Shoppen is ook zondagsrust!

De winkels mogen nu op zondagavond tot 20 uur open blijven. Dat is niet alleen fijn voor mensen die alleen op zondag tijd hebben om te winkelen door werk en gezin, maar ook voor bezoekers en ondernemers van onze stad. Ondernemers zijn zelf prima in staat om te bepalen wanneer ze open willen zijn of niet.

De winkels mogen nu op zondagavond tot 20 uur open blijven. Dat is niet alleen fijn voor mensen die alleen op zondag tijd hebben om te winkelen door werk en gezin, maar ook voor bezoekers en ondernemers van onze stad. Ondernemers zijn zelf prima in staat om te bepalen wanneer ze open willen zijn of niet. Wat de VVD betreft waren de tijden vrijgegeven tot 22 uur, maar een meerderheid in de gemeenteraad zag dat nog niet zitten.

Wel heeft de VVD opmerkingen gemaakt over de bevoorrading. Immers, niet alleen winkelbezoekers maken gebruik van de binnenstad, ook bewoners. En die bewoners ervaren vooral overlast van de vrachtwagens. De VVD is daarom blij dat het college heeft beloofd om op korte termijn te komen met regulering van al het zware verkeer in de binnenstad. Net zoals het logisch is om op zaterdagmiddag de binnenstad niet toegankelijk te laten zijn voor verkeer kunnen we ons voorstellen dat een dergelijke “venstertijd” op zondag ook meerwaarde kan hebben.

Bart Smals
Fractievoorzitter VVD