Waarom senioren op de VVD Delft stemmen

Op woensdag 28 februari werd het Ouderen Verkiezingsdebat Delft georganiseerd door de samenwerkende ouderenbonden (SSBO) in het Stadskantoor. Miranda Voogt voerde daar namens de VVD het woord. Hieronder vindt u haar bijdrage.

Goedenavond, mijn naam is Miranda Voogt en ik sta op de lijst van de VVD Delft. Ik heb mij verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen omdat ik met mijn kennis als voormalig verpleegkundige en het sociaal domein een positieve bijdrage wil leveren aan ons mooie Delft. Ik wil de verbindende schakel zijn tussen u en de politiek en daarmee de Delftse politiek dichterbij u brengen.

Vanavond neem ik u mee in de visie van de VVD op het ouderenbeleid in Delft.

Wat is ouderenbeleid en maatwerk

Ouderenbeleid, wat is dat eigenlijk? Er rijst bij mij meteen een vraag op: wat is oud? Wanneer ben je oud? Vroeger vond de gemeente iedereen die 55 jaar was oud. Je ging met 65 jaar met pensioen en kreeg gratis openbaarvervoer en een 55+ woning. Echter, tijden veranderen. Hoe oud iemand zich voelt is relatief. De één vindt en voelt zich oud als die 70 jaar is, terwijl een ander zich met 70 jaar oud zich nog zo fit als een hoentje en niet oud voelt. Dat betekent dat de gemeente maatwerk moet leveren en zich zo veel als mogelijk moet aanpassen aan uw vraag en aan uw persoonlijke situatie.

Ruimte voor eigen keuze

De VVD gelooft in de eigen kracht en zelfredzaamheid van alle Delftenaren. Ook in die van u. Met elkaar kunnen wij een hoop bereiken. De VVD is er de komende periode scherp op dat u van de gemeente de ruimte krijgt om zelf keuzes te maken en zo lang mogelijk de regie over uw leven en woonsituatie blijft houden. Wij willen dat de gemeente u ondersteunt om de kwaliteit van uw leven zo hoog mogelijk te houden.

Zelf regie houden en keuzevrijheid

De VVD Delft is een partij voor Doeners en staat voor een samenleving waarin mensen zeggenschap hebben over hun eigen leven en hun eigen beslissingen nemen. Wij gaan uit van mogelijkheden en kansen in plaats van beperkingen en problemen. Wij willen u helpen bij het vitaal ouder worden.

En willen dat de gemeente en professionele organisaties u de ruimte geven om de regie zo lang mogelijk te behouden en u de ondersteuning biedt die u nodig heeft. Om dat te realiseren is het belangrijk dat de gemeente ruimte geeft aan de professional. Geen strakke kaders, maar het aansturen op basis van resultaten. Het gaat om de kwaliteit van de geleverde ondersteuning, het resultaat en om het maatschappelijk effect en niet om de kwantiteit. Hierbij vinden wij het van groot belang dat u zelf keuzes maakt over de ondersteuning die u krijgt en van welke aanbieder. Wij willen dat u de regie heeft over de ondersteuning die u van de zorgaanbieder krijgt.

Woningen voor ouderen

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente u ondersteunt om u (als u dat wenst) zo lang mogelijk in uw eigen huis te laten wonen of u te helpen bij het vinden van passende woonruimte. Daarom wil de VVD er in de komende periode op aansturen dat de gemeente afspraken maakt met de corporaties en meer woningen laat bouwen voor ouderen. Dat zijn in onze ogen kleine woningen dichtbij voorzieningen.

Ook willen wij dat de gemeente structurele afspraken maakt met de corporaties over woningaanpassingen.

Wij geloven dat u best bereid bent om een grote woning te verlaten voor een kleinere woning dichtbij voorzieningen en samen met leeftijdsgenoten. Wij vragen de gemeente daarom om te investeren in een woonmakelaar. De woonmakelaar begeleid u naar een passende woning. Door hierop aan te sturen hopen wij ruimte te creëren op de overspannen Delftse woningmarkt. Daarnaast geloven wij erin dat met het samenwonen de eenzaamheid onder ouderen verminderd kan worden. Verder wil de VVD dat de gemeente bewonersinitiatieven ondersteunt die gezamenlijk zorg en ondersteuning willen inkopen. Daarnaast willen wij de woonlasten zo laag mogelijk houden voor alle inwoners. Dus ook voor u.

Toegankelijke ondersteuning

Wij willen dat zorg en ondersteuning van de gemeente kwalitatief goed is, makkelijk toegankelijk is en aansluit bij uw behoefte. Er zijn nu nog te veel organisaties die langs elkaar heen werken. Dat maakt het onduidelijk voor u. Maar daarnaast weten we ook niet wat het effect en het resultaat is van deze organisaties.

De VVD vindt het belangrijk dat iemand van de gemeente u helpt als u niet goed weet waar u met u vraag terecht kunt of als de regels voor het aanvragen van ondersteuning onduidelijk zijn. Daarom willen wij dat er 1 loket is voor al uw vragen over wonen, financiën en de Wmo. Een loket dat er ook is voor uw mantelzorger, want ook die moet goed ondersteund worden en makkelijk de juiste informatie weten te vinden. Wij vinden mantelzorgers ontzettend waardevol voor onze samenleving. Het is iets waar we trots op zijn. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, moet de gemeenten haar verantwoordelijkheid nemen en goed luisteren naar de mantelzorger om te horen waar ondersteuning nodig is. Die ondersteuning wordt geregeld door de gemeente.

Delftenaren betrekken bij beleidsontwikkeling

En als laatste punt wil de VVD dat de gemeente u veel meer gaat betrekken bij het ontwikkelen van beleid. De gemeente en wij (de politiek) moeten vaker met u in gesprek gaan want u weet zelf het beste wat nodig is. Wij willen dat de gemeente met u praat in plaats van over u.

Hoe gaan we dat doen?

  • De VVD wil dit realiseren door kritisch te zijn op het gemeentelijke beleid en de uitgaven die gedaan worden. Het sociaal domein kan efficiënter georganiseerd worden. Er zijn veel organisaties in de wijken die heel veel goed werk verrichten maar daarbij vergeten om samen te werken waardoor dingen dubbel gedaan worden. Dat is zonde. De VVD wil dit aanpakken door het gericht afbouwen van ondoelmatige subsidies en veel meer samenhang te brengen in de bestaande voorzieningen en organisaties. Hierdoor laten wij de kosten voor het sociaal domein naar beneden laten gaan.
  • Verder proberen wij de kosten voor begeleiding en ondersteuning betaalbaar te houden door de zorg en ondersteuning scherp in te kopen, waarbij oog is voor innovatie en vernieuwing. En steunen wij vernieuwende ideeën en initiateven van Delftenaren die samen zorg en ondersteuning inkopen.

Het realistische verhaal

Maar we moeten met elkaar ook realistisch zijn. Net als de andere politieke partijen gun ik u de allerbeste zorg, de mooiste woning en de laagste lasten. Ik kan u net als de voorgaande sprekers gouden bergen beloven. Maar ik moet eerlijk zijn, ik kan u geen gouden bergen beloven zonder de vraag te stellen hoe we dat zouden moeten betalen. Heeft u een suggestie? Waar zou de gemeente dan minder aan uit moeten geven? Weet u het? Wij vinden het namelijk ook belangrijk dat u veilig over een schone en goed onderhouden stoep kunt lopen en de voorzieningen goed bereikbaar zijn.

Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Het geld kan maar 1x uitgegeven worden. Liever geven wij het beschikbare geld uit aan een kleine groep zodat zij kwalitatief en hoogwaardige ondersteuning krijgen. In plaats van het geld besteden aan heel veel mensen waardoor sommige mensen dan juist onvoldoende ondersteuning krijgen.

De VVD denkt na over nu en over de toekomst. Wij willen voorkomen dat toekomstige generaties onevenredig belast worden en pleiten daarom voor het afbouwen van de stadsschuld.

Kortom

De VVD is een sociale partij die klaar staat voor mensen als zij hulp nodig hebben en dit niet zelf kunnen organiseren, voor kwalitatief goede ondersteuning, woningen die passen bij de woonbehoefte, toegankelijke voorzieningen en keuzevrijheid.
Voor zo ver mijn bijdrage. Ik hoop dat ik u een goed beeld heb kunnen geven van de punten waar de VVD Delft op het gebied van ouderenbeleid voor staat. Het is aan u om op 21 maart een keuze te maken. Ik wens u veel wijsheid toe en dank u voor uw aandacht.