven dat men elkaar gewoon aansprak op ongewenst gedrag, zonder dat daar regelgeving voor gemaakt moest worden? De VVD Delft is klaar met de betuttelingen van de samenleving, nu weer om te willen verbieden dat bij scholen en speeltuinen gerookt wordt zonder dit te handhaven. Lees verder

 • Prioriteiten aan de Rotterdamseweg

  07 februari − De raad van Delft heeft uitgebreid gesproken over een tuin aan de Rotterdamseweg. Even later wordt dezelfde tijd besteed aan het zeer uitgebreide plan voor Schieoevers. Voor ons maar weer eens het bewijs dat het heel lastig is om de ogen op de bal te houden. Lees verder

 • Werken boven wonen op Schieoevers

  06 februari − De beste sociale voorziening is een baan en dat is precies waar de VVD werk van maakt. Delft kent zo’n 3600 werkzoekenden met een uitkering. Deze mensen hebben een verschillende opleidingsachtergrond en zijn op zoek naar een baan in Delft. Door de ligging en aanwezige milieuruimte biedt Schieoevers plaats aan maakbedrijven met banen op ieder niveau, van academisch geschoolden tot praktisch opgeleiden. Lees verder

 • Meer balans in de Delftse woningmarkt

  05 februari − De VVD vindt het belangrijk dat Delftenaren in Delft kunnen wonen. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeente inzet op doorstroom. Op dit moment zit de woningmarkt helemaal op slot. Wij willen dat er weer beweging komt in de vastzittende Delftse woningmarkt. Lees verder