Stadskantoor duur en toch te klein?

Nog voor het nieuwe Stadskantoor gebouwd werd, heeft de VVD ervoor gezorgd dat de bouwkosten en de jaarlijkse exploitatiekosten werden berekend. Het bleek een enorm bedrag te zijn: 82 miljoen euro voor bouwkosten en ruim 7 miljoen euro per jaar voor de exploitatie. Door de 'motie Harpe' is er toen een bovengrens gesteld aan wat het Stadskantoor van Delft mag kosten.

Nu bijna acht jaar later heeft wethouder Harpe voor elkaar gekregen dat de kosten ook echt binnen de perken zijn gebleven. Dat vergt een lange adem en is een compliment waard!

Wat de VVD niet begrijpt, is het gebrek aan ruimte voor de ambtenaren dat door het college is gemeld. Als je door het enorme gebouw loopt heb je toch het gevoel dat er meer dan genoeg ruimte is. De leegte staart je aan in de brede gangen. Er is ook een verdieping minder gebouwd, want dat was toen echt niet nodig volgens het college van destijds. En nu is er niet genoeg ruimte voor de Delftse ambtenaren? Hoe kan dat?

Linda Böcker
Raadslid VVD Delft