Een brug is een brug

De Sebastiaansbrug houdt Delft en de commissie Ruimte en Verkeer (RV) al enige tijd bezig, zo ook afgelopen vergadering op dinsdag 20 september. In 2015 leek het even of de betrokken partijen niet (nooit) meer tot elkaar zouden komen. Gelukkig heeft wethouder Harpe (VVD) zich keer op keer ingezet voor dit dossier. Sinds Lennart Harpe zich met het dossier mag bemoeien lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. In de vergadering is de Samenwerkingsovereenkomst tussen MRDH, Provincie en Delft besproken.

De Sebastiaansbrug houdt Delft en de commissie Ruimte en Vekeer (RV) al enige tijd bezig, zo ook afgelopen vergadering op dinsdag 20 september. In 2015 leek het even of de betrokken partijen niet (nooit) meer tot elkaar zouden komen. Gelukkig heeft wethouder Harpe (VVD) zich keer op keer ingezet voor dit dossier. Sinds Lennart Harpe zich met het dossier mag bemoeien lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. In de vergadering is de Samenwerkingsovereenkomst tussen MRDH, Provincie en Delft besproken. In deze overeenkomst stellen de drie partijen onder leiding van een externe partij de voorwaarden voor de aanbesteding van de bouw van de brug.

De drie betrokkenen stellen in het voorontwerp een beweegbare en betaalbare brug van 4,5 meter hoog voor. Het voorontwerp lijkt daarmee bijzonder veel op de brug zoals hij er nu ligt. Echter de voorgestelde brug is breder omdat een aparte OV-strook voor onder andere tramlijn 19 is voorzien.

De partijen zijn overeengekomen dat de laagste prijs het selectiecriterium is. Dit stemt de VVD positief, want immers een brug is een brug en voornamelijk functioneel.

Hélène Bartelds
Commissielid VVD Delft