Nascheiding ook voor Delfts afval?

Wethouder Harpe zoekt uit of ook het Delftse afval kan worden nagescheiden. Nascheiding gebeurt nu alleen bij het PMD (plastic, metaal, drinkpakken) en was bij eerder onderzoek nog te duur. Nu komt er een nascheidingsinstallatie in Rotterdam en de afvalboten uit Den Haag varen al door Delft. Dat geeft mogelijk nieuwe kansen voor nascheiding!

Zo heeft de VVD al voor de verkiezingen een punt uit ons nieuwe verkiezingsprogramma in de praktijk gebracht: zet meer in op nascheiding! Op naar 21 maart.

Linda Böcker
Raadslid VVD Delft