Filantropie met andermans geld

Net als alle andere gemeenten in Nederland moet Delft ook zorgen voor de huisvesting van statushouders die aan ons zijn toegewezen. En elke keer dat dit onderwerp in de politiek besproken wordt, lijkt het een wedstrijd te worden waarbij verschillende fracties tegen elkaar opbieden wie het zieligste verhaal kan vertellen.

Natuurlijk hebben veel vluchtelingen de vreselijkste dingen meegemaakt, maar de Delftse politiek heeft ook een verantwoordelijkheid naar Delftenaren die hier al jaren wonen. Partijen rollen over elkaar heen met voorstellen om de 101 nieuwe statushouders die in Delft zijn komen wonen dood te knuffelen. Het ene voorstel nog kostbaarder dan het andere. De VVD durft zich openlijk af te vragen wat dit gaat kosten en hoe zich dit verhoudt tot Delftenaren die al jaren op de wachtlijst staan voor een huurwoning. Daarom pleit de VVD ervoor om het voorrangsbeleid voor statushouders dat de gemeente voor het toewijzen van een huurwoning hanteert los te laten.

De VVD maakt zich zorgen over de kosten die het huisvesten en onderhouden van statushouders met zich meebrengt. Voor deze groep blijkt het vinden van werk lastig en het vooruitzicht van een levenslang bijstand lijkt werkelijkheid te worden. De enige echte oplossing blijft toch het opvangen van vluchtelingen in hun eigen regio.

Mirand Voogt
Commissielid VVD Delft