Bedankt en tot ziens!

Beste VVD-leden, Delft krijgt een nieuw college van burgemeester en wethouders. De onderhandelende partijen GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA zijn tot overeenstemming gekomen en hebben hun afspraken vastgelegd in een coalitieakkoord.

© Gemeente Delft

Op woensdag 13 juni worden de nieuwe wethouders benoemd door de gemeenteraad. Op diezelfde avond eindigt mijn wethouderschap, dat ik de afgelopen vier jaar met heel veel plezier heb uitgeoefend.

Ik ben blij dat de VVD ook de komende periode wederom meedoet en in coalitieverband verantwoordelijkheid draagt voor het (dagelijks) bestuur van de stad. Met Hatte van der Woude hebben wij een stevige vertegenwoordiger in het college van B&W zitten!

Met mijn vertrek als wethouder komt ook een einde aan een periode van ruim twaalf jaar actieve betrokkenheid in de lokale Delftse politiek. Als raadslid en fractievoorzitter heb ik vier jaar coalitie meegemaakt (2006-2010) en vier jaar oppositie (2010-2014). Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u allen te danken voor de steun en het vertrouwen die ik in al deze jaren mocht ondervinden. Wellicht dat ik tijdens een van de ledenavonden dat ook nog eens persoonlijk tegen u kan zeggen. Het ga u allen goed!

Lennart Harpe