Kansen voor Yperstraat en Yperdek?

Misschien kent u de plek wel. Het ligt in het centrum verscholen tussen het Bastiaansplein en de Beestenmarkt en er staat een groot stalen parkeerdek. Daarachter een kleine speeltuin en ernaast bedrijven voor autohuur, autoreparatie en een kale bouwvlakte. Al met al oogt het rommelig en zijn er hangjongeren. En dus heeft onder meer de VVD aan het college gevraag of dit gebied rond Yperstraat en Yperdek niet beter verdient en welke kansen er zijn.

Het college heeft onderzoek gedaan en stelt dat de locatie weliswaar mogelijkheden biedt voor aanzienlijke verbetering maar niet op korte termijn. Wat kan er niet? Wat kan er wel? En waarom duurt dat zo lang?

Wat kan er niet?
Als liberale partij vinden we dat de gemeente niet zomaar goed lopende bedrijven op deze plek mag wegjagen. We hebben dat ook duidelijk gemaakt in de laatste vergadering. Ook vinden we dat de 140 parkeerplaatsen belangrijk zijn voor de bewoners. Kortom; de VVD wil de goede zaken niet overboord gooien.

Wat kan er wel?
Het college noemt dit deel van de stad 'creatief grachtengebied' en ziet op deze plek kansen voor wonen of eventueel een combinatie van wonen en winkels. Dit is mogelijk op de langere termijn. De VVD wil iets moois op deze A-locatie. We vinden het belangrijk dat hier goed over na wordt gedacht en in wordt geïnvesteerd.

Waarom duurt het zo lang?
Delftse ondernemers op deze plek mogen niet worden tegengewerkt. Wel is het zo dat Köhler/Kwik-Fit op termijn niet in hun huidige verschijningsvorm op de locatie kunnen blijven. De VVD heeft de gemeente op geroepen om de ondernemers te zijner tijd een goed en bedrijfsmatig aantrekkelijk alternatief geven. Dwang is uit den boze en ondernemers en werkgelegenheid moeten we koesteren. Samenwerking, overleg en wederzijds respect is belangrijk.

Kortom, de VVD Delft blijft nauw betrokken bij dit gebied en de komende ontwikkelingen.

In de tussentijd, zo heeft de gemeente ons toegezegd, zal ze kijken hoe het Yperdek beter kan worden aangekleed en worden hangjongeren aangesproken in geval van overlast.

Ruud Lek
Commissielid VVD Delft