Huisvesting voor Delftenaren gaat voor

De gemeente Delft en het links georiënteerde deel van de gemeenteraad is zeer betrokken bij het huisvesten van statushouders in Delft en lijkt er alles aan te doen om zo veel als mogelijk statushouders naar Delft te halen. De opgave is om 256 statushouders in Delft te huisvesten. In 2017 wil de gemeente in het eerste halfjaar 156 huisvesten en hier komen later ook nog de nareizende gezinsleden bij. Een deel van dit aantal is reeds gehuisvest, maar nog lang niet allemaal. Dat komt doordat het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) geen plaatsbare statushouders heeft.

VVD Delft is van mening dat de gemeente hier niet zo bovenop hoeft te zitten. Als het COA geen plaatsbare statushouders heeft dan is dat voor de VVD geen reden voor de gemeente om er op aan te dringen meer statushouders naar Delft te krijgen. Het feit dat er niet genoeg plaatsbare statushouders zijn geeft aan dat het Rijksbeleid werkt en dat er veel mensen in de opvang zitten die geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Opvang in de regio waar men vandaan komt is nog steeds de beste oplossing.

Als je kijkt naar de samenstelling van de statushouder blijkt 60% een alleenstaande man te zijn. Dat vinden wij voor Delft een slechte ontwikkeling voor de toekomstige samenstellingen van woonwijken. In de commissie SDW (Sociaal domein en Wonen) heeft de VVD dan ook aan de wethouder gevraagd of en hoe Delftenaren betrokken worden bij het huisvesten van statushouders in hun wijk. De wethouder heeft daarop geantwoord dat wijkbewoners mee mogen denken tijdens inloopavonden. Wij roepen elke Delftenaar op om naar deze bijeenkomsten te gaan en je stem te laten horen.

De manifestatie "Welkom hier!" zoals die laatst georganiseerd is geeft wat de VVD betreft een verkeerd signaal. Angela Merkel heeft aan den lijve ondervonden dat het niet verstandig is om met open armen klaar te staan voor statushouders. Delft is en zal nooit in staat zijn de problemen van de wereld op te lossen. Uiteraard vangen wij statushouders die daadwerkelijk vluchteling zijn en geen kant op kunnen. Maar daar hoort ook bij dat zij ook behandeld worden op een manier die bij onze westerse samenleving past. Daarbij vindt de VVD het ongepast en niet nodig om jezelf hard op de borst te kloppen dat we statushouders zo goed ontvangen. Dat doen we gewoon!

Omdat de VVD niet wil dat statushouders per definitie eerder een huurwoning toegewezen krijgen dan reguliere Delftenaren willen wij wijzen op de wetswijziging van minister Blok waarbij gemeenten zelf kunnen besluiten of zij statushouders voorrang willen geven bij het toewijzen van een huurwoning.

Miranda Voogt
Commissielid VVD Delft