Beste raadsleden van Delft, laten we Delft niet vergeten

Dinsdagavond 4 september 2018 om 20.00 uur was het zover, ik mocht voor de eerste keer het woord voeren in de commissievergadering Sociaal Domein en Wonen. Het spreekt voor zich dat dit een voorrecht is. Ik heb er dan ook lang naar uitgekeken. Het onderwerp dat ik mocht bespreken ging over onderwijs. In de staart van afgelopen periode (2014-2018) heeft het toenmalig College van B&W een koersdocument opgesteld waarin het probeert op te sommen wat de ambities zijn van de gemeente Delft voor onderwijs. In deze commissievergadering kwam naar voren dat het document geen echt doel of oorzaak heeft. Het bestaat dan ook uit vage teksten waarmee iedereen het eens kan zijn, zoals "kansen voor ieder kind" en "het onderwijs speelt een sleutelrol".

Ook bleek dat veel partijen het Delftse onderwijsbeleid zien als een oplossing voor veel grote wereldwijde problemen. Zo werd opgeroepen om de laaggeletterdheid van 2,5 miljoen Nederlanders op te lossen, de migratiestromen wereldwijd aan te pakken en technologische trends die de hele wereld zouden veranderen in goede banen te leiden. Laat ik vooropstellen dat het mijn collega's siert dat zij ambitieus zijn en de wereld nog een stukje mooier willen maken. Ook is het mooi om te zien dat zij iedereen een warm hart toedragen. Wel wil ik meegeven dat wij de gemeenteraad van Delft zijn. Elke keer als wij tijdens een Delfts onderwijsdebat spreken over wereldwijde trends en problemen gaat dat af van de tijd die we hebben voor het onderwijs in Delft. Laten we Delft niet te kort doen en laten we ons dus beperken tot het onderwijs in Delft en hoe we dat beter kunnen maken.

We leven in een grote wereld en moeten daar rekening mee houden. Wel wil ik onderstrepen dat de Delftse politiek ervoor is om Delftse problemen op te lossen en kansen in Delft te grijpen. Dit geldt zeker ook op gebied van Delfts onderwijs. Het onderwijs in Delft is niet af. In Delft zijn er genoeg problemen te benoemen op gebied van onderwijs, zoals het beter onderhouden van schoolgebouwen en duidelijkheid krijgen of basisschool de Schatkaart kan voortbestaan. Ik heb dan ook aan degevraagd om concreet te worden over de kansen en problemen in Delft.

Ik ben blij dat onze wethouder Hatte van der Woude heeft aangegeven dat ze concreet gaat worden over de problemen en kansen in het Delftse onderwijs en dat er scherp onderscheid zal worden gemaakt tussen wat de gemeente moet doen (wettelijke taak) en wat het College van B&W graag extra wil doen (niet-wettelijke taak). Het nieuwe College werkt nu dus aan echte plannen voor het onderwijs in Delft. Deze wacht de VVD met veel vertrouwen af. Als deze concrete voorstellen er zijn - met het inzicht tussen wat moet en wat mag - kunnen we het onderwijs in Delft daadwerkelijk beter maken.

Met andere woorden: laten we zorgen dat we als Delftse raad, Delft niet vergeten en laten we het onderwijs in Delft beter maken!

Ivan Maassen
Commissielid VVD Delft