VVD positief over elektisch varen op Delftse grachten!

De VVD is net als bewoners, ondernemers en waterrecreanten positief over de mogelijkheden omtrent elektrisch varen op de Delftse grachten en op de Grote plas van Delftse Hout. Bevaarbaarheid van de Delftse grachten zorgt voor een gezellige en levendige binnenstad!

Sinds 2014 is met pilots ervaring opgedaan met elektrisch varen. De wethouder geeft aan dat er voldoende ervaring is opgedaan om elektrisch varen op de Delftse grachten structureel te gaan verankeren in het beleid.
Hiervoor is een aanpassing van de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft (VOGD) uit 2014 noodzakelijk. De wethouder heeft toegezegd dat de VOGD nog dit jaar wordt aangepast. Deze wordt in het derde kwartaal van dit jaar besproken in de gemeenteraad.

Schone en voldoende diepe grachten zijn essentieel voor de bevaarbaarheid. Er wordt momenteel een studie uitgevoerd naar de bevaarbaarheid van de Delftse grachten. De doorvaart Rijn-Schiekanaal - Kantoorgracht - Binnenstad en de bijbehorende kosten worden bekeken. De resultaten van deze studie worden ook nog dit jaar besproken met de gemeenteraad.

Hélène Bartelds
Commissielid VVD Delft