Nieuw elan in de Delftse VVD-fractie

Hatte van der Woude is nog niet vertrokken - haar stoel in de raad is nog warm - en de VVD Delft gaat al weer over tot de orde van de dag want er valt een hoop te doen. Met het vertrek van Hatte greep de nieuwe fractie de kans om de huidige portefeuilleverdeling eens goed op te schudden. Het werd een ware stoelendans.

Ik mag in de komende periode mijn bijdrage leveren aan de commissie Sociaal Domein en Wonen en neem hierbij het commissiestokje over van commissielid Ruud Lek. Dit ga ik samen met onze fractievoorzitter Bart Smals doen. Hierbij zullen wij de politieke lijn zoals die is ingezet door Hatte en Ruud voortzetten. De portefeuille van Bart wordt overgenomen door Raadslid Dimitri van Rijn, die met het vertrek van Hatte de raad komt versterken. Dimitri staat te popelen om de Delftse economie op orde te brengen. Dit doet hij in samenwerking met commissielid Hélène Bartelds. Samen vertegenwoordigen zij de commissie Economie, Financiën en Bestuur. Dan is er nog de commissie Ruimte en Verkeer. Die wordt draaiende gehouden door ons raadslid Linda en ons commissielid Ruud Lek.

Vanaf 10 november 2016 mag ik mijzelf als onderdeel van de fractie beschouwen. Als commissielid wel te verstaan, een raadszetel is nog een stip op de horizon. Wie ben ik? Ik ben Miranda Voogt, 36 jaar en bij de leden wellicht bekend als voormalig Delfts VVD-bestuurslid PR en Campagne. In de periode daarna ben ik actief geweest als bestuurslid bij de voormalig VVD Kamercentrale Dordrecht, heb ik in 2014 het Delftse verkiezingsprogramma mogen schrijven en was ik lid van het Zuid-Hollandse campagneteam ten tijde van de afgelopen provincialestatenverkiezingen. Dat waren allemaal erg leuke klussen die ik met veel plezier heb gedaan en die mij een groot netwerk hebben opgeleverd.

In mijn werkzame leven ben ik beleidsadviseur Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) bij de gemeente Den Haag. Als beleidsadviseur ben ik de spil in het web als het gaat om het uitvoeren en coördineren van de Wmo. De Wmo is bedoeld voor het ondersteunen van inwoners zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving en zelfredzamer worden. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis blijven wonen. Wonen doe ik in de groene wijk Voorhof, waar ik, ondanks de negatieve verhalen die er over deze wijk zijn, met veel plezier woon. Van overlast of hangjongeren heb ik weinig tot geen last. Ze zijn er wel, maar zij laten zich prima aanspreken op hun gedrag. Zo nu en dan maak ik een praatje met hen om te horen wat er in hen omgaat, wellicht dat dit helpt.

Als ik aan 'mijn' Delft denk, dan zie ik een stad voor me waarin niemand aan de zijlijn staat, waarin iedereen meetelt en meedoet. Dat kan door het volgen van een opleiding, het doen van vrijwilligerswerk of het hebben van een betaalde baan. De kleine groep mensen die niet zelfredzaam is wordt daar waar nodig ondersteund. Daardoor is er geen sprake van armoede, maar is er wel sprake van een systeem waarin hard werken beloond wordt. Iedereen is gelijkwaardig maar niet iedereen is gelijk, want wie zich inspant verdient meer. Zij die niet mee kunnen doen worden maximaal ondersteund. In 'mijn' Delft is geen overlast en iedereen voelt zich veilig, de straten zijn schoon en netjes. Men praat met elkaar en spreekt elkaar aan op onwenselijk gedrag. De belastingen zijn zo laag mogelijk omdat de gemeente kritisch kijkt naar haar kerntaken en inwoners aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid. Er worden keuzes gemaakt waarbij inwoners betrokken worden. Er is een goede verdeling in woningen, bij voorkeur gemixte vormen van wonen zodat er balans in de wijken ontstaat tussen draagkrachtige en minder draagkrachtige Delftenaren. Het liefst zou ik de wijk Buitenhof een facelift geven zoals dat ook in de wijk bij mij om de hoek, Poptahof, gebeurd is. Wijken die nu niet goed bereikbaar zijn, worden bereikbaarder gemaakt. Denk hierbij aan de Harnaschpolder en in de TU-wijk het doortrekken van tram 19. Bereikbaarheid van woningen en belangrijker nog, de bereikbaarheid van bedrijven is van belang voor een goede en sterke economie. Hierdoor wordt Delft nog aantrekkelijker om in te wonen en werken.

De komende tijd ga ik me als commissielid Sociaal Domein en Wonen op bovenstaande doelstellingen richten en zal voortbouwen op de politieke lijn zoals die reeds is ingezet. Mochten er zaken spelen die u mij wil meegeven of met mij bespreken, neem dan gerust contact met mij op.

Miranda Voogt
Commissielid VVD Delft