Gewoon de prijs vragen die er voor staat: heel normaal toch?!

Lees de schoolboeken er maar op na: een gemeenteraad zoekt het contact met inwoners, bepaalt waar het met de gemeente heen moet en controleert het bestuur. Drie heldere taken dus. Goed controleren kan volgens mij alleen als het college volledig en transparant is. Over wat hij precies aan resultaten heeft behaald én hoeveel geld dat heeft gekost.

In de commissie Economie, Financiën en Bestuur van vorige week richtte onze VVD-fractie zijn vragen over een brief over het Rietveld Theater op precies die randvoorwaarden. Ik ga ervan uit dat niet elke willekeurige lezer de brief kent. Voor hen de korte samenvatting: het college heeft onderzocht of het Rietveld Theater aan de stichting Theaternetwerk Delft kan worden verkocht. Dat blijkt niet realistisch, dus de gemeente blijft het gebouw voorlopig gewoon verhuren. Dat doet de gemeente tegen kostendekkende tarieven. Lees: lagere tarieven dan wanneer de stichting bij een commerciële partij zou huren.

En daar begint het toch te schuren. Ja, met deze constructie kan het cultuuraanbod (theater, dans, muziek etc.) op een hoog niveau blijven. En dat is mooi: cultuur is voor de VVD Delft belangrijk. Maar waar we wel kritisch op zijn, is dat op deze manier een verkapte subsidierelatie ontstaat. De gemeente 'subsidieert' in dit geval de stichting in de vorm van lage(re) huurtarieven. Maar het college hoeft zich vervolgens niet te verantwoorden over die subsidie. En bovendien hoeft het Rietveld Theater niet te voldoen aan de (vaak heel terechte!) strenge subsidie-eisen die voor anderen wel gelden.

Onze vraag was dan ook of de gemeente gaat overwegen meer marktconforme huurprijzen te vragen. Met de vrijheid aan de huurder om daarnaast 'gewoon' subsidie aan te vragen. Pas als we het op die manier inrichten zien wij als raad het realistische, financiële plaatje. En nee: dit willen we als VVD-fractie niet om culturele instellingen te pesten. Dit willen we omdat het hier om gemeenschapsgeld gaat. En laten we duidelijk zijn: we hebben vooral de verantwoordelijkheid daar transparant en zakelijk mee om te gaan.

Meer lezen of weten? Zie onder andere:

Tessa van den Berg
Commissielid VVD Delft