Kwaliteitswethouders

Naar aanleiding van het onderzoek naar de grote projecten in Delft was al aandacht gevraagd voor de kwaliteit van onze wethouders, en de al dan niet aanwezige chemie tussen hen. Iedereen begrijpt dat een goed en evenwichtig team een beter resultaat geeft. En nu, in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen worden die discussies alleen maar meer nadrukkelijk gevoerd.

Het besturen van een stad als Delft met een jaarlijkse omzet van zo’n 350 miljoen euro is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Een discussie over kennis en kunde van onze bestuurders is dan ook heel terecht. Toch blijkt het heel lastig om op voorhand een set competenties te formuleren waaraan zo’n kandidaat-wethouder aan zou moeten voldoen. In ons democratisch bestel is het een groot goed dat elke politieke stroming iemand kan voordragen die dezelfde ideeën heeft. Maar dat geeft partijen ook de verantwoordelijkheid iemand te vinden die voldoende geschikt is om die lastige taak te kunnen vervullen.

Natuurlijk is op voorhand nooit te voorspellen hoe iemand zich ontwikkelt in een dergelijke rol, maar om het risico op miskleunen zoveel mogelijk te beperken vindt de VVD een bepaalde mate van levenservaring, stabiliteit en intelligentie wel het minste.

Wij kijken met veel belangstelling uit naar wat de toekomst ons aan wethouders gaat brengen.

Bart Smals
Fractievoorzitter VVD Delft