Een woning voor iedereen, niet alleen voor de arme Delftenaar

Iedereen zou in Delft een geschikte woning moeten kunnen vinden. Dat geldt voor de onderkant van de markt, de gesubsidieerde huurwoningen, maar ook voor de mensen met een wat bredere portemonnee. Maar op dit moment zijn die duurdere woningen er niet, maar er zijn wel veel te veel gesubsidieerde woningen. Het gevolg is dat mensen die scheef wonen niet eens een duurder huis kunnen vinden in Delft.

© R.T.H.J. Hospers

In de nieuwe woonvisie wordt een poging gedaan dat probleem op te lossen. Dat is mooi, er komt niets bij in de sociale sector, maar alleen in het duurdere segment. Zo kunnen mensen die nu gedwongen worden te gaan wonen in de buurgemeenten straks makkelijker in Delft een huis vinden. Toch blijven we kritisch, want het tempo waarin de transformatie van de woningmarkt gaat is veel te laag.

De woonvisie doet ook een uitspraak over het probleem van de verkamering in Delft. Een probleem dat niet alleen in de binnenstad, maar ook in de andere wijken zoals Buitenhof speelt. Eindelijk wordt er gezocht naar het juiste instrument om Delft aantrekkelijk te houden voor zowel de studenten en ook de bewoners.

Bart Smals
Fractievoorzitter VVD Delft