Oppositie of coalitie?

De verkiezingen zijn alweer twee weken geleden. Het stof is neergedaald. We hebben veel meer stemmen gekregen dan vier jaar geleden, maar net een paar te weinig voor een extra zetel. Jammer, maar feit. We hebben een heel goede campagne gevoerd, waar we vooral ook langs de huizen zijn gegaan en bij Delftenaren hebben opgehaald wat er echt leeft. Daar gaan we ook de komende jaren ons voordeel mee doen!

Nu zitten we middenin de coalitievorming. Met GroenLinks als grootste partij natuurlijk lastig. Het verkiezingsprogramma verschilt op veel punten echt van het onze. Uitgangspunten als schoon, heel en veilig blijken even minder belangrijk. Het ziet ernaar uit dat het bestuur van Delft een ruk naar links maakt in een stad die al jarenlang door links werd gedomineerd. Opmerkelijk, alsof Delft nog niet links en duur genoeg was.

De nieuwe VVD-fractie gaat vol goede moed aan de slag om toch zoveel mogelijk VVD-beleid te behouden voor Delft. We hebben de afgelopen vier jaar echt veel bereikt, en dat zullen we niet zonder slag of stoot weggeven. In de oppositie of coalitie, we zullen constructief zijn: scherp als het moet, maar altijd gedreven door onze liberale overtuiging. Immers, elk mens telt! Elk mens, elke Delftenaar, moet zoveel mogelijk de ruimte krijgen om zichzelf te ontplooien, zonder betutteling van overheid of gemeente.

Bart Smals
Fractievoorzitter VVD Delft