VVD heeft schoon genoeg van financiële situatie afvalverwerker Avalex

In de raadsvergadering van 1 december 2016 stond het onderwerp afval op de agenda. De VVD is kritisch op de financiën van afvalverwerker Avalex: we maken ons zorgen. Wethouder Hekker moet aan de bak om te zorgen dat de financiën op orde komen.

Recent nieuws over de verrekensystematiek vanaf 2018 levert veel vragen op over de Delftse bijdrage aan Avalex. De wethouder heeft inmiddels een punt gemaakt van het afwijken van de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. De VVD maakt een punt van de dreigende hogere lasten voor de Delftse belastingbetaler. De woonlasten in Delft waar de afvalstoffenheffing onderdeel van uitmaakt, mogen wat ons betreft niet stijgen. Het zou mooi zijn, als we een keer een daling gaan zien in de woonlasten.
 
Het rommelt al jaren in de organisatie van Avalex. De organisatie leek op orde, maar nu dreigt het financieel toch weer mis te gaan. De VVD wil dat we goed kijken naar de organisatievorm voor het ophalen en verwerken van het Delftse afval. Daarom hebben we een motie mee ingediend om onderzoek te doen naar de organisatievorm Avalex. Wat de VVD betreft is het overlaten aan de markt een reëel alternatief.
 
Linda Böcker
Raadslid VVD Delft