Cultureel ondernemerschap in de Kromstraat

De VVD is heel blij met het feit dat het klimaat in de Kromstraat sterk verbeterd is ten opzichte van een jaar of 10 geleden. En de ondernemers aan de Kromstraat hebben daar een belangrijk aandeel in gehad.

Echter, er is geen enkel verband tussen eigenaarschap van de panden en deze ontwikkelingen, behalve dan natuurlijk de oorspronkelijke reden om de VOM (Vastgoed Ontwikkelings Maatschappij) op te richten: dubieuze eigenaren. De VOM is destijds opgericht om dat klimaat te verbeteren en regie te kunnen voeren op de ontwikkeling van de Kromstraat. De Kromstraat is nu stabiel en de tijd is aangebroken voor een nieuwe fase. Wij zijn er niet van overtuigd dat het eigenaarschap van een individuele ondernemer beter of slechter is dan wanneer het eigendom ligt bij een andere partij. Zeker als zo’n partij ook door de gemeente is gescreend op betrouwbaarheid en intenties. Alle partijen kunnen in een eerlijk en transparant proces een bieding uitbrengen op de panden.

Wel is er een ander probleem: cultuur is een kwetsbare sector die regelmatig door subsidies gestimuleerd moet worden. Dat geldt voor bijvoorbeeld Prinsenhof, maar ook voor de culturele ondernemers van de Kromstraat. Deze subsidieverlening moet transparant, toetsbaar en eerlijk gebeuren. Het kan dan ook niet zo zijn dat via lagere huur- of koopprijzen cultureel ondernemers een mazzeltje hebben. Die werkwijze mondt snel uit in vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Als culturele ondernemers ondersteuning behoeven dan moet dat gaan via het door de raad vastgestelde subsidiekader. De afweging om subsidie toe te kennen kan dan integraal en transparant gemaakt worden.

Inventarisatie door de VVD van de geldstromen rondom Ciccionina naar aanleiding van de discussie over de VOM liet zien, dat deze basale regel van behoorlijk bestuur in ieder geval de afgelopen jaren niet is gevolgd. Door Ciccionina is de afgelopen 8 jaar aan huurkorting en subsidie meer dan 600.000 euro opgehaald. En dat is alleen van de gemeente Delft, nog niet eens wat bijvoorbeeld Fonds 1818 heeft bijgedragen. Dat is extra opmerkelijk te noemen, wetende dat we de afgelopen jaren de broekriem moesten aanhalen en de lasten voor gewone bewoners en ondernemers alsmaar toenamen.

Bart Smals
Fractievoorzitter VVD Delft