VVD maakt keuzes bij toerisme

De VVD vindt dat we in Delft moeten inzetten op thema’s waarmee we kunnen scoren bij toeristen. Volgens ons zijn dat thema's als Vermeer, Oranje en Delfts Blauw. In het verlengde van die thema’s kan gebruik worden gemaakt van de unieke eigenschappen van onze stad zoals het water en de techniek.

© R.T.H.J. Hospers

De gemeente Delft heeft in haar Visie op toerisme focus gekozen, en daar zijn we blij mee. Deze visie is opgesteld door Delft Marketing, Stichting Centrum Management Delft en vertegenwoordigers uit de horeca- en toeristenbranche. Later dit jaar wordt in het uitvoeringsplan concrete werkzaamheden, acties en activiteiten benoemd. De VVD vindt het niet meer dan logisch toeristen en binnenstadsbewoners daarbij te betrekken.

De VVD vindt vervuiling en verrommeling van de gehele stad een grote bedreiging. Een schone, hele en veilige stad is het visitekaartje naar de bewoner, bezoeker en toerist. De komende periode blijft de VVD zich inzetten voor een schoon, heel en veilig Delft.

Hélène Bartelds
Commissielid VVD Delft