Evenementenbeleid dat bijdraagt aan een mooie en bruisende stad

Delft heeft een mooie en bruisende stad, evenementen dragen daaraan bij. In de binnenstad willen op een kleine oppervlakte ondernemers geld verdienen, jongeren feesten en bewoners genieten van welverdiende rust. Deze diverse belangen zijn in de meeste gevallen geharmoniseerd.

De Rekenkamer heeft de openbare orde en veiligheid bij evenementen onderzocht. De conclusie is dat veel goed gaat, maar er wel aanbevelingen zijn om de evenementensector verder te ontwikkelen en professionaliseren. De gemeente Delft is voortvarend met de aanbevelingen aan de slag gegaan en heeft 19 verbetervoorstellen geformuleerd. De VVD kan zich vinden in deze voorstellen, maar heeft nog wel een belangrijk punt van aandacht. Dit is de handhavingscapaciteit na 22.00 uur. Vanaf dat tijdstip is geen toezicht vanuit de gemeente beschikbaar. Dit wordt volledig overgelaten aan de politie.

De aanbeveling van de Rekenkamer om ook na 22.00 uur capaciteit beschikbaar te stellen wordt nog niet opgevolgd. Deze aanvullende beschikbaarheid van handhavingscapaciteit na 2200 is nu nog gekoppeld aan de pilot geluidsmetingen 2017. Handhaving is uiteraard meer dan alleen geluidsoverlast. Pas na een positieve evaluatie van deze pilot worden financiële en organisatorische consequenties uitgewerkt. We kijken uit naar deze evaluatie zodat de gemeente de volgende stap in handhaving kan zetten.

Hélène Bartelds
Commissielid VVD Delft