Kunnen we stoppen met Avalex?

Dat is een veelgehoorde vraag in onze achterban. De afgelopen jaren zagen we de tarieven voor afval steeds stijgen, terwijl de kliko's minder vaak worden geleegd. Hoe kan dat nou? Tijd voor een onderzoek naar de organisatievorm van Avalex. Hoe krijgen we voor een scherpe prijs de beste dienstverlening voor het ophalen en verwerken van het Delftse afval?

De gezamenlijke wethouders in het bestuur van Avalex hebben een voorstel voor het onderzoek gedaan met alleen opties die uitgaan van het behoud van Avalex. De VVD wil ook een optie uitgewerkt zien, waarbij het ophalen en verwerken volledig aan de markt wordt overgelaten. De wethouder heeft toegezegd dat hij dat uit laat rekenen.

Linda Böcker
Raadslid VVD Delft