Aantal ambtenaren in Delft daalt

In de commissievergadering van 6 oktober gaf de gemeentesecretaris een presentatie over de stand van zaken over organisatieontwikkeling van de gemeente Delft. Al heel lang pleit de VVD voor het terugbrengen van het aantal ambtenaren. En het lijkt te lukken. De gemeentesecretar gaf een presentatie over het aantal ambtenaren door de jaren heen: van 1435 ambtenaren in 2004 zitten we nu op 800 en dat loopt in 2018 door naar 635.

In de commissievergadering van 6 oktober gaf de gemeentesecretaris een presentatie over de stand van zaken over organisatieontwikkeling van de gemeente Delft.

Al heel lang pleit de VVD voor het terugbrengen van het aantal ambtenaren. En het lijkt te lukken. De gemeentesecretar gaf een presentatie over het aantal ambtenaren door de jaren heen: van 1435 ambtenaren in 2004 zitten we nu op 800 en dat loopt in 2018 door naar 635. Natuurlijk is dat gedeeltelijk te verklaren door het uitbesteden van diensten, maar een groot gedeelte is ook gewoon verdwenen.

Op z’n minst opmerkelijk. Het is niet zo dat de gemeente Delft nu half zo goed functioneert als 12 jaar geleden, integendeel. Er zijn natuurlijk nog wel zaken die meer aandacht mogen hebben zoals de problemen in de Buitenhof, het onderhoud van straten en plantsoenen etc. De VVD zal zich er hard voor maken dat het geld dat we uitsparen voor al die ambtenaren, besteden aan die eerder genoemde zaken die bewoners van Delft echt merken en waarvan ze last van hebben.

Bart Smals
Fractievoorzitter VVD Delft