• Door Financiële Winkel nog verder in de malaise

  27 November − De VVD Delft is geschrokken van de berichtgeving over een onderzoek naar misstanden bij de Financiële Winkel van Delft. In dat bericht staat dat tientallen mensen gedupeerd zijn door fouten bij schuldhulpverlening in Delft. De VVD Delft wil dat iedereen die bij de Financiële Winkel aanklopt erop moet kunnen vertrouwen daar de juiste informatie krijgen, op tijd wordt geholpen, schulden afnemen en verdere schulden worden voorkomen. Lees verder

 • Avalex: omgekeerd inzamelen = verkeerd inzamelen?

  06 November − In de wijken Harnaschpolder en Hof van Delft wordt sinds enkele maanden ervaring opgedaan met "het nieuwe inzamelen" (HNI). De gedachte is dat wanneer je het lastig maakt voor inwoners om restafval weg te brengen, ze minder restafval zullen produceren. Het tegendeel is waar. Lees verder

 • Kansen voor Yperstraat en Yperdek?

  22 September − Misschien kent u de plek wel. Het ligt in het centrum verscholen tussen het Bastiaansplein en de Beestenmarkt en er staat een groot stalen parkeerdek. Daarachter een kleine speeltuin en ernaast bedrijven voor autohuur, autoreparatie en een kale bouwvlakte. Al met al oogt het rommelig en zijn er hangjongeren. En dus heeft onder meer de VVD aan het college gevraag of dit gebied rond Yperstraat en Yperdek niet beter verdient en welke kansen er zijn. Lees verder

 • Gewoon de prijs vragen die er voor staat: heel normaal toch?!

  20 September − Lees de schoolboeken er maar op na: een gemeenteraad zoekt het contact met inwoners, bepaalt waar het met de gemeente heen moet en controleert het bestuur. Drie heldere taken dus. Goed controleren kan volgens mij alleen als het college volledig en transparant is. Over wat hij precies aan resultaten heeft behaald én hoeveel geld dat heeft gekost. Lees verder

 • Beste raadsleden van Delft, laten we Delft niet vergeten

  18 September − Het was zover, ik mocht voor de eerste keer het woord voeren in de commissievergadering Sociaal Domein en Wonen. Ik heb er dan ook lang naar uitgekeken. In de staart van afgelopen periode (2014-2018) heeft het toenmalig College van B&W een koersdocument opgesteld waarin het probeert op te sommen wat de ambities zijn van de gemeente Delft voor onderwijs. In deze commissievergadering kwam naar voren dat het document geen echt doel of oorzaak heeft. Lees verder

 • Oud-raadslid Marc Koster van Groos overleden

  27 August − Op 18 augustus jl. is voormalig VVD-raadslid Marc Koster van Groos overleden. Lees verder

 • Museum Prinsenhof & Agathaplein: van stemmingmakerij naar feiten op een rij

  19 July − De afgelopen dagen lijkt er veel onrust te zijn over de plannen voor het Sint Agathaplein en het museum Prinsenhof. De VVD staat ook vóór de belangrijke historische waarde van het plein, maar we willen toch graag de feiten kort op een rij zetten. Die maken hopelijk duidelijk dat de plannen voor het museum en het plein nog helemaal niet zo definitief zijn als wordt verteld op Twitter en Facebook. Lees verder

 • Algemene beschouwingen coalitieakkoord 2018-2022

  14 June − "De vraag is niet of we de gaskraan op termijn dicht gaat, maar de vraag is hoe die mevrouw in de Poptahof straks moet gaan koken en wie haar inductiekookplaat gaat betalen." Lees verder

 • Aanslagen in Delft vragen om snelle uitbreiding cameratoezicht

  13 June − De VVD roept de gemeenteraad op om af te wijken van de stringente regels aangaande cameratoezicht en de burgemeester de ruimte te geven tot het direct plaatsen van camera's in zowel belangrijke horeca- en uitgaansgebieden in de stad als bij de overige coffeeshops. Cameratoezicht op zogenaamde hotspots draagt bij aan een versterking van het veiligheidsgevoel, heeft een preventieve werking en helpt daders op te sporen en te vervolgen. Lees verder

 • Bedankt en tot ziens!

  © Gemeente Delft

  05 June − Op woensdag 13 juni worden de nieuwe wethouders benoemd door de gemeenteraad. Op diezelfde avond eindigt mijn wethouderschap, dat ik de afgelopen vier jaar met heel veel plezier heb uitgeoefend. Lees verder

 • Coalitieakkoord voor Delft!

  01 June − De VVD-fractie heeft met GroenLinks, STIP, D66 en PvdA vandaag een coalitieakkoord bereikt voor de periode 2018-2022. Lees verder

 • Oppositie of coalitie?

  03 April − Het ziet ernaar uit dat het bestuur van Delft een ruk naar links maakt in een stad die al jarenlang door links werd gedomineerd. Opmerkelijk, alsof Delft nog niet links en duur genoeg was. Lees verder

 • Ruim baan voor maakindustrie aan Schieoevers

  12 March − Het bedrijventerrein Schieoevers, het grootste bedrijventerrein van Delft, is van grote economische betekenis voor Delft. Er moeten in dit gebied niet zoveel woningen komen dat daardoor de fysiek beschikbare ruimte voor bedrijvigheid in het gedrang komt en daarom heeft de VVD samen met andere partijen een motie ingediend. Lees verder

 • Investeren in sport

  05 March − De VVD Delft vindt sporten belangrijk en daarom vindt de VVD het terecht dat de gemeente na jaren van bezuinigingen weer gaat investeren in de Delftse sportaccommodaties en in de verenigingen. De gemeente moet sporten zo goed als mogelijk faciliteren en stimuleren. Sportaccommodaties dienen modern (passend bij de tijd) en toegankelijk te zijn voor alle Delftenaren. Lees verder

 • Hatte van der Woude kandidaat-wethouder VVD Delft

  02 March − Hatte van der Woude is de kandidaat-wethouder voor het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart namens de VVD Delft. Dat heeft de partij vrijdag bekendgemaakt. Hatte van der Woude was eerder ook raadslid in de Delftse gemeenteraad voor de VVD. Lees verder

 • Waarom senioren op de VVD Delft stemmen

  01 March − Ouderenbeleid, wat is dat eigenlijk? Er rijst bij meteen een vraag op: wat is oud? Wanneer ben je oud? Vroeger vond de gemeente iedereen die 55 jaar was oud. Je ging met 65 jaar met pensioen en kreeg gratis openbaarvervoer en een 55+ woning. Echter, tijden veranderen. Hoe oud iemand zich voelt is relatief. Lees verder

 • Stadskantoor duur en toch te klein?

  22 February − Nog voor het nieuwe Stadskantoor gebouwd werd, heeft de VVD ervoor gezorgd dat de bouwkosten en de jaarlijkse exploitatiekosten werden berekend. Het bleek een enorm bedrag te zijn. Door de 'motie Harpe' is er toen een bovengrens gesteld aan wat het Stadskantoor van Delft mag kosten. Lees verder

 • Pleidooi voor plaatsen kanon Bolwerk

  21 February − Gerrit Jan Valk van het CDA en Ruud Lek van de VVD willen de historische waarde van het onlangs feestelijk opgeleverde Bolwerk verhogen met een kanon. Zij vragen het college van Delft daarom om een historisch kanon op het Bolwerk te plaatsen. Lees verder

 • Kies VVD op 21 maart. Kies voor doen!

  21 February − Op 21 maart kun jij naar de stembus. Je kiest dan voor de gemeenteraad van Delft. Woorden bouwen geen huizen, buurten knappen zichzelf niet op en straten worden niet vanzelf veiliger. Daar moet je wat voor doen. Op 21 maart kun jij hiervoor kiezen. Kies VVD op 21 maart. Kies voor doen! Lees verder

 • Delftse partijen zetten bijl in referenda

  07 February − De VVD Delft is tegen referenda. Een representatieve democratie vereist een sterke positie van volksvertegenwoordigers. Het vraagt om capabele volksvertegenwoordigers die weten wat er speelt in de wijk en problemen met daadkracht aanpakken. Diverse Delftse politieke partijen willen met hun pleidooi voor referenda echter de positie van de gekozen volksvertegenwoordigers verzwakken en de bijl zetten in de representatieve democratie. Lees verder