Ruim baan voor maakindustrie aan Schieoevers

Het bedrijventerrein Schieoevers, het grootste bedrijventerrein van Delft, is van grote economische betekenis voor Delft. Dit gebied is verantwoordelijk voor ca. 10% van de werkgelegenheid, heeft een toegevoegde economische waarde van ca. 17%, biedt werk op ieder niveau en leent zich bij uitstek voor het aantrekken van innovatieve maakindustrie. De VVD wil dat de gemeente de economische groei in dit gebied niet hindert, maar juist stimuleert. Wat de VVD betreft wordt Schieoevers een gemengd stedelijk werk-woon gebied, waarbij ruim baan wordt gemaakt voor maakindustrie.

De groei van de werkgelegenheid in Delft blijft achter bij de stedelijke groei. Delft moet voor ondernemers en bedrijven een aantrekkelijke stad zijn om succesvol te worden en te blijven. Dit vraag onder meer om lage lasten en een goed vestigingsklimaat. Daarnaast wil de VVD dat er voldoende plek is voor bedrijven om te starten en dat er voor bestaande bedrijven mogelijkheden zijn om door te groeien. Hiervoor moet ruimte worden gereserveerd. Daarom heeft de VVD in juni 2017 gevraagd om een ruimtelijke economische visie. Deze ruimtelijke economische visie is onlangs door het college opgeleverd en tijdens de raadsvergadering 8 maart jl. besproken.

De VVD is positief over deze visie en omarmt de ambitie om minstens 10.000 extra banen te realiseren, waarvan minimaal 3000 op het bedrijventerrein Schieoevers. Wel heeft de VVD en een aantal andere partijen zorgen geuit over de ambitie van het college om naast 3000 extra banen op Schieoevers ook een groot aantal woningen te willen realiseren. Dit gaat knellen. Er moeten in dit gebied niet zoveel woningen komen dat daardoor de fysiek beschikbare ruimte voor bedrijvigheid in het gedrang komt en daarom heeft de VVD samen met CDA, D66, STIP, SP, Stadsbelangen Delft en fractie Van Koppen een motie ingediend. In deze door de raad aangenomen motie roept de door de VVD aangevoerde 'coalitie van de arbeid' het college op om op bedrijventerrein Schieoevers banen boven woningen te stellen, gevestigde bedrijven niet weg te jagen en in te zetten op het aantrekken van innovatieve maakindustrie: "wat wordt bedacht op de TU Campus wordt gemaakt aan Schieoevers".

Dimitri van Rijn
Raadslid VVD Delft