VVD Delft wil weten wat de concrete kansen van de Roadmap Next Economy van de MRDH voor Delft zijn

De Roadmap Next Economy is een antwoord op de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schonere brandstoffen en energie. Veranderingen volgen elkaar zo snel op dat een nieuwe economie niet uit kan blijven. Hiervoor is samen met Rotterdam en Den Haag een strategie en actieprogramma opgesteld. Hierin wordt meer welvaart en werk beloofd. Het is belangrijk dat iedereen die kan werken, ook werkt. Alleen dan hebben mensen zekerheid van inkomen en kunnen ze het leven leiden dat ze willen.

De arbeidsmarkt gaat wel veranderen. Sommige banen verdwijnen waar andere juist ontstaan. Nieuwe kenniswerkers worden nog opgeleid of komen straks van buiten de regio. De VVD vraagt de gemeente om met een aantrekkelijk vestigingsklimaat aandacht te hebben voor alle kenniswerkers en ze met een gericht actieplan te binden aan Delft.

De VVD is benieuwd naar wat het actieplan Delft gaat opleveren. De TU Delft, maar ook Festo en TNO zijn betrokken bij de ontwikkelingen van de Roadmap. De wethouder weet nog niet hoe er voor te zorgen dat het actieplan ook Delfts blijft. De VVD wil dat Delft de voortrekkersrol houdt en verder versterkt met goede voorbeelden.

In de kadernota en bij de programmabegroting volgt een update.

Hélène Bartelds
Commissielid VVD Delft