VVD wil hardere aanpak van fietsendiefstal en inzet van camera's op hotspots

Eén van de belangrijkste pilaren waarop onze vrijheid berust is veiligheid. Een veilig Delft zonder overlast is dan ook één van de speerpunten van de VVD. Wij vinden dat LHBT’s voor hun geaardheid moeten kunnen uitkomen zonder een aframmeling te krijgen, dat vrouwen in het donker in de Buitenhof over straat moeten kunnen fietsen zonder angst te hebben te worden aangerand, dat de postbode zijn fiets moet kunnen neerzetten zonder dat deze direct wordt gestolen en dat een oude man veilig de Oude Delft kan oversteken zonder omver gekegeld te worden door een scheurbrommer.

Samen met gemeente, veiligheidspartners en burgers zet de VVD zich keihard in voor een veilig Delft en dit lijkt zijn vruchten af te werpen. Uit de in 2015 uitgevoerde omnibusenquête blijkt dat de veiligheidsbeleving tussen 2010 en 2015 is gestegen van 82% naar 86%, dat het aantal misdrijven de afgelopen jaren 25% is gedaald en dat het aantal overlast gerelateerde incidenten stabiliseert. Het gaat dus de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Uit de veiligheidsbelevingscijfers blijkt namelijk ook dat 30% tot 40% van de bewoners van Buitenhof zich nog altijd onveilig voelt. Verder is de VVD bezorgd over de lage aangiftebereidheid en de explosieve stijging van het aantal fietsendiefstallen. Ook de stijging van met name personen- en geluidsgerelateerde overlastincidenten baart ons zorgen.

Wat de VVD betreft wordt er de komende jaren extra geïnvesteerd in toezicht en handhaving. Wij zien de door het college aangekondigde uitbreiding van de schaarse handhavingscapaciteit als een goede eerste stap. De VVD heeft er bij de burgermeester op aangedrongen om deze extra capaciteit in te zetten om de hiervoor genoemde toename van fietsendiefstallen een halt toe te roepen en de overlast door geluid en scheurbrommers echt aan te pakken. Daarnaast wil de VVD de geplande extra investeringen in Buitenhof ten goede te laten komen aan een verdere verbetering van de veiligheidsbeleving in deze wijk. Het is belangrijk dat de wijk schoner wordt en de infrastructuur verbetert.

Bovendien roept de VVD de burgemeester op om over te gaan op een structurele plaatsing van camera's op zogenaamde hotspots want, zoals herhaaldelijk aangegeven door politie en openbaar ministerie en zoals blijkt uit diverse evaluaties, het helpt raddraaiers op te sporen en te vervolgen en draagt het bij aan een versterking van het veiligheidsgevoel. We liggen op koers voor een veilig en leefbaar Delft, maar er is nog werk aan de winkel.

Dimitri van Rijn
Raadslid VVD Delft