Museum Prinsenhof & Agathaplein: van stemmingmakerij naar feiten op een rij

De afgelopen dagen lijkt er veel onrust te zijn over de plannen voor het Sint Agathaplein en het museum Prinsenhof. In de Delftse Post van vorige week (12 juli) staat een verontrustende column met de kop "Ondergang Agathaplein". En op social media worden er zelfs demonstraties aangekondigd, onder het motto "Geef één uur van je leven voor de historie van Delft!". De VVD staat ook vóór de belangrijke historische waarde van het plein, maar we willen toch graag de feiten kort op een rij zetten. Die maken hopelijk duidelijk dat de plannen voor het museum en het plein nog helemaal niet zo definitief zijn als wordt verteld op Twitter en Facebook.

In het Coalitieakkoord dat afgelopen juni werd gesloten, staat het volgende: "Het Prinsenhof is een rijksmonument van nationale betekenis. De gemeente heeft de taak dit erfgoed te beheren en in stand te houden. Wij investeren daarom in het onderhoud van het complex [...] Wij besluiten over deze investering op basis van de drie scenario's die hiervoor worden ontwikkeld." En die laatste zin: die is relevant om er uit te lichten. In december vorig jaar is onder aanvoering van de VVD met zeven andere fracties een motie ingediend, waarin het college van B&W wordt opgedragen drie scenario's uit te werken voor de ontwikkeling van het museum. De scenario's zijn: 'urgent', 'need to have' en 'nice to have'.

Uiteraard brengt elk scenario zijn eigen financiële gevolgen, risico’s, meerwaarde voor de stad en mogelijkheden tot fasering met zich mee. Om de scenario's uit te kunnen werken, laat de gemeente Delft een onafhankelijk bouwhistorisch onderzoek en een constructieonderzoek uitvoeren. Bovendien loopt een participatietraject samen met omwonenden en alle andere geïnteresseerden uit de stad. Tot 1 september a.s. kan iedereen die een mening heeft, een digitale enquête invullen. De resultaten van zowel de onderzoeken als het participatietraject vormen input voor de scenario's. In het derde kwartaal van dit jaar, dus ergens deze herfst, krijgt de raad de scenario's voorgelegd. Pas dan wordt duidelijk welke kant we op gaan.

Kortom: er worden deze weken niet zomaar 'hekken gesloopt' of 'grote historische fouten gemaakt'. De VVD zal het historisch erfgoed van Delft goed bewaken. Bovendien zijn we terughoudend om 'zomaar' forse investeringen te doen nu we er als stad financieel net weer een beetje bovenop zijn gekomen. Daarom ook de afspraken met het college van B&W om de drie scenario's uit te werken en goed te onderbouwen. Maar laten we dan nu wel stoppen met stemmingmakerij. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord over waar het naartoe gaat met museum Prinsenhof.

Meer lezen of weten? Zie onder andere:

Tessa van den Berg, commissielid VVD Delft
Dimitri van Rijn, raadslid VVD Delft