VVD wil zo snel mogelijk cameratoezicht bij club Ceasar

Al geruime tijd veroorzaken bezoekers van club Ceasar, de nachtclub aan het Vesteplein, voor flinke overlast. Omwonenden voelen zich in toenemende mate onveilig door nachtelijk geschreeuw, openbare dronkenschap, vernielingen, wildplassen en ruzies op straat. Na het schietincident in de vroege ochtend van maandag 21 augustus in de buurt van deze nachtclub is de maat voor de VVD echt vol. De VVD pleit voor een harde aanpak en roept de burgemeester op om zo snel mogelijk over te gaan tot het plaatsen van camera’s op en rondom deze zogenaamde hotspot.

Een veilig Delft is één van de speerpunten van de VVD. Samen met gemeente, politie, Openbaar Ministerie en burgers zet de VVD zich dan ook keihard in voor een veilig Delft en dit lijkt vruchten af te werpen. Het aantal misdrijven is tussen 2010 en 2016 met 25% gedaald en de veiligheidsbeleving is gestegen van 82% naar 86%.

Toch zijn er nog plekken in Delft waar onder burgers een relatief hoog gevoel van onveiligheid heerst (hotspots). De omgeving rondom nachtclub Ceasar is zo’n plek. De VVD wil dat het gevoel van onveiligheid wordt weggenomen en pleit daarom, als éen van de weinige politieke partijen in Delft, al jaren voor de inzet van camera’s op dergelijke hotspots.

Uit diverse evaluaties, en zoals herhaaldelijk aangegeven door politie en openbaar ministerie, helpt cameratoezicht bij het opsporen en vervolgen van raddraaiers en draagt het bij aan een versterking van het veiligheidsgevoel.

Dimitri van Rijn
Raadslid VVD Delft