Buitenhof: een ouderwets gebrek aan opvoeding

Voor de zoveelste keer is de problematiek in Buitenhof besproken, deze keer in de commissie Sociaal Domein van 6 september 2016. Buitenhof is een wijk met jeugdoverlast, zoals we er veel meer kennen in Nederland. Wie heeft niet deze week de beelden van Poelenburg -een wijk in Zaandam- gezien, waar jongeren de politie treiterden en journalisten bedreigden? Poelenburg, een van de 40 beroemde Vogelaarwijken waar honderden miljoenen van uw belastinggeld in zijn geïnvesteerd sinds 2008...

Voor de zoveelste keer is de problematiek in Buitenhof besproken, deze keer in de commissie Sociaal Domein van 6 september 2016. Buitenhof is een wijk met jeugdoverlast, zoals we er veel meer kennen in Nederland. Wie heeft niet deze week de beelden van Poelenburg -een wijk in Zaandam- gezien, waar jongeren de politie treiterden en journalisten bedreigden? Poelenburg, een van de 40 beroemde Vogelaarwijken waar honderden miljoenen van uw belastinggeld in zijn geinvesteerd sinds 2008...

Er zijn veel parallellen te trekken. Zoals overal, als het gaat om probleemwijken, zijn er in Buitenhof, net als in Poelenburg, veel goedbedoelende mensen die graag "in gesprek" gaan met de jongeren, willen helpen, kansen bieden, begrijpen. Zij zeggen dat ze jongeren "een kans willen bieden" omdat die jongeren "in een uitzichtloze situatie zitten". Je zou bijna vergeten dat we in een van de meest welvarende EN meest genivelleerde landen ter wereld wonen, met een ruim toegerust sociaal vangnet en gezondheidszorg en scholing voor iedereen. Het blijkt daarnaast erg lastig het effect van dit breed ingezette welzijnswerk aan te tonen.

Discriminatie wordt vaak als oorzaak genoemd. Zeker, disciminatie komt voor. Van allochtonen, van arbeidsgehandicapten, vrouwen, lelijke mensen, mensen met een raar accent, kleine mensen en vooral: 50-plussers. In feite is de enige groep in Nederland die nooit gediscrimineerd wordt de de ABN-sprekende witte man, tussen de 25 en 45 jaar oud, zonder zichtbare lichamelijke onvolkomendheden. Toch is Nederland voor alle groepen een land vol kansen. Alleen, je moet die kansen natuurlijk niet zelf gaan verspelen door intimiderend tegen mensen te gaan doen en dat op internet te zetten.

Het is kortzichtig om het gedrag dat de jongeren tonen alleen te wijten aan externe factoren zoals discriminatie, sociaal-economische status of multiproblematiek thuis. Want feit is dat de meeste mensen in een dergelijk situatie zich in de openbare ruimte normaal blijven gedragen. Wij hebben in ieder geval nog nergens hordes stenengooiende bijstandsmoeders gezien. De invalshoek is naast kortzichtig ook gevaarlijk: jongerenwerkers en sociaal werkers bevestigen de jongeren in hun vermeend slachtofferschap. Het best werd dit geillustreerd door een jongere uit Poelenburg (Zaandam) die als verklaring voor zijn wangedrag in die wijk het ontbreken van een buurthuis noemde. Ook elders en in Buitenhof is dat vaak gezegd: "er is ook geen (geschikt) buurthuis", "die jongeren moeten nu eenmaal ergens heen kunnen". Want anders is het "logisch dat ze vervelend worden".

De VVD gaat niet mee in deze externe attritbutie. En veel oudere buurtbewoners - uit alle windstreken van de wereld - ook niet. Wat hier aan de hand is, is een gebrek aan opvoeding en normbesef. Zoals de VVD tijdens de commissie al zei: van buurtbewoners horen we dat heel kleine kinderen al geen respect hebben voor autoriteiten, voor ouderen, voor vrouwen, dat ze dan al overlast veroorzaken, dingen kapotmaken of dieren mishandelen. Dit is moeilijk te herstellen tegen de tijd dat iemand tiener of zelfs ouder is. Hulde aan de jongerenwerkers die jongeren alsnog later op het rechte pad weten te praten, maar ons inziens worden andere elementen van een goede aanpak te weinig ingezet:

- De ouders aanspreken op het gedrag van hun kinderen, ook of juist hun heel jonge kinderen, desnoods financieel. Voor het te laat is.
- Stevig handhaven en gebruik van bestuurlijke maatregelen als gebiedsverboden, samenscholingsverboden, flexibel cameratoezicht en gerichte inzet van politie. Wij hebben al een toezegging binnen van de burgemeester dat een APV-wijziging om cameratoezicht mogelijk te maken eraan komt, en daar zijn we alert op.

Wij steunen daarnaast de voorgenomen inzet van het college op een wijkmarshall, een beter onderhouden openbare ruimte en op termijn fysieke herontwikkeling van de wijk. In een mooie, verzorgde wijk voelt iedereen zich prettiger, en gedraagt men zich over het algemeen beter. Dit is onze invalshoek, en wij zullen hier op terug komen als de raad weer over Buitenhof vergadert op 29 september.

Hatte van der Woude
Raadslid VVD Delft

Dimitri van Rijn
Commissielid VVD Delft