Resultaat onderzoek grote projecten

In de Commissie Algemeen van 26 januari 2017 is het resultaat van de tweede fase van het onderzoek naar grote projecten in Delft besproken. Dat zijn de Spoorzone, de Harnaschpolder en de St. Sebastiaansbrug. De tweede fase bestond uit interviews met betrokkenen en aanbevelingen voor een regeling risicovolle projecten.

Na het lezen van het eindrapport houdt de VVD een dubbel gevoel. Het is duidelijk geworden dat Delft bij deze projecten steeds een te grote broek aan heeft getrokken en veel te optimistisch is geweest over het eigen kunnen, over de risicobeheersing en over de financiële gevolgen van gemaakte keuzes. We krijgen een hele mooie Spoorzone, maar zijn wel bijna failliet gegaan. Heel dubbel.

Wat voor de VVD ook duidelijk is, is dat er op het gebied van risicobeheersing, transparante rapportages en interne controle inmiddels flinke stappen in de goede richting zijn gezet. De komende jaren zullen college, raad en ambtelijke organisatie deze stappen moeten blijven zetten. Daar hebben we vertrouwen in, maar we zullen daar kritisch naar blijven kijken. Dat heeft de VVD de afgelopen jaren al vaker gedaan bijvoorbeeld bij de invoering van verbeterd risicomanagement in 2015 en de continue verbetering van rapportages over de voortgang in de Spoorzone.

Het voorstel is om in het vervolg bij risicovolle projecten een vorm van risicobeheersing, rapportage en tegenspraak te organiseren door het instellen van een regeling. Op zich is dat prima, maar laten we dat vooral niet te ingewikkeld maken. De geleerde lessen uit het onderzoek liggen vooral op het vlak van cultuur, houding en gedrag in de samenwerking tussen college, raad en ambtelijke organisatie. En juist deze punten zijn lastig te vatten in een regeling. Daar zullen we samen scherp op moeten blijven sturen. Geen kleine opgave; wel een hele dure les.

Linda Böcker
Raadslid VVD Delft