Avalex: omgekeerd inzamelen = verkeerd inzamelen?

In de wijken Harnaschpolder en Hof van Delft wordt sinds enkele maanden ervaring opgedaan met "het nieuwe inzamelen" (HNI). Dat houdt in dat de grijze container voor restafval is omgevormd tot een PMD-container (PMD = plastic, metaal, drinkpakken) en dat het restafval nu weggebracht moet worden. De gedachte is dat wanneer je het lastig maakt voor inwoners om restafval weg te brengen, ze minder restafval zullen produceren. Het tegendeel is waar. Er is zelfs een ongewenst effect: de groene container en de PMD-container bevatten veel meer "verkeerd" afval.

Als je bewoners zoveel mogelijk afval wil laten scheiden moet je het juist zo makkelijk mogelijk maken. Onze voorlopige conclusie is, op basis van de gegevens van de "opbrengst" van de verschillende afvalfracties, maar ook op basis van onze gesprekken in de wijk, dat we "HNI" als mislukt kunnen bestempelen.

De VVD is voorstander van het hergebruiken van afval en onderschrijft ook het beleid om duurzamer te worden door de restafvalstroom te beperken. Daarvoor moeten we maatregelen nemen die betaalbaar zijn, maar vooral ook zin hebben. Nu gewoon doorgaan met invoeren van HNI in Tanthof lijkt op z'n minst onverstandig.

Om de duurzaamheidsdoelen wel te halen vindt de VVD dat we meer moeten inzetten op het zogenaamde "nascheiden" van het restafval. Veel omringende gemeenten zijn daar al mee bezig en de resultaten zijn bemoedigend.

Bart Smals
Fractievoorzitter VVD Delft