Delftse partijen zetten bijl in referenda

De VVD Delft is tegen referenda. Een representatieve democratie vereist een sterke positie van volksvertegenwoordigers. Het vraagt om capabele volksvertegenwoordigers die weten wat er speelt in de wijk en problemen met daadkracht aanpakken. Diverse Delftse politieke partijen willen met hun pleidooi voor referenda echter de positie van de gekozen volksvertegenwoordigers verzwakken en de bijl zetten in de representatieve democratie.

Door hun roep om referenda geven zij het signaal af dat ze het eigenlijk niet weten en dat Delftenaren maar hun eigen problemen moeten oplossen. Volgens de VVD moet de politiek doen waarvoor ze zijn aangesteld: belangen afwegen en problemen oplossen.

Als politieke partijen falen dan hebben de bewoners van Delft iedere vier jaar de kans om ze daarop af te rekenen. Daarnaast zijn er voor Delftenaren genoeg mogelijkheden tot vroegtijdig overleg met en inspraak bij de lokale politiek. Het is onze ervaring dat de Delftse burgers heel goed de weg vinden naar de politiek om hun eventuele problemen aan te kaarten.

Referenda hollen de representatieve democratie uit, kosten geld, zijn overbodig en lossen niets op. De referenda over de Brexit en Oekraïne hebben weer eens laten zien dat het lastig is burgers helder en bondig ingewikkelde zaken uit te leggen. Het nieuwe kabinet heeft deze conclusie ook getrokken en in het regeerakkoord wordt aangekondigd het nationaal raadgevend referendum te willen schrappen. Ook in Delft beginnen, onder aanvoering van de VVD, partijen te draaien. Tijdens de raadsvergadering van 2 februari jl. heeft een meerderheid van de partijen gekozen voor een verdere versobering van het referenduminstrument door een aangepaste referendumverordening goed te keuren.

In de nieuwe verordening is zowel de lijst met uitzonderingsbepalingen uitgebreid als een gekwalificeerde meerderheidsbepaling toegevoegd. Hierdoor wordt het nog minder waarschijnlijk dat er ooit een referendum in Delft wordt gehouden. Het is vreemd dat partijen aan de ene kant hartstochtelijk pleiten voor referenda terwijl ze ook de ongewenste effecten vrezen. Dat is hinken op twee gedachten, wees consequent en schaf het dan helemaal af, zodat burgers niet op het verkeerde been worden gezet.

Vreemd dat er partijen zijn in Delft die hartstochtelijk pleiten voor referenda en vervolgens kiezen voor een verdere verzwakking van het instrument. De enige consequente partij in het pro-referenda kamp is de SP die tegen de nieuwe verordening heeft gestemd.

Tijdens de raadsvergadering werd ook duidelijk dat er een meerderheid lijkt te ontstaan voor het in 2016 door de VVD ingediende en weer ingetrokken initiatiefvoorstel ten aanzien van het intrekken van de referendumverordening. Wij hebben overwogen om het initiatiefvoorstel nu weer van de plank te halen, maar we schatten de kans op een meerderheid nog groter in na de verkiezingen. De VVD heeft er derhalve voor gekozen om toch nog te wachten met dit initiatiefvoorstel. Waarschijnlijk hebben de partijen die nu nog schoorvoetend referenda verdedigen dan ook helemaal de draai gemaakt.

Dimitri van Rijn
Raadslid VVD Delft