Investeren in sport

De VVD Delft vindt sporten belangrijk en daarom vindt de VVD het terecht dat de gemeente na jaren van bezuinigingen weer gaat investeren in de Delftse sportaccommodaties en in de verenigingen. De gemeente moet sporten zo goed als mogelijk faciliteren en stimuleren. Sportaccommodaties dienen modern (passend bij de tijd) en toegankelijk te zijn voor alle Delftenaren.

De VVD vindt het goed dat verenigingen samenwerking met scholen en andere partijen zoals die uit de zorg om sport nog beter te organiseren en dichter bij de mensen te brengen. Er valt nog veel winst te behalen door de maatschappelijke rol van sportvereniging serieus te nemen. Sportverenigingen zijn van grote meerwaarde voor het welzijn van vele Delftenaren. Sporten verbroedert en dat mag wat de VVD betreft best gewaardeerd worden. Wij vinden namelijk dat er gebruik gemaakt moet worden van dat wat er al aan kracht en potentieel in de stad is. En dat zijn de sportverenigingen in Delft en die doen al veel en goed werk.

Verenigingen hebben het soms moeilijk om het hoofd boven water te houden met vrijwilligers. Die mensen extra belasten door ook nog maatschappelijke taken van ze te verwachten kan een averechts effect hebben. De VVD vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en vreest dat verenigingen door alle opgelegde ambities het loodje leggen. Onnodig, want sportverenigingen zijn in essentie al maatschappelijk bezig, zelfs als ze zich beperken tot hun eigen leden. De VVD wil het maatschappelijk actief zijn niet op te leggen aan verenigingen. Wij willen dat de gemeente verenigingen die daar behoefte aan hebben ondersteunt en faciliteert.

De VVD Delft wil de inzet van de buurtsportcoaches graag anders zien. Wij willen dat de buurtsportcoaches zich inzetten voor verenigen die het lastig hebben of voor verenigingen die voor even ondersteuning nodig hebben. Wij zijn namelijk geen voorstander van door de overheid georganiseerde sport op straat of in sporthallen. Zelfs in Rusland zijn ze afgestapt van door de overheid georganiseerde sport. Wij geloven in de kracht van de verenigingen, het ergens bij horen en het teamgevoel vinden wij belangrijk. Dit kan een goede leerschool zijn voor later in het leven.

Verder is de VVD alert op wat de komende periode gaat brengen, want de visie van de wethouder op sporten en bewegen is erg vaag. Welke sportvelden of -hallen er verdwijnen of waarin wordt geïnvesteerd wordt niet duidelijk. Hier blijven wij aandacht voor vragen. Ook vraagt de VVD aandacht voor het gebruik van Delftse sportaccommodaties door omliggende gemeenten. De wethouder heeft aan ons beloofd dat hij in gesprek gaat met de omliggende gemeenten. Wij vinden dat belangrijk omdat de inwoners van omliggende gemeenten relatief veel gebruik maken van Delftse sportaccommodaties. Dat is op zich heel erg fijn, maar deze gemeenten leveren geen financiële bijdragen aan de kosten voor het onderhoud van de verengingen en accommodaties. Wij zouden hier graag afspraken over maken, zodat Delft de kosten kan delen.

Daarnaast vraagt de VVD aandacht voor de planning voor de uitvoering van de sportvisie. Het kan allemaal best wat sneller, want er is nu een probleem en dat zou de VVD graag opgelost zien!

Miranda Voogt
Commissielid VVD Delft