VVD wil oneigenlijk gebruik van kwijtschelding aanpakken

Delft is een stad met hoge lasten en daardoor één van de duurste steden van Nederland. Als VVD vinden wij solidariteit belangrijk. Wij vinden dat degenen die het moeilijk hebben en hun hoofd niet boven water kunnen houden moeten worden geholpen. Solidariteit werkt echter twee kanten op. Wij constateren namelijk dat een kleine groep burgers financieel steeds zwaarder wordt belast. Zo zien wij niet alleen dat de OZB de afgelopen jaren fors is gestegen, maar ook is het zo dat de betalende groep burgers steeds zwaarder financieel wordt belast vanwege een toename van kwijtschelding van schulden van anderen.

Het totale bedrag dat in de gemeente Delft wordt kwijtgescholden bedroeg in 2015 ca. 1,6 miljoen euro. Wij zetten ons als VVD niet alleen in voor een verlaging van de OZB, maar wat ons betreft wordt ook het kwijtscheldingsbeleid onder de loep genomen. Met het stoppen van kwijtschelden door het waterschap dient zich de mogelijkheid aan om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Delft.

Wij zijn als fractie benieuwd naar de effecten die het stoppen van kwijtschelden door het waterschap heeft op schuldhulpverlening en bijzondere bijstand in Delft. Op basis van dit inzicht kunnen wij een eerlijke discussie voeren over of het huidige kwijtscheldingsbeleid van de gemeente wel of niet voldoet.

Wij staan niet alleen in deze behoefte en hebben samen met de SP, tijdens de raad van 10 november, een motie ingediend die het college oproept de effecten van de afschaffing van het kwijtscheldingsbeleid door het waterschap in kaart te brengen. Deze motie is met een grote meerderheid aangenomen. De uitkomsten van het door het college uit te voeren onderzoek willen wij gebruiken om de onbalans in solidariteit te herstellen.

Dimitri van Rijn
Raadslid VVD Delft