Delft verwijst Avalex-begroting 2017 naar prullenbak

In de commissie Ruimte en Verkeer van 24 januari spraken we over de begroting van Avalex voor 2017. De VVD is kritisch op de begroting van Avalex voor 2017. Met name zijn we kritisch over de toenemende kosten voor Delft. Avalex is een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten in de regio voor het ophalen en verwerken van ons afval. Betaalden we vorig jaar nog 27% van de kosten, in 2017 is dat al 34% en als we doorgaan met het betalen per huisaansluiting dan betalen we straks 37% van de kosten van Avalex. De VVD wil juist minder betalen voor het ophalen en verwerken van Delfts afval. Het gaat met deze begroting dus de verkeerde kant op, aangezien de VVD wil dat de lasten voor alle Delftenaren lager worden. Gelukkig ziet het college dit ook zo en is de begroting voor 2017 naar de prullenmand verwezen.

Dat de begroting 2017 niet goed zou zijn, bleek al bij de bespreking van de begroting 2016 in november vorig jaar. Toen bleek dat de gemeenten met wie Delft samenwerkt tegen de zin van Delft in een amendement goedkeurden, dat ervoor gaat zorgen dat iedereen minder betaalt aan Avalex en alleen Delft fors meer gaat betalen. Dit is zelfs in de samenwerkingsovereenkomst niet toegestaan. Heel raar allemaal en een slechte basis voor verdere samenwerking.

Wat ons betreft maakt wethouder Hekker snel werk van het onderzoek naar het anders organiseren van de taken van Avalex, zoals dat vorig jaar is vastgelegd in een motie. En kijkt zij ook naar een Delfts plan B, zodat we niet afhankelijk zijn van gemeenten, die ons een financiële poot proberen uit te draaien. Delft heeft al genoeg financiële uitdagingen.

Linda Böcker
Raadslid VVD Delft